Länsteatrarna i Sverige

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Vi skapar en plattform för den regionala scenkonsten.
Våra tjugo medlemsteatrar är tillsammans den största aktören inom den regionala scenkonsten i Sverige.  Nära hälften av våra föreställningar är för barn och unga.

 

 • ny_örebro_200x90
 • ny_östgöta_200x90
 • ny_västmanland_200x90
 • norrdans
 • ny_regionteaternväst_200x90
 • ny_blekingekronoberg_200x90
 • ny_ungscen_200x90
 • ny_norrbotten_200x90
 • ny_halland_200x90
 • ny_estrad_200x90
 • ny_giron_200x90
 • ny_västerbotten_200x90
 • ny_småland_200x90
 • ny_västanå_200x90
 • ny_sörmland_200x90
 • Print
 • ny_göteborg_200x90
 • tv_black
 • logga2rad2färg Dalateatern
 • ny_gävleborg_200x90
 • ny_gotland_200x90