Dialogmöten

Adagio for a hacked life, Scenkonst Sörmland, Oscar O'Ryan

Scenkonst Sörmland 2016, Adagio for a hacked life, foto Oscar O’Ryan

Länsteatrarnas dialogmöte 2020

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet börjar den 27 augusti kl. 18.00 med en gemensam middag på Clarion Hotel Sign i Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 3400kr, och inkluderar logi, kost, och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 16.00 den 28 augusti.

 

Dagen därpå den 28 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

 

Vi har även bjudit in gäster som kommer och föreläser för oss kring intressanta ämnen. Mer information om detta samt program kommer senare.

 

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Michael Johansson på epost: michael.johansson@lansteatrarna.se

 

Anmälan görs på följande länk: http://www.lansteatrarna.se

 

Sista dagen att anmäla sig är den 26 juli.

Eventuell avanmälan sker senast den 12 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

 

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar,

Länsteatrarna i Sveriges styrelse

_________________________________________________________________________________________

Länsteatrarna i Sverige arrangerar nationella och regionala dialogmöten på begäran av medlemmarna i de olika organisationerna. Det är tillfällen för förtroendevalda och politiker i länsteatrarnas styrelser att gemensamt reflektera över sin roll, lyfta de utmaningar som finns, skapa dialog och ta upp angelägna frågor och att samtidigt få information om scenkonstbranschen.

De frågor en styrelse har att hantera blir alltmer komplexa – scenkonstinstitutionens roll vid regional samverkan, problematiken med pensionssystemen för scenkonstnärer, ledarskapsfrågor och alternativa finansieringsformer är några utmaningar.
Länsteatrarna erbjuder också dialogmöten för just din styrelse. I samråd lägger vi upp en dialogdag om styrelsens roll och utmaningar utifrån lokala och regionala uppdrag.