Pressmeddelanden

Debattartikel 20180822 Har armens längd en betydelse?

”Vi menar att man inom så väl det fria kulturlivet som våra regionala institutioner måste stå fri från politiskt inflytande över det konstnärliga. Politikens uppgift bör vara att verka för möjliggörande av konstnärligt utövande i hela landet, att tillgängliggöra kulturen och sätta generella mål där till exempelvikten av mångfald, jämlikhet, och breddade målgrupper hör till.”

Det skriver styrelsen för Länsteatrarna i Sverige i en debattartikel och menar att politikerna ska hålla fingrarna i styr när det kommer till hur det konstnärliga innehållet formas.

Artikeln publicerades i Aftonbladet den 21 augusti 2018 och sedan dess publicerats i Norrrbottens-Kuriren, NSD, Barometern, Eskilstuna-Kuriren, ETC.

Dalateatern, Tredje rikets fruktan och elände, foto Per Eriksson

Dalateatern sätter hösten 2018 upp Tredje rikets fruktan och elände som  Bertolt Brecht skrev 1937 från sin exil i Danmark. Denna musikkabarét handlar om Brechts hemland Tyskland och vad som händer när rädsla, misstro och förräderi som tränger in i alla samhällsskikt och skapar ett förgiftat  vardagsklimat. Premiär den 8 september. Foto Per Eriksson


Här finns arkiverade pressmeddelanden

 

 

 

 

Länsteatrarnas höstmöte 7-9 nov 2018 i Västerås

Varmt välkommen till Länsteatrarnas höstmöte den 7 - 9 november 2018.
Plats: Västmanlands teater, Västerås, Slottsgatan 11.


Jag vill äta middag 7 november

Jag vill vara med på medlemsmötet 7 november

Jag vill äta lunch 8 november

Jag vill äta middag 8 november

Jag vill vara med på Eftervalssnack 8 november

Jag vill se föreställningen Den stora branden 8 november

Jag vill äta lunch 9 novemberJag godkänner att denna anmälan är bindande. Avanmälan efter den 26/10 kommer debiteras.