Länsteatrarnas historia

Under 70- och 80-talet förändras scenbilden i Sverige. Från att enbart ha haft teaterhus i storstäderna beslutade man över partigränserna att bygga upp en kulturell infrastruktur med länsteatrar, länsmusik och länsmuseer i hela landet. Det har varit en lång process, senast tillkomna teater är Västanå Teater som 2009 fick ett regionalt uppdrag.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Läärare, foto Hans Runesson 1994

Regionteatern Blekinge Kronoberg 1994, föreställningen Läärare, foto Hans Runesson

Efter det första uppbyggnadsskedet under 70- och 80-talen blev läget annorlunda under 1990- talet. De nya länsteatrarnas utveckling och förankringsarbete hämmades av att samhällsbidragen till såväl producenter som deras arrangörer inte längre stod i proportion till de kulturpolitiska uppdragen.
I detta läge kom ett initiativ från teatrarna i Växjö och Uddevalla att bilda Länsteatrarnas samarbetsråd 1994. Man kände behovet och såg vikten av att samverka på en politisk nivå mellan teatrarna för att stärka verksamheterna.

Zonen - en dansfantasy av Björn Elisson. 1998. Denna föreställning var startskottet för Regionteater Västs dansensemble, det var till denna som dansensemblen bildades och sedan dess lever kvar. Föreställningen spelades för ungdomar. Affisch Älvsborgsteatern

Zonen – en dansfantasy av Björn Elisson. 1998. Denna föreställning var startskottet för Regionteater Västs dansensemble, det var till denna som dansensemblen bildades och sedan dess lever kvar. Föreställningen spelades för ungdomar. Affisch Älvsborgsteatern

Redan från början var ambitionen att skapa en god dialog mellan teatercheferna och teatrarnas ledning. Från första året arrangerar man vår- och höstmöten. Att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och dialog mellan politiken och teaterchefer har en lång och god tradition. Länsteatrarnas styrelse har bestått och består av politiker och förtroendevalda, men mot slutet av 90-talet bjuder man också in teatercheferna att aktivt delta i styrelsearbetet.

Regionteatern Blekinge Kronoberg 1995, föreställningen En natt i februari, foto Henrik Hedenius

Regionteatern Blekinge Kronoberg 1995, föreställningen En natt i februari, foto Henrik Hedenius

1999 anställs Barbro Frambäck som verkställande samordnare, hennes första uppdrag blir att sammanställa en presentation av samtliga länsteatrar. 2000 kom ”Spindeln och nätet. Utveckling, samarbeten och samhällsengagemang hos länsteatrarna”. Man ville visa på den gemensamma utvecklingskraft och betydelse för teaterlivet som länsteatrarna innebär.
Inför Länsteatrarnas 20-års jubileum 2014 bad vi Barbro Frambäck skriva en historik över sin tid som samordnare – läs den här.

Länsteatrarnas samarbetsorganisation bytte namn till Länsteatrarna i Sverige och Barbro Frambäck lämnade över samordnarrollen till Lotta Brilioth Biörnstad som anställs på heltid. Man fortsatte med att synliggöra länsteatrarna genom att skapa en hemsida och logga. Finansieringen, arrangörsfrågorna, samarbetet med Riksteatern, stärkandet av barn och ungdomsteatern blev viktiga fokusfrågor.  Man bevakade aktivt länsteatrarnas intressen i de kulturpolitiska förändringarna som påbörjades på 00-talet och som resulterade i den största kulturpolitiska förändringen som skett i Sverige sedan 1974 – Samverkansmodellen.

2010 anställs Linde Sjöstedt som samordnare, Hans Björke slutar som ordförande efter många års arbete. Thomas Ohlsson tar över som ordförande 2011 och tillsammans med styrelsen och samordnaren arbetar man fram en ny vision och en kommunikationsplan för att stärka Länsteatrarna som medlemsorganisation.

2015 väljs Åsa Kratz till ny ordförande. En ny vision och nya mål beslutas på medlemsmötet hösten 2015. Samarbetet med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd intensifieras. Ett gemensamt beslut tas att arrangera ett kulturpolitiskt konvent, Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna den 7 – 10 februari 2018.

2016 bildar de tre organisationerna en gemensam ideell förening, Kulturlyftet – Kultur i hela landet.

2016 anställs Mattias Desac som assistent på Länsteatrarna och Linde Sjöstedt på halvtid som projektledare för Folk och Kultur Ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för den regionala konsten.

I januari 2017 presenterar Myndigheten för kulturanalys en rapport ”Dramatiska villkor” Rapporten, som länge efterfrågats av Länsteatrarna i Sverige, synar hur det ekonomiska utrymmet att bedriva verksamhet vid landets länsteatrar har utvecklats från 1980 till 2015. Minskade anslag, färre anställda men ändå utökade uppdrag sammanfattar rapporten. Riktningen pekar neråt om man studerar lönekostnadsindex, det är ingen tvekan om det. Den urholkning som teatrarna själva larmat och talat om ser vi i vårt material, framhåller utredaren Klara Tomson.

Bouhusläns teater 1994, föreställningen Stormen

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.