Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson
+46 70 234 04 89
Besöksadress: c/o Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, 11145 Stockholm

Postadress: Länsteatrarna i Sverige, c/o Svensk Scenkonst, BOX 1778, 11187, Stockholm