Byteatern, Dalateatern, Estrad Norr, Giron Sámi Teáhter, Norrdans, Norrbottensteatern, Regionteatern Blekinge Kronoberg,  Regionteatern Väst, Teater Halland, Scenkonst Sörmland, Teater Västernorrland och Västerbottensteatern finns alla med i programmet för Folk och Kultur i Eskilstuna 7-10 feb 2018. Vissa medverkar med en föreställning i kulturprogrammet och andra med ett seminarium, ett bås på utställartorget eller som samarbetspartner. Vi tog kontakt med dem för att fråga varför de prioriterar att delta i Folk och Kultur.

På flykt, rollspel, foto teatern

Daniel Rylander, teaterchef Byteatern Kalmar Länsteater:
– Vi deltar på Folk och Kultur med ett seminarium där vi berättar om ett samarbete som gjorts mellan Kalmar Läns Museum och Byteatern Kalmar Länsteater. På flykt är ett samarbete där en pedagog och en skådespelare från oss och två pedagoger från museet. Genom ett rollspel ges deltagarna möjligheten att uppleva en flykt till ett nytt land med en rad strapatser på vägen. Efter rollspelet hålls en reflekterande diskussion om upplevelsen. Vi ville gärna hålla det här seminariet då vi tänker att det kan utgöra ett lyckat exempel på samarbete mellan två länsinstitutioner med olika uppdrag. Vidare deltar vi på Folk och Kultur genom att vara en del av Kalmar Läns Landstings utställning på utställartorget.

– Vi prioriterar deltagande i Folk och Kultur då detta är ett forum som potentiellt kan fylla ett hål på den kulturpolitiska arenan, då Folk och Kultur har som ambition att jobba tvärsektoriellt, samt att föra upp just kulturpolitik lite högre på dagordningen. Vi ser fram emot att gå på spännande seminarier och komma hem med massa argument vi kan sprida på regional nivå för konst och kulturområdets bästa.

Läs mer om Byteatern Kalmar Länsteater.

Föregångerskan, Regionteater Blekinge Kronoberg, promotionbild

Irene Kleven, kommunikationschef på Regionteatern Blekinge Kronoberg:
– Regionteatern Blekinge Kronoberg deltar på Folk och Kultur med föreställningen Föregångerskan av Lisa Lindén. Föregångerskan är en föreställning som skildrar den mångåriga kampen för kvinnlig och allmän rösträtt och då särskilt en av de glömda förkämparna, Gulli Petrini. Hon fick hotbrev och hatbrev. – Det tar på krafterna att vara avskydd, säger hon i pjäsen, där hon gestaltas av Cathrine Westling.
– Föregångerskan är aktuell på flera sätt. Det är snart 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta för första gången, ett valår närmar sig och demokratifrågor är tyvärr ständigt aktuella.

Läs mer om Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Lena Engqvist-Forslund, teaterchef, Teater Västernorrland, foto teatern

Lena Engqvist-Forslund, teaterchef,  Teater Västernorrland:
– Vi deltar på Folk och Kultur med två föreställningar av Barnen från Frostmofjället (dag och kväll 8/2). Vi finns också på utställartorget tillsammans med våra kollegor inom Scenkonst Västernorrland. Självklart kommer vi också ta del av seminarier, dialoger, debatter och föreställningar under konventet.

– Det är alltid relevant att lyfta fram och diskutera kulturpolitik, men självklart blir det extra viktigt under ett valår. På Folk och Kultur får vi en möjlighet att visa en av de många berättelser vi som länsteater erbjuder vår publik. Vi behöver få fler att förstå hur viktig kulturen faktiskt är, för samhället i stort och för enskilda individer. Kort sagt vill vi vara med och sätta kulturpolitiken på agendan, allas agenda!

Läs mer om Teater Västernorrland.

Det du inte såg, efter Patrik Sjöbergs bok, i regi av Kickan Holmberg, fick stor uppmärksamhet 2016, foto Hossein Salmansadeh

Lena Kjellander Stockhaus, producent, Dalateatern
– Dalateatern deltar med seminariet Skrämmande angeläget som handlar om arbetet kring föreställningen Det du inte såg (efter Patrik Sjöbergs självbiografiska bok), en pjäs om barns integritet, gränser, beroendeställning och utsatthet. Läs mer här. Vi producerar även Presskonferensen i Falun 10 februari.

– Folk och Kultur är en viktig kulturpolitisk arena för samtalet om kulturens värde och roll i samhället.

Läs mer om Dalateatern.

Silent Disco, Regionteater Väst, Foto Håkan Larsson

Andreas Sollén, kommunikationschef, Regionteater Väst:
-Regionteater Väst medverkar i Folk och Kultur med Silent Disco, en interaktiv föreställning av Maria Ulriksson. (Vi har skrivit mer utförligt om Silent Disco på en annan plats på hemsidan – läs mer här.) I föreställningen ingår även en workshop och ett efterföljande samtal.

– Folk och Kultur har ambitionen och förutsättningarna att bli landets främsta kulturpolitiska arena och självklart känns det angeläget att vara med från start. Ett forum som detta är ett viktigt verktyg för att sätta kulturen på agendan, inte minst med tanke på det stundande valet.

Läs mer om Regionteater Väst.

