Den 6-9 februari är det dags för den andra upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna! Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Tillsammans är vi 67 medlemsorganisationer som står bakom Folk och Kultur och dess budskap om ett tillgängligt och vitalt kulturliv i HELA landet. Arbetet med Folk och Kultur i Eskilstuna sker i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Den 6-9 februari kommer vi kunna ta del av 300 programpunkter, anordnade av 200 olika arrangörer från hela Sverige. Onsdag-fredag är utbudet branschinriktat och på lördagen öppnar många programpunkter för allmänheten. Vår nya kulturminister Amanda Lind håller ett anförande på torsdag kl 14. Vi ser fram emot många seminarier, möten, samtal och diskussioner!

Såhär såg det ut på förra årets Folk och Kultur! Foto José Figueroa.

Välkommen till Länsteatrarnas monter på Utställartorget
Hjärtligt välkommen också till Länsteatrarnas monter på Utställartorget! Här vill vi informera besökarna om Länsteatrarna i Sverige och presentera våra 21 medlemmars verksamhet. Vår ambition är att visa upp länsteatrarna som Sveriges största scen, med allt vad länsteatrarna gör för att leverera professionell scenkonst i hela landet. Och att länsteatrarna är viktig del i den kulturella infrastrukturen.

Länsteatrarnas monter på Utställartorget är en mötesplats – kom och träffa oss, prata en stund. Det är kanske något du vill passa på att fråga om? Kom förbi!

Vi arrangerar också samtal i montern med olika tema: Efter MeToo, Konstnärlig frihet och politisk styrning, Scenkonst på distans och digitalisering och Länsteatrarna som del av lokalsamhället. (Se dag och tid nedan!)

Dalateatern satte hösten 2018 upp Tredje rikets fruktan och elände som Bertolt Brecht skrev 1937 från sin exil i Danmark. Denna musikkabarét handlar om Brechts hemland Tyskland och vad som händer när rädsla, misstro och förräderi som tränger in i alla samhällsskikt och skapar ett förgiftat vardagsklimat. Foto Per Eriksson.

Länsteatrarna i Sveriges seminarier
Länsteatrarnas seminarium Hur lång är en arm? äger rum fredag 8 februari kl 14.30 – 15.30 i Konsertsalen på Scenkonst Sörmland. Vi ser idag att konsten blir att mer detaljstyrd vilket på sikt kan leda till en allt mer begränsad konstnärlig frihet och inskränkande på det öppna demokratiska samhället. Om styrningen blir allt för snäv så finns risken att de konstnärliga uttrycken begränsas och i värsta fall användas i icke-demokratiska syften. Hur ska vi förhålla oss till de kulturpolitiska mål som sätts upp för länsteatrarna utan att för den delen begränsa det konstnärliga skapandet?

Medverkar gör Christer Nylander (L), ordförande i riksdagens kulturutskott,, Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordförande i riksdagens kulturutskott, Mia Ringblom Hjertner, konstnärligt ledare Unga Spira, Smålands Musik och Teater, Staffan Aspegren, konstnärlig chef Teater, Smålands Musik och Teater och Ulf Lundén, journalist på Dala-Demokraten. Moderator är Christian Naumanen, frilansande kulturjournalist, krönikör och kritiker. Läs mer

Nina Björby, RMS, Åsa Kratz, Länsteatrarna, Yvonne Hagberg, Länsmuseerna och  hälsar alla välkomna till Folk och Kultur 2018. Foto José Figueroa

Det andra seminariet har titeln Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden? och handlar om den kulturella infrastrukturen. Hur ser det ut med tillgängligheten och tillgången till kultur och konst utanför storstäderna?  Seminariet äger rum torsdag 7 februari kl 11:30-12:30 i i Konsertsalen på Scenkonst Sörmland.

Medverkar gör Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet, Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet, Gunhild Stensmyr, initiativtagare till Konsthall Tornedalen, Bo Olsson, musiker, tidigare ordförande i Symf och medlem i Landstinget i Dalarnas kulturskaparsamråd och Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i SKL:s beredning för kultur och fritid samt ordförande för kommunfullmäktige, Umeå kommun. Inledare och samtalsledare är Mats Söderlund, författare.

