Det har varit hektiska månader för styrelsen i Länsteatrarna i Sverige och verksamhetsledare Michael Johansson, med många frågor på dagordningen rörande pandemin och kulturen i regionerna. Länsteatrarna har vid flera tillfället gått ihop med Länsmuseernas samarbetsråd och Regional Musik i Sverige för att bevaka den regionala kulturens intressen. 

3,4 miljarder till kulturen – 9 september

9 september kom beskedet att totalt 3,4 miljarder extra anslås till kulturområdet av regeringen och samarbetspartierna. Pengarna är mer än välkomna som stöd i dessa tider av pandemi, men också som en möjlig uppstart för flera områden inom kulturen – både till institutioner och direkt till kulturarbetare. Även den regionala kulturen, dit Länsteatrarna hör, får en del av pengarna i form av ökat tillskott i den s.k. Kultursamverkansmodellen under 2021.

Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige kommenterade beslutet så här:

Att kulturministern och regeringen med samarbetspartierna hörsammat våra krav på att dels permanenta de 150 extra miljonerna som tillförts regionala kulturen i år, och dessutom fördubbla summan till 300 miljoner under 2021 är mycket välkommet. Det skapar större möjligheter för kulturen regionalt och ger dessutom bättre planeringsförutsättningar, eftersom många kulturarrangemang kräver lång planering – inte minst inom scenkonsten.

Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen – 7 september

Den 7 september gjorde den regionala kulturen ett gemensamt upprop riktat till regeringen, samarbetspartierna och kulturministern med kravet att det statliga stödet på 150 miljoner kronor bör bli permanent.

Vi är oroliga över att nästa år blir minst lika besvärligt som 2020. De nationella begränsningar och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat ligger i huvudsak fast och gör det fortsatt svårt att bedriva en ”normal” verksamhet för våra institutioner. Bekymret med uteblivna intäkter lär fortsätta. Regionernas svaga ekonomi och det faktum att staten inte har räknat upp sina anslag på många år gör situationen för den regionala kulturen fortsatt besvärlig,” skriver ordföranden Jonas Hellberg, Länsmuseernas samarbetsråd, Robert Uitto, Länsteatrarna i Sverige och Nina Björby, Regional Musik i Sverige.

Läs uppropet här.

 

Brev till kulturminister Amanda Lind – 21 augusti

Länsteatrarna i Sverige lämnade den 21 augusti över ett brev till kulturministern efter den presskonferens gällande publikrestriktionerna som hade hållits samma dag. På denna presskonferens öppnade regeringen för att lätta på de restriktioner och förbud som införts för teatrar med anledning av coronaviruset.

– Vi är glada över beskedet om ändringar i begränsningarna, men vi anser att landets länsteatrar bör finnas med i dialogen med Folkhälsomyndigheten gällande översynen av rekommendationerna, säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige.

– Vi anser även att extra krisstödet till kulturen måste inkludera de regionala kulturverksamheterna.

Läs brevet i sin helhet via länken! 

Bilden är från Regionteater Västs föreställning Magnet av Maria Ulriksson, som turnerade under våren 2020 och fortsätter i höst. Foto Håkan Larsson.

Öppna Sveriges skolor för kultur – 19 augusti

Företrädare för Svenska ASSITEJ, Teatercentrum, Danscentrum och Länsteatrarna i Sverige skrev ett öppet brev och ett upprop den 19 augusti till utbildningsminister Anna Ekström, kulturminister Amanda Lind – minister för kultur, demokrati och idrott samt SKR – Sveriges Kommuner och Regioner, vd Staffan Isling.

”Nu behövs en nyansering avseende besök i skolan av teater- och dansgrupper som anpassar sig till den situation vi befinner oss under kommande höst. Det är möjligt, och förenligt med nuvarande rekommendationer, att tillåta kulturella besök på skolorna så länge fysisk distans kan hållas.”

Läs uppropet här.

Öppet brev om stöd till den regionala kulturen – 9 juni

Den 9 juni skrev Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas samarbetsråd och Regional musik i Sverige skriver gemensamt ett öppet brev till regeringen om stöd till den regionala kulturen.

”Hittills har regeringen sjösatt krispaket för att stötta de ideella och privata kulturarrangörerna som förlorat intäkter till följd av begränsningen på femtio personer vid offentliga tillställningar. Staten har också gått in med hundratals miljoner kronor i stöd till de statliga kulturinstitutionerna, som företrädesvis ligger i Stockholm. Allt detta har varit bra. Men nu är det hög tid att regeringen och riksdagen även ser till att stödja det krisande kulturlivet ute i landet.

Den regionala kulturen möjliggör idag att alla har tillgång till ett brett och högkvalitativt kulturutbud oavsett var i Sverige man bor. Utan tvekan spelar de regionala kulturinstitutionerna en central roll för att åstadkomma ett rikt kulturliv i hela landet. De regionala kulturinstitutionerna är också viktiga för besöksnäringen, attraktionskraften för regionerna, som stora arbetsgivare för bland annat frilansare och som samarbetspartner för det övriga kulturlivet.

Vi vädjar därför till regeringen att låta staten gå in och hjälper den regionala kulturen att överleva. Får landets regionala kulturarenor som länsteatrarna, länsmusiken och länsmuseerna – vilka är basen för den regionala infrastrukturen för kulturen – inget stöd är risken överhängande att delar av verksamheten inte överlever pandemin.

Läs brevet i sin helhet här.

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.