Linde Sjöstedt är projektledare för Folk och Kultur. Här summerar hon uppstartmötet inför konventet som hölls i Eskilstuna den 7 februari. Och berättar att Folk och Kultur har ingått i ett samarbete med Postkodlotteriets Kulturfond för att genomföra regionala kulturpolitiska samtal. Samtalen genomförs i åtta regioner/län. Vill ni delta? Hör av er! Du hittar all information i Lindes krönika.

”Med bara några veckors varsel kom det över 120 personer från hela Sverige till Folk och Kulturs uppstartsmöte i Munktellstaden i Eskilstuna den 7 februari! Det var representanter från regioner, kommuner, nationella organisationer, högskolor, institut, studieförbund, branschen, konstnärer, fria grupper, centrumbildningar, konsulenter, tankesmedjor, fackföreningar, SKL, kulturella och kreativa näringar, myndigheter, kritiker, våra medlemmar inom scenkonst, musik och museer, men också flera andra konstarter var representerade. Se här ett axplock av reaktioner från de medverkande:

 ”Mycket bra! Öppet och bra klimat där många tankar lyftes som vanligtvis inte vågar lyftas.”
”Ambitionen att skapa ett forum för kulturpolitisk diskurs på högsta nivå är mycket välkommen.”
”Det kreativa sättet att få in åsikter och frågor – tekniken funkade jättebra och skapade oväntade möten i publikhavet.”
”Bra med fokus på kulturfrågor i stort, ej enbart musik, scen eller museer.”
”Deltagarnas engagemang, den inbjudande tonen, samtalen, både på scen och i grupperna… det gav möjlighet att både förstå och påverka.”
”Engagemanget från alla medverkande och humorn”
”Inspirerande. Uppfordrande: det är vi som ska göra’t!”

Vi är jätteglada över detta stora gensvar och den härliga blandning av människor som kom. Vi fick in många frågor från deltagarna men också konstruktiva och spännande svar på följande frågor:

Vad krävds för att konsten och kulturen ska fortsätta ha en viktig plats i samhället?
Vilka är de största politiska utmaningarna för att konst och kultur ska fortsätta ha en viktig plats i samhället?
Konventets ledord är inkluderande, förnyande och överraskande. Vad får du för associationer till dessa ord?
Vilka oväntade möten skulle du vilja se? Vilka organisationer/ politikområden/ konstformer behöver mötas?
Vilka organisationer får vi inte glömma bort att bjuda in?
Vad skulle du vilja uppleva, höra och samtala om under Folk och Kultur?
Hur skapar vi en deltagarkultur på Folk och Kultur?
Till sist – Vad skulle du vilja bidra med?

Vill du läsa vad deltagarna på uppstartsmötet tyckte? Läs sammanställningen på Folk och Kulturs hemsida, där hittar du också hela utvärderingen som jag plockat citat från.

Tyck till
Ingen har tidigare gjort ett ”Folk och Kultur”. Vi som är arrangörer vill gärna göra det tillsammans med dig. Du som läser Länsteatrarnas nyhetsbrev får mycket gärna tycka till om ovanstående frågor genom att skicka dina tankar till info@folkochkultur.se.

Regionala kulturpolitiska samtal i samarbete med Postkodlotteriet
Under uppstartsmötet kunde vi också avslöja att Folk och Kultur har ingått i ett samarbete med Postkodlotteriets Kulturfond. Med medel från fonden kan vi fördjupa samarbetet med landets regioner genom regionala kulturpolitiska samtal. Vi kommer att genomföra detta i 8 regioner/län. Om ni är ni intresserade av att delta hör av er till info@folkochkultur.se och berätta varför.

Syfte med de regionala kulturpolitiska samtalen är:
Att de frågor som väcks i de regionala samtalen förs upp på en nationell kulturpolitisk agenda.
Att vidareutveckla en arbets- och samtalsform som bryter gängse mötesformer och invanda positioner.
Att samtalen uppfattas som givande och produktiva för deltagarna.
Att bidra till en gemensam kunskapsuppbyggnad och metodutveckling.
Att erfarenheter från samtalen sprids till Kulturlyftets medlemsorganisationer och till hela landet.
Att bidra till att konventet Folk och Kultur förankras runt om i landet.

Samtalen blir ett tillfälle för regionalt erfarenhetsutbyte och nationell avstämning. De utförs av Folk och Kultur i samarbete med  Nätverkstan Kultur som är en oberoende kulturorganisation med säte i Göteborg. Organisationen ägs av kulturtidskrifter och studieförbund och har som mål att ”vara en del av det kulturliv som verkar för en kritisk offentlighet, för radikal demokrati samt konstnärligt och kulturellt utmanande verksamhet”. Inofficiellt motto för verksamheten är att utgöra ”såväl olja som grus i det kulturpolitiska maskineriet”.

Folk och Kultur lyfter kulturpolitiken
Kulturpolitiska frågor kommer alltmer in i centrum av den politiska debatten. Är vi kulturaktörer förberedda på det? Folk och Kultur är ett konvent där vi lyfter kulturpolitiken och vår ambition är att det blir en valfråga som diskuteras av alla partier. Samtliga åtta partiledare är inbjudna in för att presentera sin kulturpolitiska vision.

Vi hoppas att ni alla – politiker, konstnärer, tjänstemän m.fl. – hjälper oss med att pressa på så att våra partiledare kommer – det skulle bli en fantastisk start på Valåret 2018!

Målet är att det årliga konventet Folk och Kultur blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik. Redan nu kan du läsa 5 av våra 8 riksdagspartiers kulturpolitiska ”program” på vår hemsida. Men varför saknar flera av våra riksdagspartier ett riktigt kulturpolitiskt program och vision?”

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
linde.sjostedt@lansteatrarna.se
073 – 709 28 88

Bilden överst: Teater Halland, Gud i kulissen, foto Emanuel

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.