Länsteatrarnas historia

Under 70- och 80-talet förändras scenbilden i Sverige. Från att enbart ha haft teaterhus i storstäderna beslutade man över partigränserna att bygga upp en kulturell infrastruktur med länsteatrar, länsmusik och länsmuseer i hela landet. Det har varit en lång process, senast tillkomna teater är Västanå Teater som 2009 fick ett regionalt uppdrag.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Läärare, foto Hans Runesson 1994

Regionteatern Blekinge Kronoberg 1994, föreställningen Läärare, foto Hans Runesson

Efter det första uppbyggnadsskedet under 70- och 80-talen blev läget annorlunda under 1990- talet. De nya länsteatrarnas utveckling och förankringsarbete hämmades av att samhällsbidragen till såväl producenter som deras arrangörer inte längre stod i proportion till de kulturpolitiska uppdragen.
I detta läge kom ett initiativ från teatrarna i Växjö och Uddevalla att bilda Länsteatrarnas samarbetsråd 1994. Man kände behovet och såg vikten av att samverka på en politisk nivå mellan teatrarna för att stärka verksamheterna.

Zonen - en dansfantasy av Björn Elisson. 1998. Denna föreställning var startskottet för Regionteater Västs dansensemble, det var till denna som dansensemblen bildades och sedan dess lever kvar. Föreställningen spelades för ungdomar. Affisch Älvsborgsteatern

Zonen – en dansfantasy av Björn Elisson. 1998. Denna föreställning var startskottet för Regionteater Västs dansensemble, det var till denna som dansensemblen bildades och sedan dess lever kvar. Föreställningen spelades för ungdomar. Affisch Älvsborgsteatern

Redan från början var ambitionen att skapa en god dialog mellan teatercheferna och teatrarnas ledning. Från första året arrangerar man vår- och höstmöten. Att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och dialog mellan politiken och teaterchefer har en lång och god tradition. Länsteatrarnas styrelse har bestått och består av politiker och förtroendevalda, men mot slutet av 90-talet bjuder man också in teatercheferna att aktivt delta i styrelsearbetet.

Regionteatern Blekinge Kronoberg 1995, föreställningen En natt i februari, foto Henrik Hedenius

Regionteatern Blekinge Kronoberg 1995, föreställningen En natt i februari, foto Henrik Hedenius

1999 anställs Barbro Frambäck som verkställande samordnare, hennes första uppdrag blir att sammanställa en presentation av samtliga länsteatrar. 2000 kom ”Spindeln och nätet. Utveckling, samarbeten och samhällsengagemang hos länsteatrarna”. Man ville visa på den gemensamma utvecklingskraft och betydelse för teaterlivet som länsteatrarna innebär.
Inför Länsteatrarnas 20-års jubileum 2014 bad vi Barbro Frambäck skriva en historik över sin tid som samordnare – läs den här.

Länsteatrarnas samarbetsorganisation bytte namn till Länsteatrarna i Sverige och Barbro Frambäck lämnade över samordnarrollen till Lotta Brilioth Biörnstad som anställs på heltid. Man fortsatte med att synliggöra länsteatrarna genom att skapa en hemsida och logga. Finansieringen, arrangörsfrågorna, samarbetet med Riksteatern, stärkandet av barn och ungdomsteatern blev viktiga fokusfrågor.  Man bevakade aktivt länsteatrarnas intressen i de kulturpolitiska förändringarna som påbörjades på 00-talet och som resulterade i den största kulturpolitiska förändringen som skett i Sverige sedan 1974 – Samverkansmodellen.

2010 anställs Linde Sjöstedt som samordnare, Hans Björke slutar som ordförande efter många års arbete. Thomas Ohlsson tar över som ordförande 2011 och tillsammans med styrelsen och samordnaren arbetar man fram en ny vision och en kommunikationsplan för att stärka Länsteatrarna som medlemsorganisation.

2015 väljs Åsa Kratz till ny ordförande. En ny vision och nya mål beslutas på medlemsmötet hösten 2015. Samarbetet med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd intensifieras. Ett gemensamt beslut tas att arrangera ett kulturpolitiskt konvent, Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna den 7 – 10 februari 2018.

2016 bildar de tre organisationerna en gemensam ideell förening, Kulturlyftet – Kultur i hela landet.

2016 anställs Mattias Desac som assistent på Länsteatrarna och Linde Sjöstedt på halvtid som projektledare för Folk och Kultur Ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för den regionala konsten.

I januari 2017 presenterar Myndigheten för kulturanalys en rapport ”Dramatiska villkor” Rapporten, som länge efterfrågats av Länsteatrarna i Sverige, synar hur det ekonomiska utrymmet att bedriva verksamhet vid landets länsteatrar har utvecklats från 1980 till 2015. Minskade anslag, färre anställda men ändå utökade uppdrag sammanfattar rapporten. Riktningen pekar neråt om man studerar lönekostnadsindex, det är ingen tvekan om det. Den urholkning som teatrarna själva larmat och talat om ser vi i vårt material, framhåller utredaren Klara Tomson.

Bouhusläns teater 1994, föreställningen Stormen

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.