Teater Halland, Gud i kulissen, foto Emanuel

Folk och kultur, ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige äger rum den 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna. Arrangörer är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Folk och Kultur är en mötesplats för diskussioner och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Samtidigt bjuder Folk och Kultur deltagare och publik på professionella konstnärliga upplevelser. Det kommer att finnas ett brett konst- och kulturutbud från hela landet.

Folk och Kultur är en mötesplats för ny inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen, myndigheter, akademin och landets 21 regioner.

Målet är att konventet blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik.

Kulturen är ingen sektor utan en förutsättning för demokrati.

Folk och Kultur – den viktigaste kulturhändelsen 2018!

Mer information finns på hemsidan www.folkochkultur.se


Se ett smakprov av Folk och Kultur när  det kulturpolitiska konventet presenterades på Kultur i Almedalen i början av juli 2017:

PRESSRÖSTER:

Debattartikel om Folk och Kultur publicerad  i Dalademokraten 2017-01-22

”Folk och kultur ska vara en bred samlingsplats” DN 2017-02-21

”Sverige får nytt årligt kulturkonvent”, SVT 2017-02-21

”Männen måste möta kulturen”, Norran 2017-02-24


SENASTE NYTT FRÅN FOLK OCH KULTUR

2017- 06-13

Linde Sjöstedt, foto Ulf Aneer

”Arbetet med att utveckla Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna den 7-10 februari 2018 – pågår för fullt! Det är vi tillsammans som skapar Folk och Kultur och vår förhoppning är att många goda krafter vill delta – som deltagare eller som arrangörer av seminarier och kulturprogram eller som utställare på mässan. Deadline för anmälan till seminarier/workshops och kulturprogram är framskjuten till den 30 september 2017. Vi välkomnar flera att delta aktivt!
Kom med i diskussionen! 

Senaste nytt från Folk och Kultur:
Arbetet med att utveckla Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna den 7 – 10 februari 2018 – pågår för fullt. Vi som arrangerar Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Regional Musik i Sverige med våra 66 medlemsinstitutioner samt våra nära samarbetspartners Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Vi tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Arrangörer/utställare som är med på Folk och Kultur garanterar att de arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.

Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får inte genomföras inom ramen för Folk och Kultur. Läs vår avtalspolicy om du är intresserad av att medverka på Folk och Kultur.

En del av Folk och Kulturs arbete inför konventet är att i samarbete med Nätverkstan i Göteborg genomföra regionala kulturpolitiska samtal i flera av landets 21 regioner. Först ut är region Gävleborg, flera står på tur att under hösten delta i samtalen. Här diskuteras angelägna frågeställningar som till exempel: –Hur bör landets kulturella infrastruktur se ut? Vilken politisk nivå bör ha ansvar för vad? Hur ska kulturinstitutionernas kostnadsökningar finansieras? På vilket sätt kan tvärsektoriellt samarbete stimuleras? Vilka argument finns för en fortsatt stark kulturpolitik?

Vilka frågor är angelägna i din region? Vad är intressant att lyfta på konventet? David Karlsson från Nätverkstan leder samtalen under hösten och på konventet kan vi alla ta del av vilka frågeställningar som är mest angelägna i regionerna. Förhoppningsvis kommer vi att få en levande kultur-politisk diskussion undervalrörelsen i hela landet.

Konventet startar med att mässan öppnar kl. 14.00 onsdagen den 7 februari och avslutas lördagen den 10 februari kl. 14.00. Intresset är stort för att medverka i programmets utformning. Vi har fått in förslag på seminarier och scenkonstaktiviteter från regioner, kulturinstitutioner, lärosäten och intresseorganisationer. Det arbetas intensivt med programläggning och vi kommer successivt att publicera programmet på vår hemsida under hösten.

Vi välkomnar flera att delta aktivt med programinslag eller evenemang. Vi har diskussioner med tankesmedjor, myndigheter, centrumbildningar, fackförbund, arbetsgivare, folkbildningen och många, många fler. Vi har besökt Munktell Science Park och de kommer att delta på flera olika sätt under konventet.

Senaste samtalet kom från Kultur och Näringslivs nya vd Linda Nordfors som gärna vill samarbeta och arrangera seminarier under konventet. Linda Nordfors säger:
– Det är absolut självklart för oss att delta på Folk och Kultur. Vår förening kan stödja kulturen att skapa sig en mångfald av finansieringsformer. Det bidrar till dess oberoende, vilket är en av grundbultarna i en stark demokrati. Folk och Kultur skapar plats för precis sådana möten och samtal som det behövs mer av just nu.

