Länsteatrarna i Sverige har på sitt vårmöte den 22-23 april 2021 gjort ett gemensamt uttalande med fem åtgärdspunkter som riktar sig till regeringen: Tillsätt en kulturkommission, låt regionerna göra egna bedömningar vad det gäller lättnader av publikrestriktionerna, utöka de riktade resurserna till scenkonst för barn och unga, förstärk de nationella resurserna till kultur i skolan och permanenta pandemistöden inom ramen för samverkansmodellen.

”Vi vet inte hur länge pandemin fortsätter, men instrumenten för att begränsa smittspridningen måste kalibreras bättre under dess slutfas. När sedan kultursektorn, och samhället i övrigt, ska återstartas behövs det ett långsiktigt och offensivt perspektiv. Kulturens förmåga att formulera den värld vi just nu genomlever kommer att behövas mer än någonsin. Länsteatrarnas närhet till människor runt om i landet ger oss just den möjligheten.”

”2020 liknade inget annat år. Det blev ett år som nästan fick oss att glömma den känsla av kollektiv närvaro och gemensam puls som det innebär att uppleva scenkonst. Hela året har istället handlat om att anpassa verksamheterna.

Pandemin har även visat behovet av en stark kulturell infrastruktur som ska överleva förbud mot fysiska möten, där också länsteatrarna är beredda att utgöra viktiga delar av återstarten av kulturen. Scenkonsten har drabbats oproportionerligt hårt av restriktionerna.

Av erfarenhet vet vi att vårt sätt att arbeta i hela landet gör att vi når många människor även utanför de större orterna med högkvalitativ scenkonst. Behovet av professionellt gestaltade berättelser som utgår från den värld som just nu rusar runt oss, som kan bekräfta och bejaka människors utsatthet och människors egna upplevelser, är stort.

Vi vet inte hur länge pandemin fortsätter, men instrumenten för att begränsa smittspridningen måste kalibreras bättre under dess slutfas. När sedan kultursektorn, och samhället i övrigt, ska återstartas behövs det ett långsiktigt och offensivt perspektiv. Kulturens förmåga att formulera den värld vi just nu genomlever kommer att behövas mer än någonsin.

Länsteatrarnas närhet till människor runt om i landet ger oss just den möjligheten.

Detta uttalande skrevs i samband med Länsteatrarna i Sveriges vårmöte 2021. Under mötet har vi bland annat haft samtal och dialog med andra delar av Sveriges scenkonstfält, däribland fria grupper, privatteatrar och nationella organisationer. Med dessa samtal i ryggen vill Länsteatrarna i Sverige att regeringen omgående beslutar om följande punkter för att säkerställa kvalitet och framtida utbud av scenkonst:

–  tillsätta en kulturkommission med uppdrag att ta fram förslag till konkreta fortsatta kulturstödjande insatser samt förslag på hur kulturskulden återbetalas.

– uppdra till regionerna att göra individuella bedömningar för scenkonstinstitutioner och idrottsanläggningar om hur stor publik respektive anläggning kan tillåtas ta emot under rådande pandemi.

–  omgående tillskjuta riktade medel till de kulturinstitutioner som har uppdraget att ge scenkonst till barn och unga.

– gör om pandemistöden till permanenta stöd inom utökad budget för samverkansmodellen.

–  öka nationella satsningar som går till kultur i skolan och uppmana kommuner och övriga huvudmän att se till alla barn och ungdomar nås av dessa satsningar.”

Länsteatrarna i Sverige, 26 april 2021:

Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
Oktoberteatern
Västmanlands Teater
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Örebro Teater
Östgötateatern
ung scen/öst

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.