Aktuellt

Remissvar från Länsteatrarna i Sverige

Länsteatrarna i Sveriges remissvar på betänkandet ”Kultursamhället- utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58) lämnades den 25 mars 2024. Regeringen tillsatte under 2022 en särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen med syfte att modellen ska utvecklas. I september 2023 öve...

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige träffar kulturpolitiker

Länsteatrarnas styrelse arbetar vidare med informations- och påverkansarbete. De närmaste veckorna uppvaktar ledamöter från styrelsen de olika partierna i riksdagens kulturutskott för att tala om den regionala scenkonstens behov, vilka vi är, vad Länsteatrarna i Sverige bidrar med och hur vår gemensamma organisation fungerar. ...

Läs mer

Länsteatrarnas möten 2024

Vårmöte/Medlemsmöte: 10-12 april på Folkteatern i Göteborg. Dialogmöte: 19-20 augusti i Stockholm. Höstmöte/Medlemsmöte: 6-8 november på Dalateatern i Falun. Vår- och höstmöten Medlemsmöten har vi två gånger om året för medlemsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande och teaterledning. Vi diskuterar aktuella frågor som ...

Läs mer

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.