Deadline för anmälan till seminarier/workshops och kulturprogram är framskjuten till den 30 september 2017.

 Vill ni boka mässplats finns den information ni behöver på hemsidan.

Tveka inte att kontakta mig, för aktuell information, se Folk och Kultur.

Vi deltar också på den kulturpolitiska arenan i Almedalen måndagen den 3 juli i Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd 1 och onsdagen den 5 juli på Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.  Varmt välkomna att delta i samtalen och att få veta mer om Folk och Kultur.”

Linde Sjöstedt, projektledare
VD Länsteatrarna Sverige,  LTS
e-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se


2017 -03-16

Med bara några veckors varsel kom det över 120 personer från hela Sverige till Folk och Kulturs uppstartsmöte i Munktellstaden i Eskilstuna den 7 februari! Det var representanter från regioner, kommuner, nationella organisationer, högskolor, institut, studieförbund, branschen, konstnärer, fria grupper, centrumbildningar, konsulenter, tankesmedjor, fackföreningar, SKL, kulturella och kreativa näringar, myndigheter, kritiker, våra medlemmar inom scenkonst, musik och museer, men också flera andra konstarter var representerade. Se här ett axplock av reaktioner från de medverkande:

 ”Mycket bra! Öppet och bra klimat där många tankar lyftes som vanligtvis inte vågar lyftas.”
”Ambitionen att skapa ett forum för kulturpolitisk diskurs på högsta nivå är mycket välkommen.”
”Det kreativa sättet att få in åsikter och frågor – tekniken funkade jättebra och skapade oväntade möten i publikhavet.”
”Bra med fokus på kulturfrågor i stort, ej enbart musik, scen eller museer.”
”Deltagarnas engagemang, den inbjudande tonen, samtalen, både på scen och i grupperna… det gav möjlighet att både förstå och påverka.”
”Engagemanget från alla medverkande och humorn”
”Inspirerande. Uppfordrande: det är vi som ska göra’t!”

Vi är jätteglada över detta stora gensvar och den härliga blandning av människor som kom. Vi fick in många frågor från deltagarna men också konstruktiva och spännande svar på följande frågor:

Vad krävds för att konsten och kulturen ska fortsätta ha en viktig plats i samhället?
Vilka är de största politiska utmaningarna för att konst och kultur ska fortsätta ha en viktig plats i samhället?
Konventets ledord är INKLUDERANDE, FÖRNYANDE och ÖVERRASKANDE. Vad får du för associationer till dessa ord?
Vilka oväntade möten skulle du vilja se? Vilka organisationer/ politikområden/ konstformer behöver mötas?
Vilka organisationer får vi inte glömma bort att bjuda in?
Vad skulle du vilja uppleva, höra och samtala om under Folk och Kultur?
Hur skapar vi en deltagarkultur på Folk och Kultur?
Till sist – Vad skulle du vilja bidra med?

Vill du läsa vad deltagarna på uppstartsmötet tyckte? Läs sammanställningen på Folk och Kulturs hemsida, där hittar du också hela utvärderingen som jag plockat citat från.

Tyck till
Ingen har tidigare gjort ett ”Folk och Kultur”. Vi som är arrangörer vill gärna göra det tillsammans med dig. Du som läser Länsteatrarnas nyhetsbrev får mycket gärna tycka till om ovanstående frågor genom att skicka dina tankar till info@folkochkultur.se.

Regionala kulturpolitiska samtal i samarbete med Postkodlotteriet
Under uppstartsmötet kunde vi också avslöja att Folk och Kultur har ingått i ett samarbete med Postkodlotteriets Kulturfond. Med medel från fonden kan vi fördjupa samarbetet med landets regioner genom regionala kulturpolitiska samtal. Vi kommer att genomföra detta i 8 regioner/län. Om ni är ni intresserade av att delta hör av er till info@folkochkultur.se och berätta varför.

Syfte med de regionala kulturpolitiska samtalen är:
Att de frågor som väcks i de regionala samtalen förs upp på en nationell kulturpolitisk agenda.
Att vidareutveckla en arbets- och samtalsform som bryter gängse mötesformer och invanda positioner.
Att samtalen uppfattas som givande och produktiva för deltagarna.
Att bidra till en gemensam kunskapsuppbyggnad och metodutveckling.
Att erfarenheter från samtalen sprids till Kulturlyftets medlemsorganisationer och till hela landet.
Att bidra till att konventet Folk och Kultur förankras runt om i landet.

