Aktuellt

Folk och Kultur

FOLK OCH KULTUR - EN KULTURPOLITISK ARENA Genom Folk och Kultur får Länsteatrarna i Sverige möjlighet att lyfta den regionala scenkonsten och medlemmarna i ett nationellt sammanhang tillsammans! Initiativtagarna till Folk och Kultur är Regional Musik i Sverige, Länsteatrarna i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd. Vi har gjort detta fö...

Läs mer

Inbjudan till Frukostmöte i Almedalen

Välkommen på frukostmöte i Almedalen med Länsteatrarna i Sverige torsdag 27 juni kl. 8.15-9.00 på Länsteatern på Gotland! Vi berättar om Sveriges alla länsteatrar och om vårt arbete för att stärka den regionala kulturen och tillgången till professionell scenkonst i hela vårt land. Vi vill prata om Länsteatrarnas roll i en tid av polar...

Läs mer

Robert Uitto omvald som ordförande – Håkan Onsjö, ny ledamot

Länsteatrarna i Sverige har hållit vårmöte hos Folkteatern i Göteborg. På årsmötet avhandlades sedvanliga val av styrelse och Robert Uitto - Estrad Norr fick förnyat förtroende som ordförande för vår organisation i två år. Till ny ledamot på två år i styrelsen valdes Håkan Onsjö, ordförande för Länsteatern på Gotland. Paul Lindv...

Läs mer

Vad vill de politiska partierna med länsteatrarna?

Länsteatrarna i Sveriges styrelse och verksamhetsledare har under de första månaderna av 2024 träffat ledamöter i kulturutskottet från alla politiska partier i riksdagen. De har även haft möte med Kulturminister Parisa Liljestrand och sakkunniga från kulturdepartementet. Vi får en rapport från den politiska uppvaktningar våren 2024 av...

Läs mer

Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges vårmöte 2024

Vid Länsteatrarna i Sveriges vårmöte som hölls på Folkteatern i Göteborg 10-12 april 2024 enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:Våga satsa pengar på kulturen! Det är en satsning på människor, välmående, trygghet och demokrati! När Folkteatern i Göteborg riskerade att tvingas lämna sina lokaler engagerade sig människor sjä...

Läs mer

Ordföranden har ordet

"Viktigaste vårtecknet är väl ändå när Länsteatrarna i Sverige håller sitt vårmöte. Även om våren på många håll i landet avvaktat. I skrivande stund planeras det sista inför vårmötet som i år hålls i Göteborg hos våra vänner på Folkteatern. Det är ett späckat schema när vi ses - förtroendevalda och teaterchefer, konstnärliga ledar...

Läs mer

Välkommen till Länsteatrarnas vårmöte 10-12 april

Två gånger om året samlas styrelseordförande, vice ordförande, vd, teaterchefer och konstnärliga ledare från alla Sveriges länsteatrar till ett möte. Länsteatrarnas vårmöte 2024 äger rum den 10-12 april i Göteborg med Folkteatern Göteborg och Länsteatrarna i Sverige som värdar. Temat för vårmötet är "Kulturens roll i samhället". ...

Läs mer

Länsteatrarna – Sveriges största scen!

Vi har nu fått de samlade publik- och föreställningssiffrorna för alla länsteatrar i Sverige 2023. Den totala publiksiffran för 2023 landar på 590 119 besökare. Det gör oss återigen till Sveriges största scen. Vi finns över hela landet, från norr till söder och sprider högkvalitativ scenkonst till alla åldrar. Vi spelar i våra teate...

Läs mer

Välkommen till Dialogmöte i augusti

Den 19-20 augusti bjuder Länsteatrarna i Sverige in till Dialogmöte med de förtroendevalda i länsteatrarnas styrelser runtom i landet. Mötet hålls i Stockholm och fokus kommer att vara på att stärka länsteatrarnas styrelser i sina uppdrag. Vi informerar om styrelsearbete i olika organisationsformer, vi diskuterar armlängds avstånd, ek...

Läs mer

Länsteatrarnas frukostmöte i Almedalen 2024

Torsdagen den 27 juni kl 8.15, under Almedalsveckan, planerar Länsteatrarna i Sverige att bjuda in till frukostmöte på Länsteatern på Gotland. Vi kommer att informera om länsteatrarnas verksamhet och betydelse i olika delar av vårt land, prata om de kulturpolitiska förutsättningarna för regional scenkonst och dela med oss av goda exempel...

Läs mer

Sommarteater på länsteatrarna

I sommar blir det scenkonst i det fria på en rad länsteatrar. Det känns fortfarande långt till dess, men här kommer ändå några tips! Norrdans gör Stuff In The Park i samarbete med fyra nordiska koreografer, Västanå Musik & Teater spelar Herr Arnes Penningar, Västerbottensteatern sätter upp klassikern Spelman på taket, Norrbottensteat...

Läs mer

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.