Björn Högberg i Barda, foto Sandra Lee Pettersson

Henrik Ögren, verksamhetsledare Teater Barda/Estrad Norr:
-Vi kommer att delta med Teater Bardas dansföreställning Hur känns det?. En föreställning som handlar om de känslor som uppstår i relation till varandra och hur vi hanterar dem, belyst från ett barns perspektiv med barnets snabbt ombytliga känslor. Livet är en ständig rörelse där vi möter och upplever olika känslor. Ensemblen består av 6 dansare med någon form av funktionsvariation.

– Vi hoppas även på att kunna vara med som seminarium där vi får berätta om verksamheten och några ur Teater Barda får berätta om hur det är att jobba som skådespelar /dansare.

– När jag läser Folk och Kulturs värdegrund med en uttalad vilja att främja ett tillgängligt kulturliv i hela landet som främjar en öppen dialog om inkluderande samhälls- och demokratiutveckling med konst och kultur som utgångspunkt så kände jag att detta var något för Teater Barda. När jag läser vidare i värdegrunden om att avsikten med Folk och kultur är att utifrån kulturens egenvärde möjliggöra tvärsektoriella möten, samråd och samarbeten för ett hållbart samhälle där mångfald och internationalisering bejakas så inser jag att det är precis vad Teater Barda gör och står för och att vår röst därför måste höras på Folk och kultur. Det är viktigt att vi är med, hela vårt väsen och existens är ett lyckat demokratiseringsarbete.

Läs mer om Teater Barda/Estrad Norr.

Viskningar, UngHästen/Västerbottensteatern, foto Patrick Degerman

Fransesca Quartey, vd och konstnärlig ledare, Västerbottensteatern:
– Västerbottensteatern  deltar på Folk och Kultur med föreställningen Viskningar och seminariet  Uppsökande teater – en döende genre i teatersverige?

– Det känns viktigt att vara med på denna breda uppslutning kring kulturfrågor särskilt eftersom det är valår. Det är också roligt att få visa upp hur mycket länskultur det faktiskt finns i vårt land. Länskultur som förvaltar det påbud som gått ut från våra politiker på högsta nivå – att hela landet skall leva. Västerbottensteaterns  uppdrag är en turnerande länsteater i Sveriges näst största län och vi ifrågasätter varför vi inte blir bättre kompenserade av staten för det uppdraget.

Läs mer om Västerbottensteatern.

Norrdans, Black Forest, foto Carl Thorborg

Andreas Näsholm, marknadsförare, Norrdans:
– Norrdans medverkar med föreställningen Black Forest av Mari Carrasco och Dans Västernorrland presenterar i samarbete med Örnsköldsviks Kulturskola Nordisk/Baltiska projektet Europeiska Kulturbarn. Vi kommer också finnas på plats i mässområdet i Scenkost Västernorrlands monter under hela Folk och Kultur. (Vi har skrivit mer utförligt om Black Forest på en annan plats på hemsidan – läs mer här.)

. Vi tycker det är viktigt att nå ut till både politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för kulturens självklara plats i samhället och även visa att Sverige är mer än bara storstadsregionerna, att kultur skapas och behövs i hela Sverige. Vi vill också dela med oss och berätta om våra produktioner och projekt som har varit speciellt framgångsrika.

Läs mer om Norrdans.

Presskonferensen, Anna Sjövall är regissör och initiativtagare till projektet, foto Malin Arnesson

Anna Sjövall, vd och konstnärlig ledare, Teater Halland:
– Teater Halland deltar på Folk och Kultur med den landsomfattande uppsättningen av Harold Pinters Presskonferensen den 10:e februari. Idén kommer från Teater Halland och vi samordnar hela projektet. Vi är jättestolta över att ha fått med så många scenkonstinstitutioner på tåget i denna unika scenkonsthändelse. Läs mer.

– Vi tycker det är viktigt att prata om kulturens roll i samhället och önskar att debatten förs av fler än utövarna själva. Förhoppningsvis kan Folk och Kultur bli en sådan plats.

Läs mer om Teater Halland.

V/S [versus], Scenkonst Sörmland, foto Mini Gemoll

Elenor Wolgers, kommunikationschef Scenkonst Sörmland:
– Scenkonst Sörmland deltar med seminarierna Unga Klara – ny nationell scen för barn- och ungdomsteater, Öppna musikaliska dörrar, Vilka barriärer står i vägen för verkligt kreativt musikskapande? och Film, makt och demokrati. Dessutom är vår dansföreställningen V/S [versus] med i programmet; balett och ballroom-dans i en föreställning från sommaren 2017 där Tobias Wallin och Helena Fransson från Let’sDance och Dragos Mihalcea och Katariina Edling från Kungliga baletten överraskade med en show på befintliga danstillställningar i Sörmland. Vi gör även Presskonferensen lördag den 10 februari.

– I dagens samhälle är det viktigt att kulturen inte splittras utan samlas och får utrymme samt att kulturens egenvärde förenas med samhällsnyttan. Vi öppnar upp vårt hus för Folk och Kultur och vår insats som lokalhållare innebär att vi erbjuder våra egna lokaler med personal.

Läs mer om Scenkonst Sörmland.

Du hittar all info om programpunkterna på www.folkochkultur.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrscen

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.