Samtalen blir ett tillfälle för regionalt erfarenhetsutbyte och nationell avstämning. De utförs av Folk och Kultur i samarbete med  Nätverkstan Kultur som är en oberoende kulturorganisation med säte i Göteborg. Organisationen ägs av kulturtidskrifter och studieförbund och har som mål att ”vara en del av det kulturliv som verkar för en kritisk offentlighet, för radikal demokrati samt konstnärligt och kulturellt utmanande verksamhet”. Inofficiellt motto för verksamheten är att utgöra ”såväl olja som grus i det kulturpolitiska maskineriet”.

Folk och Kultur lyfter kulturpolitiken
Kulturpolitiska frågor kommer alltmer in i centrum av den politiska debatten. Är vi kulturaktörer förberedda på det? Folk och Kultur är ett konvent där vi lyfter kulturpolitiken och vår ambition är att det blir en valfråga som diskuteras av alla partier. Samtliga åtta partiledare är inbjudna in för att presentera sin kulturpolitiska vision.

Vi hoppas att ni alla – politiker, konstnärer, tjänstemän m.fl. – hjälper oss med att pressa på så att våra partiledare kommer – det skulle bli en fantastisk start på Valåret 2018!

Målet är att det årliga konventet Folk och Kultur blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik. Redan nu kan du läsa 5 av våra 8 riksdagspartiers kulturpolitiska ”program” på vår hemsida. Men varför saknar flera av våra riksdagspartier ett riktigt kulturpolitiskt program och vision?

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
linde.sjostedt@lansteatrarna.se
073 – 709 28 88


2017-01-31 

Konventet Folk och Kultur går av stapeln den 7 – 10 februari 2018. Precis ett år innan bjuder vi nu in till ett uppstartsmöte i Munktellstaden i Eskilstuna. Då går startskottet! Vi har ett år på oss. Alla som är intresserade av ett årligen återkommande kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige är hjärtligt välkomna. Vill ni i er region, på er myndighet eller i er verksamhet vara med och utforma innehållet och bidra till Folk och Kultur?  Kom då till Munktellstaden tisdag den 7 februari 2017 och var med på mötet!

Läs mera här

Anmäl dig här

Sista anmälningsdagen är den 3 februari.

Just nu pågår ett intensivt och roligt arbete med Folk och Kultur. 2018 känns plötsligt inte så avlägset. Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd är arrangörerna, i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget i Sörmland. Vi har nu skapat grunden för en organisation som ska driva och förverkliga visionen om Folk och Kultur – ett årligen återkommande kulturpolitiskt konvent i Munktellstaden. Folk och Kultur är också en tribun för konsten och kulturen i hela Sverige.

Styrgruppen består av: Åsa Kratz (s) ordförande Länsteatrarna Sverige, Nina Björby (s) ordförande Regional Musik i Sverige och Inga Göransson (c) vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd. De är ytterst ansvariga för hela konventet, dess utformning och innehåll. Linde Sjöstedt, Länsteatrarna i Sverige är utsedd till projektledare och Ulrika Nilsson, Regional Musik i Sverige är projektsekreterare. Vi samarbetar med Meetagain, en professionell kongressarrangör som har ett helhetsgrepp över allt praktiskt, logistik, tekniskt, ekonomiskt, registrering, service, rådgivning, utvärdering, m.m.

En projektgrupp träffas kontinuerligt och arbetar för att ta fram beslutsunderlag för innehåll, form och struktur. Medlemmar i projektgruppen: Eva Königsson, kulturchef i Eskilstuna, Mikael Palo, chef kultur och utbildning Landstinget Sörmland, Bosse Lundqvist kulturutvecklare Eskilstuna kommun, Karin Enberg teaterregissör, Christer Falk museichef Stockholms länsmuseum, Martina Käck Meetagain, Ulrika Nilsson projektsekreterare, Linde Sjöstedt samt Åsa Kratz som adjungerad.

