Foto Jonas Jörneberg

Michael Johansson
Verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
michael.johansson@lansteatrarna.se
+46 70 234 04 89

Titti Grahl, kommunikation
+46 73 610 23 93

Besöksadress: c/o Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, 11145 Stockholm

Postadress: Länsteatrarna i Sverige, c/o Svensk Scenkonst, BOX 1778, 11187, Stockholm


 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2021

Länsteatrarna och Byteatern Kalmar Länsteater bjuder in till höstmöte den 10-12 november 2021. Temat är Barn och ungas rätt till scenkonst. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening samt enskilda individer i våra respektive teatrar. Det kommer att hållas medlemsmöte där vi beslutar om kommande års verksamhet och budget och självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst.
Varmt välkommen!


Jag vill äta middag 10 november

Jag vill äta lunch 11 november

Jag vill äta middag 11 november

Jag vill äta lunch 12 novemberJag godkänner att denna anmälan är bindande.