Detta seminarium arrangerar Länsteatrarna i Sverige tillsammans med Koalition för Kulturdebatt, ett löst sammansatt nätverk som består av ett flertal olika kulturorganisationer. Läs mer

Annie Lööf och Linde Sjöstedt. projektledare Folk och Kultur, med utsikt över utställartorget 2018. Foto José Figueroa

Länsteatrarna i Sverige finns på plats alla dagar!
Länsteatrarna i Sverige kommer att finnas på plats onsdag-lördag den 6-9 februari för att se till att länsteatrarna syns och hörs och för att påkalla uppmärksamhet till länsteatrarnas specialla situation och särskilda behov. Det sker genom möten, samtal och nätverkande. Länsteatrarnas styrelse har bland annat en lunch inbokad med politiker från riksdagens kulturutskott samt från kulturdepartementet.

Några av Länsteatrarna i Sveriges hållpunkter:
Onsdag 6 februari:
Efter MeToo, kl. 14, Länsteatrarnas monter. Med Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern och Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst.
Konstnärlig frihet och politiks styrning, kl. 15, Länsteatrarnas monter. Med Daniel Rylander, teaterchef Byteatern och Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Torsdag 7 februari:
Konstnärlig frihet och politiks styrning, kl. 11, Länsteatrarnas monter. Med Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst och Lena Engqvist-Forslund, teaterchef Teater Västernorrland.
Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden? Seminarium kl. 11.30 – 12.30, Konsertsalen/Scenkonst Sörmland
Scenkonst på distans och digitalisering, kl. 15.30, Länsteatrarnas monter. Med representanter från Teater Halland.

Fredag 8 februari:
Länsteatrarna som del av lokalsamhället, kl. 11.15, Länsteatrarnas monter. Yvonne Rock, vice ordförade Västanå teater & Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva
Hur lång är en arm? Seminarium, kl. 14.30 – 15.30, Konsertsalen /Scenkonst Sörmland.

Regionteater Väst, Hopp och Hinder, foto Lina Ikse

Fler länsteatrar på Folk och Kultur – ett axplock
Regionteater Väst visar föreställningen Hopp och hinder fredag den 8 februari kl 10 i C-hallen på STIGA Arena.

-Folk och Kultur är en viktig kulturpolitiska arena och självklar känns det angeläget att vara med på ett hörn, säger Lars Melin teaterchef på Regionteater Väst –  Vi ser det som en bra möjlighet att möta en lite annan publik än den vi normalt spelar för och lyfta vikten av kvalitativ scenkonst för barn och unga. Läs mer om Hopp och hinder här.

Scenkonst Sörmland spelar Skamceremonin för både konventdeltagare och allmänheten på lördag den 9 februari kl 10 och kl 13. Det är fri entré och det är först till kvarn som gäller. Scenkonst Sörmland håller sedan 2014 till på John Engellaus gata 3 i Munktellstaden, där det finns en konsertsal, blackbox, dansstudio och kontor.

– Vi tycker det är jätteroligt att vi finns på plats mitt i området för Folk och Kultur, säger Lisa Lach, marknadsansvarig på Scenkonst Sörmland. -Och de som inte sett våra lokaler än är hjärtligt välkomna till det som händer i vårt hus och kolla in hur fint vi har det!  Läs mer om Scenkonst Sörmlands bidrag till Folk och Kultur här.

Scenkonst Västernorrland medverkar på Folk och Kultur i form av en monter på Utställartorget. Den bemannas av vd Mikael Flodström, kommunikations- och marknadschef Birgitta Ulming, strateg/samordnare barn och unga Maria Grönfeldt Thörnberg, teaterchef Lena Engqvist Forslund, musikchef Elisabet Ljungar, danschef Martin Forsberg och Mira Helenius Martinsson, projektkoordinator för Scenkonstbiennalen 2019.

Mikael Flodström, vd för Scenkonst Västernorrland, menar att konventet är en viktig arena för det politiska samtalet. Han hoppas på att få träffa alla slags politiker – inte bara dem som definierar sig som kulturpolitiker.