Vi kommer att vara i lokalerna Lokomotivet  i Munktellstaden i Eskilstuna

Vi har också knutit en referensgrupp till Folk och Kultur, deras ansvar är att öppna upp för nytänkande gällande innehåll, form och struktur med syfte att stärka innehåll- och kvalitetsäkringen. Gruppen består av Terese Bengard verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Annika Levin kulturkonsult med flera styrelseuppdrag, David Karlsson, idéhistoriker, kulturskribent, ordförande för Nätverkstan Kultur, ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden, Yvonne Rock TYP kulturkapital och Max Vallentin vd Fabel.

Vi håller också på att bygga upp ett programråd, vars medlemmar får i uppdrag att syna och samordna de projektbidrag som kommer in. I nästa nyhetsbrev ska vi avslöja vilka som sitter i programrådet.

Folk och Kultur erbjuder en plattform, där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen, myndigheter, akademin och landets 21 regioner. Vill du medverka under Folk och Kultur? Välkommen att lämna ditt bidrag, läs mera här.

I dagsläget har vi fått in förslag från Teater Västernorrland, Norrdans, Teater Barda/Estrad Norr, Scenkonst Sörmland och Teater Halland.

KULTURMINISTERN En rikstäckande performance – med start i Halland, är ett programförslag som Anna Sjövall, nybliven teaterchef  på Teater Halland presenterar så här:

-idé:
Under det kulturpolitiska eventet Folk och Kultur 2018 genomförs en rikstäckande performance, initierad i Halland och skapad av konstnärer i Halland. Performancen består av att Harold Pinters korta pjäs PRESSKONFERENSEN framförs på de största torgen i Sveriges 21 residensstäder – samtidigt. En rikstäckande uppsättning där ”Kulturministern” framträder och talar till människor om kulturens roll i samhället. Ett regionalt samarbete mellan institutioner och fria grupper i hela landet, med syfte att lyfta fram konst och kulturfrågor inför valet 2018.

innehåll:
PRESSKONFERENSEN är en kort satir över ett samhälle där kulturens uppgift består av att kontrollera folket och deras tankar. Den fem minuter långa pjäsen utspelar sig under en presskonferens där en nytillträdd kulturminister intervjuas av en journalist. Kulturministern som tidigare varit chef för hemliga polisen ser inte dessa roller som oförenliga, utan tvärtom.

syfte:
Att lyfta de kulturpolitiska frågorna inför valet. – Att väcka frågor kring varför kultur överhuvudtaget är viktigt i ett samhälle. – Att få människor att fundera över vad konst, demokrati och yttrandefrihet är.

Vi tar gärna emot flera idéer och programförslag från övriga 61 medlemsorganisationer och alla andra som vill medverka och delta.
Välkommen att skicka in ditt bidrag här.

Väl mött!

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
linde.sjostedt@lansteatrarna.se
073 – 709 28 88

Bilden överst: Skådespelaren Örjan Hamrin i Teater Hallands föreställning Gud i kulissen 2016, foto EMANUEL

Länsteatrarnas vårmöte 29 – 31 mars 2017 på Folkteatern Gävleborg

29 – 31 mars 2017 är det dags för medlemsmöte samt årsmöte för medlemsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och och konstnärliga ledare. Värdar är Folkteatern Gävleborg och Länsteatrarna i Sverige.


Jag vill se föreställningen Att komma till ön med skatten är inget äventyr ons 29 mars kl 12-13.

Jag vill gå på årsmötetet ons 29 mars kl 15-16.

Jag vill se föreställningen Projekt: MAMMA ons 29 mars kl 17-18:30

Jag vill äta middag ons 29 mars kl 19.30.

Jag vill gå på Tema: Jämlikhet tors 30 mars kl 9-12.

Jag vill äta lunch tors 30 mars kl 12-13

Jag vill se föreställningen Transaktion tors 30 mars kl 17-18:30.

Jag vill äta middag tors 30 mars kl 19.30.

Jag vill gå på Tema: Jämlikhet fre 31 mars kl 9-12.

Jag vill äta lunch fre 31 mars kl 12.15-13Jag godkänner att denna anmälan är bindande.


Dialogmöte 24–25 augusti på Carlshälls Gård på Långholmen i Stockholm

Varmt välkomna till ett Dialogmöte i Stockholm torsdag den 24 augusti kl. 18.00 till fredag den 25 augusti kl. 15.30.

Plats: Carlshälls Gård på Långholmen, Stockholm
Anmälan: Senast fredag den 7 juli


Jag vill äta lunch fre 25 augJag godkänner att denna anmälan är bindande.