Regionteater Västs dansensemble fyller 20 år i år. Det firas med ett öppet hus den 2 november och alla är bjudna! Men hur började det egentligen? Det undrade vi och kontaktade Tina Andersson – idag danskonsulent på Kultur i Väst, då dansare i Älvsborgsteaterns dansensemble.

Tina Andersson arbetade vid Regionteater Väst Dans fram till sin pension som dansare och fortsatte sedan som danskonsulent på Kultur i Väst. Vi frågade henne om hon kom ihåg hur det började med dansen på teatern och här kommer Tinas reflektioner från de två första åren med det nystartade danskompaniet när Regionteater Väst fortfarande hette Älvsborgsteatern:

Tina Andersson

– ”Efter en audition våren 1998 så startade ensemblens arbete den 15 augusti 1998 med tårta, med texten ÄNTLIGEN DANS! En stor dag i Älvsborgsteaterns historia då vi fick namnet Älvsborgsteaterns dansensemble. Vi var då tre dansare, Buster Rådvik, Ulriqa Fernqvist och jag, Tina Andersson. Konstnärlig ledare och koreograf var Björn Elisson och dansproducent var Katarina Hultin. Jag hade funktionen och förmånen att vara både dansare och koreografassistent till Björn Elisson.

Vår erfarenhet och vilja till utformning fick ge avtryck i ensemblens uppbyggnad, kändes då som ett mellanting mellan att vara frilansare och institutionsanställd. Stor öppenhet, men ändå organisation. Vår vd och teaterns konstnärliga ledare Ronnie Hallgren hade tillsammans med oss och Björn Elisson  konstnärliga råd där vi hade stor kreativ inverkan på utformning och innehåll, men där också de praktiska frågorna togs om hand. Teatern hade lång erfarenhet av att spela och turnera teater för barn och unga, men vilka behov och önskemål har dansen? En tydlig skillnad mellan förutsättningar, behov och process. Dansens behov av t. ex. en uppvärmd lokal, dansgolv (som fick läggas in i den lilla studion, samt golv för turné), daglig träning, alternativ träning, behandlingar, processkapande, utforskande, danskunskapande etc. Allt från scenmått till arrangörsutveckling, ett slags missionerande dansarbete. Ett arbete som till stor del drevs av vår dansproducent Katarina Hultin.

Jag kände ett starkt ägarskap till ensemblens utformning och dess fortsatta arbete, en känsla som levde kvar i mig under alla mina år på teatern. En start som var så tillitsskapande gav en fin grund för vårt fortsatta arbete.

Vi började omgående repetera vår första föreställning Zonen, en 25 minuter lång föreställning i ett starkt fysiskt utmanande uttryck. Vi erövrade, utmanade och öppnade nya dörrar för vad dans kan vara för vår något skeptiska publik som var regionens ungdomar. Många minnen dyker upp från dessa erövrande ögonblick av möten som gav sig i uttryck på olika sätt. Ungdomar som direkt efter föreställningen slängde sig på betonggolvet i korridoren och plockade upp olika koreografiska element och gav sig hän, det skapade verkligen mening och lust!

Zonen – en dansfantasy av Björn Elisson, 1998, affisch Älvsborgsteatern

Vår nästa produktion var Vargklyftan, en föreställning för de yngre barnen. Här blev det en fusion mellan dans och teater genom att skådespelaren Sören Larsson ingick i dansproduktionen. Björn Elisson finmejslade fram denna spännande danssaga och jag tror det var i det här skedet som Björn fick blodad tand att producera för barn, något han inte gjort tidigare. Hela Älvsborgsteatern sjöd av kreativitet med många parallella produktioner inom dans och teater för barn och unga.

Den sista produktionen under de två första åren var en samproduktion, Den osynlige mannens återkomst, med dansare och skådespelare under ledning av Björn Elison och Ronnie Hallgren och med nyskriven text av Mattias Andersson.

