Verksamheten

Örebro länsteater, Befrielsefronten, foto Foto Kicki Nilsson ICON Photography

Länsteatrarna i Sveriges syfte är:

Länsteatrarna i Sverige stöttar aktivt den regionala scenkonsten för att säkra ett kvalitativt och fritt kulturliv i hela landet.

Föreningens tre mål är följande; att stärka organisationen, vår kommunikation, och vår dialog.

 

Här hittar du Länsteatrarnas informationsbroschyr!