Foto Jonas Jörneberg

Michael Johansson
Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
michael.johansson@lansteatrarna.se
+46 70 234 04 89

Titti Grahl, kommunikation
+46 73 610 23 93

Besöksadress: c/o Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, 11145 Stockholm

Postadress: Länsteatrarna i Sverige, c/o Svensk Scenkonst, BOX 1778, 11187, Stockholm