Integritetspolicy för Länsteatrarna

Allmänt
Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Svar: Länsteatrarna i Sverige, org. nr 802428–1530 (”Länsteatrarna i Sverige”) och Länsteatrarna i Sverige Service AB, org.nr 556998–9493 (”Länsteatrarna i Sverige Service AB”), nedan kallat ”Länsteatrarna” med adress Kaplansbacken 2, 112 24 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter lagrar vi?
Svar:
De personuppgifter som vi lagrar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och bransch-/organisationstillhörighet.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?
Svar
: I och med att du lämnar personuppgifter till Länsteatrarna registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Länsteatrarna hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Länsteatrarna använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamål för insamling
All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna Integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

1.  Tillhandahålla våra tjänster
2. Kommunicera med dig
3. Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
4. Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte villmotta sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelandetill info@lansteatrarna.se )
5. Ansökan av bidrag
6. Kontaktuppgifter på webbplats

Om du kontaktar oss i andra frågor
Oavsett om du har ett avtalsförhållande eller inte med Länsteatrarna kan kontakt komma att ske, från Länsteatrarna eller ditt håll, via exempelvis e-mail, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som du uppger i denna kontakt komma att sparas hos Länsteatrarna i Sverige. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss. Vill du ha närmare information om eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, kontakta info@lansteatrarna.se .

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Svar: Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra organisationer som Länsteatrarna samarbetar med, baserat på berättigat intresse med stöd av intresseavvägning för att kunna erbjuda bättre service i stöd av tjänster och kommunikation. I det fall det är nödvändigt för att Länsteatrarna ska kunna erbjuda våra tjänster delar Länsteatrarna dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Svar: Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du info@lansteatrarna.se med din begäran.

Så raderar du eller rättar information
Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du info@lansteatrarna.se med din begäran.

Period som uppgifterna lagras
Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Länsteatrarna kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik.

Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifter
Har du frågor rörande Länsteatrarna hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Länsteatrarna hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta Länsteatrarna enligt uppgifterna nedan. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress: Kaplansbacken 2, 112 24, Stockholm
E-post: info@lansteatrarna.se

*** Integritetspolicyn fastställdes av Länsteatrarna 2018-05-16

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.