Länsteatrarna i Sverige uttalar följande:

Regeringens budget hotar våra länsteatrar i landet och därmed den regionala kulturen.

Idag den 20 september kom ytterligare ett dråpslag mot kulturlivet, när regeringens budgetproposition överlämnades.

Regeringen ger i princip samma summa pengar som innevarande budget, vilket innebär att också den regionala kulturen kommer att drabbas, när man återigen står utan kompensation för allmänna kostnadsökningar och lönekostnadsökningar. Sammantaget kan det komma att leda till neddragningar på regionernas kulturbudgetar om man skall klara av att ge anställda på bland annat våra länsteatrar rimliga löner och rättvisa löneökningar som inom alla andra branscher.

”Vi gläds över tillskottet till Gioron Sámi Teáhter, men oroas över hur våra medlemsteatrar skall orka hålla sin höga kvalitet samtidigt som man skall leverera scenkonst runt om i sina län. Att inte våga satsa på kulturen, som särskilt i svåra och tuffa tider kan bidraga till positivism i landets alla delar kommer att ge bakslag. Det går fort att rasera något som det tagit lång tid att bygga upp i syfte att skapa hög kvalitet på scenkonst i hela landet.” – säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige.

”Vi skall också hålla i minnet att länsteatrarna skapar möjlighet till arbete inom kultursektorn långt utanför våra större städer och orter. De arbetstillfällena blir allt svårare att upprätthålla och därmed hotas också kompetensen inom en rad scenkonstyrken i landet. Fri kultur i hela landet är ingen självklarhet – vi måste förstå dess värde och handla utifrån detta”, avslutar Robert Uitto.

Kontakt: ROBERT UITTO, Ordförande och VD, Länsteatrarna i Sverige, 070-9627363

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.