Pressmeddelanden

2024-04-12 Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges vårmöte 2024
”Våga satsa pengar på kulturen! Det är en satsning på människor, välmående, trygghet och demokrati! Den regionala kulturen och scenkonsten är en stark resurs för samhället. I tider av oro, krig och påfrestningar på samhället vill vi fortsätta att vara det och fortsatt göra skillnad. Kraften i scenkonsten visar på möjligheter att stärka samhället och minska människors oro och känsla av ensamhet och utsatthet.”

2023-09-20 Uttalande från Länsteatrarna i Sverige angående regeringens budgetproposition 2023.
”Regeringen ger i princip samma summa pengar som innevarande budget, vilket innebär att också den regionala kulturen kommer att drabbas, när man återigen står utan kompensation för allmänna kostnadsökningar och lönekostnadsökningar. Sammantaget kan det komma att leda till neddragningar på regionernas kulturbudgetar om man skall klara av att ge anställda på bland annat våra länsteatrar rimliga löner och rättvisa löneökningar som inom alla andra branscher.”

2023-06-21 Länsteatrarna i Sverige står bakom Folkteatern i Göteborg
”Folkteatern i Göteborg måste fortsatt ha en stark ställning i ett fritt och demokratiskt kulturliv. Länsteatrarna i Sveriges styrelse ställer sig till fullo bakom Folkteatern i Göteborg och dess verksamhet.”

2023-05-25 Uttalande från Länsteatrarnas vårmöte 2023
”Det behövliga tillskott från staten som vi förväntat oss i dessa tider uteblev i vårbudgeten, men det får inte innebära neddragningar på en regional scenkonst som redan bantat och effektiviserat sin verksamhet till det yttersta.Länsteatrarna i Sverige samlade till Vårmöte i Visby kräver tydliga ställningstaganden från politiken om viljan att värna och ta vår verksamhet på allvar i en orolig tid.”

2022-04-01 Länsteatrarnas vårmöte hålls i Skellefteå 6-8 april
Två gånger om året samlas styrelseordförande, vice ordförande, vd, teaterchefer och konstnärliga ledare från alla Sveriges länsteatrar till ett möte. Länsteatrarnas vårmöte 2022 äger rum i Sara kulturhus i Skellefteå, med Västerbottensteatern och Länsteatrarna i Sverige som värdar, och med en rad inbjudna talare, bl.a. tidigare ministern Margot Wallström. Temat för vårmötet är ”Valet 2022 och kulturpolitiken”.

2021-04-26 Uttalande från Länsteatrarnas vårmöte 2021
Länsteatrarna i Sverige har på sitt vårmöte den 22-23 april 2021 gjort ett gemensamt uttalande med fem åtgärdspunkter som riktar sig till regeringen: Tillsätt en kulturkommission, låt regionerna göra egna bedömningar vad det gäller lättnader av publikrestriktionerna, utöka de riktade resurserna till scenkonst för barn och unga, förstärk de nationella resurserna till kultur i skolan och permanenta pandemistöden inom ramen för samverkansmodellen.

2020-03-12 Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges vårmöte 2020
Från 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att barn har laglig rätt att uppleva konst och att delta i kulturell verksamhet. Ska barnkonventionen bli något annat än tomma ord krävs ett långsiktigt tänkande kring kulturpolitiken och konstens villkor. Nationella, regionala och kommunala politiker måste sitt ansvar för vad det faktiskt innebär att införa barnkonventionen som lag.

2020-02-25  Länsteatrarna i Sveriges yttrande om en Samisk Nationalscen
Länsteatrarna i Sverige stöder Giron Sámi Teáhters strävan att bli nationalscen för den svenska delen av Sápmi. Detta beslutades av en enig styrelse den 18 december 2019. Klicka på länken för att läsa hela pressmeddelandet.

Här finns arkiverade pressmeddelanden

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.