Vision och mål

Scenkonst Sörmland Romeo o Julia, foto Björn Fröberg

 

 

Länsteatrarna i Sverige vision 2016 – 2020

Länsteatrarna i Sverige uppfattas och respekteras som en stark nationell organisation med den professionella regionala scenkonsten i fokus. Föreningen har en direkt påverkan på den nationella kulturpolitiken.

Mål 1
Att stärka organisationen

 • Vid årsmötet på våren samt vid medlemsmötet på hösten eftersträvar vi att så många representanter från våra medlemmar ska närvara. 
 •  Vi ska arrangera ett Dialogmöte för politiker under hösten 2020, där eftersträvar vi att så många representanter från våra medlemmar ska närvara. 

Mål 2
Att stärka vår kommunikation

 • Vi kommer fortsätta skicka nyhetsbrev under året. Kontinuerlig uppgradering av vår prenumerationslista, och utöka spridningen av Nyhetsbrevet på Facebook 
 •  Facebooksidan – Vi ska öka antalet följare och aktiviteter med 10% mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020 
 •  Vi ska göra minst två uttalande per år 
 •  Vi arbetar för att synas i media och press, nationellt, regionalt och lokalt. 
 •  Vi ska vara en kunskapsbank och samla kunskap från våra medlemmar samt arbeta med att ta fram en gemensam statistik för alla länsteatrar och dess verksamhet. 

Mål 3
Att stärka vår dialog

 •  Vi ska fortsätta påverka utvecklingen av föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet 
 •  Vi ska närvara och synliggöra Länsteatrarna i Sverige under Almedalsveckan 
 •  Vi ska närvara och synliggöra Länsteatrarna i Sverige på Folk och Kultur 
 •  Vi ska öka vårt samarbete med andra intresseorganisationer inom scenkonstbranschen som exempelvis Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för Scen och Film 

Vision och mål för Länsteatrarna beslutades på Länsteatrarnas höstmöte 2015

Länsteatrarnas Verksamhetsplan 2020