Integritetspolicy för Länsteatrarna

Allmänt
Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Svar: Länsteatrarna i Sverige, org. nr 802428–1530 (”Länsteatrarna i Sverige”) och Länsteatrarna i Sverige Service AB, org.nr 556998–9493 (”Länsteatrarna i Sverige Service AB”), nedan kallat ”Länsteatrarna” med adress Kaplansbacken 2, 112 24 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter lagrar vi?
Svar:
De personuppgifter som vi lagrar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och bransch-/organisationstillhörighet.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?
Svar
: I och med att du lämnar personuppgifter till Länsteatrarna registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Länsteatrarna hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Länsteatrarna använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamål för insamling
All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna Integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

1.  Tillhandahålla våra tjänster
2. Kommunicera med dig
3. Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
4. Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte villmotta sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelandetill info@lansteatrarna.se )
5. Ansökan av bidrag
6. Kontaktuppgifter på webbplats

Om du kontaktar oss i andra frågor
Oavsett om du har ett avtalsförhållande eller inte med Länsteatrarna kan kontakt komma att ske, från Länsteatrarna eller ditt håll, via exempelvis e-mail, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som du uppger i denna kontakt komma att sparas hos Länsteatrarna i Sverige. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss. Vill du ha närmare information om eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, kontakta info@lansteatrarna.se .

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Svar: Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra organisationer som Länsteatrarna samarbetar med, baserat på berättigat intresse med stöd av intresseavvägning för att kunna erbjuda bättre service i stöd av tjänster och kommunikation. I det fall det är nödvändigt för att Länsteatrarna ska kunna erbjuda våra tjänster delar Länsteatrarna dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Svar: Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du info@lansteatrarna.se med din begäran.

Så raderar du eller rättar information
Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du info@lansteatrarna.se med din begäran.

Period som uppgifterna lagras
Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Länsteatrarna kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik.

Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifter
Har du frågor rörande Länsteatrarna hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Länsteatrarna hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta Länsteatrarna enligt uppgifterna nedan. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress: Kaplansbacken 2, 112 24, Stockholm
E-post: info@lansteatrarna.se

*** Integritetspolicyn fastställdes av Länsteatrarna 2018-05-16

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.