– Det pratas mycket om vad som skapar trygga samhällen och tillväxt. Kultur skapar lyckliga och reflekterande människor som växer. Det är dags att Folk och Kultur tar lika stor plats i diskussionen som etablerade Folk och Försvar, säger Mikael.

Bäst på jobbet, Teater Halland, foto Malin Arnesson

Teater  Hallands senaste föreställning Bäst på jobbet har urpremiär på Mälardalens Högskola på Folk och Kultur i Eskilstuna OCH  i Halmstad den 8 februari kl 14. Det blir en ny upplevelse för Teater Halland, som kommer att spela i ”det förlängda rummet” och via digital överföring ge samma upplevelse på två platser. Emilie Dimitrakopoulou Sahlén står på scen i Halmstad och Peter Lorentzon i Eskilstuna. Överföringen sker inom ramen för projektet Kultur och Utbildning på Distans, ett projekt hos Riksteatern Halland med stöd från LLUH, Jordbruksverket. Torsdagen den 7 februari kl 15.30 kommer även någon/några från Teater Halland att besöka Länsteatrarnas monter och berätta om upplevelsen under rubriken Scenkonst på distans och digitalisering. Läs mer om Bäst på jobbet här.

Amanda Lind, foto Fredrik Hjertling

Andra intressanta programpunkter – ett axplock:
Torsdag 7 februari kl. 14-14 :30 håller kulturminister Amanda Lind (MP) ett anförande på Stora Scen, STIGA Arena om hur den nytillträdda regeringen ser på kulturpolitiken under kommande mandatperiod. Hur når vi upp till de kulturpolitiska målen att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund” och ”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.”?  Läs mer 

Heta stolen med kulturutskottet
Onsdag 6 februari kl. 13-14.30/Stora Scen, STIGA Arena
Folk och Kulturs seminarium där riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner ställs mot väggen: Vilken roll ser de att kulturen spelar för samhällsutvecklingen? Vilka satsningar vill de göra? Moderator är Nedjma Chaouche. Läs mer

Uppdrag kulturpolitik
Onsdag 6 februari kl. 15 -17.30/Eskilstuna Folkhögskola
Seminariet tar upp det politiska uppdraget och ledarskapet samt det kulturpolitiska fältets struktur och centrala frågeställningar. Rutinerade politiker delar med sig av sina erfarenheter. Sveriges Kommuner och Landsting och Folk och Kultur arrangerar. Läs mer

Kulturanalys Norden: Regionalisering och kulturpolitik
Torsdag 7 februari kl. 10-11/Munktellsalen, Bolinder Munktell
Hur påverkar regionaliseringspolitiken kulturen i de nordiska länderna? Erik Peurell från Kulturanalys Norden leder ett samtal med experter på kulturpolitik i Norden. Arrangör är Myndigheten för kulturanalys. Läs mer

Kulturpolitik för alla – förutsättningar för scenkonst i hela landet
Onsdag 6 februari kl. 16-17/Munktellsalen, Bolinder Munktell
Det ska vara möjligt att verka som konstnär och ta del av kvalitativ konst och kultur i hela landet. Men hur ser det ut för konst och kultur i gles landsbygd, förorter till storstäder och i bygderna i norra och södra Sverige? Samtal om infrastrukturens betydelse, digitaliseringens möjligheter och samhällsklyftor. Konstnärsnämnden och Kulturrådet är arrangörer. Läs mer

Läget i landet – isärdragningen av stad och landsbygd och dess konsekvenser
Torsdag 7 februari kl. 10-11/Konsertsal, Scenkonst Sörmland
Att alla som lever i Sverige ska kunna ta del av kultur och verka i konstnärliga yrken har varit en ständig målsättning för svensk kulturpolitik. Ändå nås stora delar av landet idag inte av någon som helst offentligt finansierad kultur. Med Gunilla Kindstrand m.fl. Svenska kyrkan är arrangör. Läs mer

I Folk och Kulturs senaste nyhetsbrev kan du läsa om fler spännande programpunkter.

Med reservation för ändringar.

Bilden överst: Nina Björby, foto Patrick Trägårdh, Yvonne Hagberg, foto Johan P. Hammarstrand, Åsa Kratz  foto Erik Unnerdal

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.