2020

2020-03-12 Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges vårmöte 2020
Från 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att barn har laglig rätt att uppleva konst och att delta i kulturell verksamhet. Ska barnkonventionen bli något annat än tomma ord krävs ett långsiktigt tänkande kring kulturpolitiken och konstens villkor. Nationella, regionala och kommunala politiker måste sitt ansvar för vad det faktiskt innebär att införa barnkonventionen som lag.

2020-02-25  Länsteatrarna i Sveriges yttrande om en Samisk Nationalscen
Länsteatrarna i Sverige stöder Giron Sámi Teáhters strävan att bli nationalscen för den svenska delen av Sápmi. Detta beslutades av en enig styrelse den 18 december 2019.

2019

Pressmeddelande 29 mars 2019: Robert Uitto är ny ordförande för Länsteatrarna i Sverige
Robert Uitto (s) har valts till ny ordförande för Länsteatrarna i Sverige. Robert Uitto från Frösön  är för närvarande regionråd vid Region Jämtland Härjedalen. Han har under många år varit ordförande för Estrad Norr, länsteatern i Jämtland Härjedalen och dessutom varit ansvarig kulturpolitiker sedan 2010. Robert Uitto efterträder Åsa Kratz (s) som innehaft ordförandeposten sedan 2015.

2018

Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 8 nov 2018
”Sverige behöver länsteatrarna! Det är av största demokratisk vikt för landet, genom riksdag och regering, att uppdatera finansieringen av länsteatrarna……//… Uppräkningen av länsteatrarnas anslag har enligt alla reella index blivit eftersatt. På ett smärtsamt, men tyvärr inte unikt sätt demonstreras detta just nu på Örebro länsteater, som tvingas till svåra neddragningar för att fortsätta sitt konstnärliga uppdrag. Detta har Västmanlands Teater redan gått igenom 2011 och Teater Västernorrland 2014. Tanken om ett samhälle för alla förutsätter ett kulturliv för alla.”

Pressmeddelande 4 okt 2018, Norrländsk Invasion i Stockholm
Den 19-27 oktober invaderar Norrland Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Under rubriken Norrländsk Invasion bjuds det på nio dagar med scenkonst, diskussioner och utbyten – allt för att sätta fokus på den mångfald och bredd som Västerbottensteatern, Teater Västernorrland, Estrad Norr, Norrbottensteatern och Giron Sámi Teáhter erbjuder tillsammans.
– Det känns viktigt att den rika kulturvärld som finns i norra Sverige synliggörs också i Stockholm där så många av besluten fattas, säger Fransesca Quartey, vd för Västerbottensteatern.

Debattartikel 20180822 Har armens längd en betydelse?

”Vi menar att man inom så väl det fria kulturlivet som våra regionala institutioner måste stå fri från politiskt inflytande över det konstnärliga. Politikens uppgift bör vara att verka för möjliggörande av konstnärligt utövande i hela landet, att tillgängliggöra kulturen och sätta generella mål där till exempelvikten av mångfald, jämlikhet, och breddade målgrupper hör till.” Det skriver styrelsen för Länsteatrarna i Sverige i en debattartikel där de menar att politikerna ska hålla fingrarna i styr när det kommer till hur det konstnärliga innehållet formas.

Pressmeddelande 20180206 Samtal om rapporten Dramatiska villkor

Minskade anslag, färre anställda men ändå utökade uppdrag.  Det visade rapporten ”Dramatiska villkor” från Myndigheten för Kulturanalys som presenterades i januari 2017. Rapporten belyser den ekonomiska utvecklingen för länsteatrarna från 1980 till 2015, men budgetunderlag från Statens kulturråd visar en liknande utveckling för stora delar av kultursektorn i övrigt. Vad blir effekterna av detta? Det är en av de viktiga kulturpolitiska frågor som kommer att tas upp på Folk och Kultur 7-10 februari

2017

Pressmeddelande 22 nov 2017 Nu går vi från ord till handling.

Länsteatrarna i Sverige har på sitt höstmöte på Örebro länsteater den 22 november 2017 gjort ett gemensamt uttalande:
”Under de senaste veckorna har vi på våra institutioner pratat om #metoo, sexuella trakasserier och maktstrukturer inom scenkonsten. Vid Länsteatrarnas höstmöte i Örebro 20-22 november var det den viktigaste frågan… Nu måste vi gå från ord till handling.”

PM Presskonferensen 15 nov 2017

Länsteatrar samverkar i landsomfattande uppsättning när politisk satir av Harold Pinter framförs samtidigt i hela Sverige.
Den 10 februari 2018 kl 12 möts en nytillträdd kulturminister och en journalist på ett torg, i en galleria eller kanske på en busstation. Då framförs en landsomfattande uppsättning av nobelpristagaren Harold Pinters Presskonferensen i ett flertal svenska städer. Från norr till söder kommer invånare få ta del av ett skräckscenario och ett samtal kring konstens betydelse i en demokrati. Presskonferensen är ett projekt på initiativ av Teater Halland som genomförs av mer än hälften av Sveriges länsteatrar samt ytterligare ett antal institutioner och scenkonsthus i samband med kulturkonventet Folk och Kultur

Pressmeddelande 4 april 2017 Stärk den kulturella infrastrukturen!

Säkerställ den kulturella infrastrukturen i hela landet! skriver Länsteatrarnas 21 medlemmar i ett gemensamt uttalande från vårmötet i Gävle 29-31 mars 2017.

2016

PM 17 nov 2016 Länsteatrarna vill lyfta kulturen!

Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Regional Musik i Sverige arrangerar Folk och Kultur, ett kulturpolitiskt konvent i Munktellstaden i Eskilstuna den 7-10 februari, valåret 2018. Syftet är att sätta kulturen och kulturpolitiken högt upp på den politiska dagordningen.

PM 16 sept 2016, 120 miljoner till kulturen lokalt och regionalt

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att 120 miljoner kronor under fyra års tid satsas på Kultursamverkansmodellen. Syftet är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.

PM 7 sept 2016 Oktoberteatern ny medlem i Länsteatrarna i Sverige

Oktoberteatern välkomnas som ny medlem i medlemsorganisationen Länsteatrarna i Sverige. Det innebär att Länsteatrarna i Sverige nu också finns representerade i Södertälje kommun i Stockholms län. Oktoberteatern är ytterligare en länsteater med ett kommunalt uppdrag och stor erfarenhet av arbete med barn och unga.

PM 18 april 2016 KULTURLYFTET – kultur i hela landet

Länsteatrarna i Sverige vill tillsammans med sina samarbetspartners Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) och Regional Musik i Sverige (RMS) gemensamt stärka kulturen i hela landet genom ett kulturlyft. Frågan diskuterades på Länsteatrarnas vårmöte i Sundsvall och de 20 medlemsteatrarna enades om ett gemensamt uttalande.

PM 8 mars 2016 Norrdans ny medlem i Länsteatrarna i Sverige

Norrdans välkomnas som ny medlem i medlemsorganisationen Länsteatrarna i Sverige. Detta innebär att Scenkonst Västernorrland får ett utökat medlemskap i  Länsteatrarna i Sverige. Teater Västernorrland är sedan länge medlem i Länsteatrarna i Sverige och nu blir även Norrdans det.

2015

PM 16 nov 2015 Kultursamverkansmodellen är på väg att krackelera

Regeringen måste ta ansvar för kultursamverkansmodellen och visa att man menar allvar med de nationella kulturpolitiska målen, skriver de nitton länsteatrarna i ett gemensamt uttalande från sitt höstmöte på Norrbottensteatern i Luleå den 11-13 november 2015.

PM 27 april 2015 Gemensamt uttalande från Länsteatrarna om ungas rätt till kultur

Länsteatrarna i Sverige kräver ett ökat statligt ansvar för att särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur enligt FN:s barnkonvention och för det krävs rejäla statliga uppskrivningar för att hela landet ska ha ett starkt och engagerande kulturliv.

2014

PM 13 nov 2014 Uttalande från höstmöte Värna om den kulturella infrastrukturen!

Ett uttalande från Länsteatrarna i Sverige från länsteatrarnas höstmöte 2014.Länsinstitutionerna är en garant för att medborgare i hela landet får uppleva professionell scenkonst av hög kvalitet. Länsteatrarna vill att staten stärker och värnar den kulturella infrastruktur som finns i Sverige.

PM 22 aug 2014 Länsteatrarna intar Dramaten

I föreställningen Jag vill leva jag vill dö i Sverige som visas på Dramaten måndag den 8 september framförs utdrag och texter från rykande aktuella och nyskrivna föreställningar från sju av landets länsteatrar. Temat är nationalism.

PM 27 juni 2014 Länsteatrarna i Almedalen

Den 1 juli bjuder Länsteatrarna i Sverige, Länsmusikens samarbetsråd, Länsmuseernas samarbetsråd, Uppsala Universitet, Riksutställningar och Folkteatern i Gävleborg in till två seminarier, folkmusik, lunchmingel, debatt och teaterföreställningen Kärleken är fri!?  på S:t Hansskolan i centrala Visby.

PM 2 april 2014 Vikten av ett levande kulturliv utanför storstäderna

Länsteatrarna i Sverige har på sitt årsmöte den 2 april 2014 i Falun gjort ett gemensamt uttalande angående vikten av ett levande kulturliv utanför storstäderna.

2013

PM 13 nov 2013 Uppmaning till regeringen att agera för att möjliggöra internationell samverkan

Länsteatrarna i Sverige har på sitt medlemsmöte 11-13 november 2013 enats om ett gemensamt uttalande där man uppmanar regeringen att agera för att möjliggöra internationell samverkan.

Pressmeddelande 25 juni 2013 Länsteatrarna i Almedalen

Vad är värdet av den kulturella upplevelsen i ett samhällsperspektiv? Vilken roll kan kultur ha för ekonomi, innovation, social sammanhållning, entreprenörskap och yttrandefrihet i samhällsutvecklingen? På Länsteatrarnas seminarium i Almedalen tisdag 2 juli ligger fokus på länsinstitutionens roll för det demokratiska samtalet och för hållbar regional samhällsutveckling.

PM 23 april 2013 Staten måste ta sitt ansvar

Länsteatrarna i Sverige har på sitt årsmöte den 19 april 2013 gjort ett gemensamt uttalande: Länsteatrarna varnar för att utarmningen av den regionalt producerade scenkonsten omöjliggör uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen.

PM 17 april 2013 Vår möte en ny hemsida

17-19 april håller Länsteatrarna i Sverige vårmöte tillsammans med de nitton medlemsteatrarna på Regionteatern Blekinge Kronoberg. Temat är ”Kulturpolitik och konstpolitik”. I samband med mötet passar organisationen på att presentera en ny hemsida där du snabbt hittar aktuell information om Länsteatrarna i Sverige, dess verksamhet och aktiviteter.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.