Min upplevelse är att vi då spelade fokuserat med en föreställning i taget och under spelfria dagar hade vi möjlighet att träna på GöteborgsOperan eller på Danscentrum Västs dagliga träning. Något som gav näring till att vara en sådan liten ensemble, att få ingå i de större sammanhangen och utmanas både danstekniskt och konstnärligt genom de olika pedagogerna, men också genom en annan danskonstellation rent gruppdynamiskt. Att inspireras och hämta hem till den dagliga verksamheten på teatern.

Jag tror vi tre dansare hade olika förebilder och inspirationskällor till vårt nya värv. För min del var moroten att spela i regionen, att alla barn och unga skulle få möjligheten att möta dans under sin skoltid oavsett geografisk hemvist. Något jag under min egen uppväxt aldrig fått erfara. Vid den här tidpunkten hade jag frilansat både bland fria grupper och på institutioner och ofta för en vuxen publik och kände därför att den här chansen att få spela för barn och unga kändes oerhört viktigt.

Att få möjligheten att oavsett plats skapa dansmagi, erbjuda ett scenrum med spännande scenografi, dansa till nyskapad musik och allt annat professionellt som knyter ihop en dansupplevelse genom teaterns kompetenser och resurser. En helhetsupplevelse både konstnärligt och tekniskt, att ett rum i de ungas vardag får byta skepnad och innehåll för en stund.

Att vara med att påverka dansen som konstform i en professionell kontext bland barn och unga som vanligtvis inte möter dans var en otroligt spännande och utvecklande tid. Så utvecklande att jag stannade mina resterande 13 år fram till min pensionsålder.”

Tina Andersson, danskonsulent Kultur i Väst

Regionteater Väst, Justine, foto Håkan Larsson

Teaterchefen Ronnie Hallgren
Initiativet och drivkraften bakom dansens insteg på Älvsborgsteatern var dåvarande chefen Ronnie Hallgren. Såhär uttryckte Ronnie sig i en intervju inför 10-årsjubileet 2008:

– Jag har varit intresserad av modern dans i hela mitt vuxna liv. Jag tycker att den moderna dansen har tagit scenkonsten ett steg längre än vad det talade ordet gjort, säger han. Det är fantastiskt att vi lyckades utverka pengar för en dansensemble och blev den första institution som bara gav dans för barn och unga.

– Min vision var att Älvsborgsteatern med dansen skulle ha ett bredare utbud och samtidigt kunna utveckla det konstnärliga uttrycket internt och öka tillgängligheten för publiken. Det var roligt att politikerna i Älvsborgslandstinget insåg detta och beviljade tillräckligt med medel, vilket gjorde att vi också fick ett statligt tillskott.

Läs mer: Dansmagasin 2008

Öppet hus 2 november
I samband med tjugoårsfirandet arrangerar teatern ett ÖPPET HUS på Regionteater Väst Dans i Borås den 2 november och fri entré till föreställningen Justine  av koreografen Charlotta Öfverholm. Under hela dagen kan du titta på repetitionerna av aktuella föreställningen Magnet av koreograf Maria Ulriksson, medverka i en dansworkshop, gå på guidad tur genom huset, kika på kostymer, utställningar och ta en fika i caféet. Hjärtligt välkommen! Mer info här.

Regionteater Väst Dans i Borås, foto RGV

Regionteater Väst Dans
Regionteater Väst producerar dans och teater för barn och unga och är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik. Teaterns scenkonstutbud riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år. På danssidan har man genom åren samarbetat med samtida koreografer som t. ex. Helena Franzen, Martin Forsberg och Örjan Andersson; nya föreställningar och kreationer som både utmanar och utvecklar dansarna och ger publiken en föreställning av hög kvalité. Genom sitt arbete är Regionteater Väst en del av den utveckling av den moderna dansen som hela tiden sker och gör ett viktigt arbete genom att arbeta med, av och för barn och unga. Konstnärlig ledare för Regionteater Väst Dans är Monika Milocco.

Läs mer

Bilden överst:  Danspublik hos Regionteater Väst Dans, foto Ola Kjelbye

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.