Vid Länsteatrarna i Sveriges höstmöte som hölls på Regionteater Väst i Borås 15-17 november enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:

”Konst och kultur är själva fundamentet i vår civilisation.

Länsteatrarna i Sverige har samlats för höstmöte hos Regionteater Väst i Borås. Att leva i en värld och ett samhälle med bristande tro på framtiden leder inte till någonting bra. Vår samlade kraft och kompetens som verkar över hela landet kan och skall bidraga till en meningsfull vardag med större hopp och tro på positiv förändring och utveckling.

Det är i tider som dessa konsten och kulturen behövs. Den kan få oss att förstå vår omvärld och vår plats och roll i den. Konst och kultur bygger på en gemenskap med andra människor. Vi skapar mötesplatser som ger möjlighet till upplevelser, reflektion och igenkänning. Mycket kan förändras snabbt och mycket av det vi tagit för givet kan tas ifrån oss. Med rätt stöd och mod från våra politiker kan vi fortsätta att producera scenkonst som gör skillnad, framför allt för barn och unga.

Konst och kultur ger oss en möjlighet att vistas i en annan verklighet för en stund och den skall också få vara en del av vardagen. Konst och kulturupplevelser kan skapa förutsättningar för att kunna samtala om riktigt svåra ämnen och sammanhang. Den kan också locka till skratt och glädje och ge en välbehövlig paus från oro. Vi är övertygade om att de demokratiska värdena stärks i det gemensamma mötet som är kultur.

Vi vill därför påtala hur positivt vi ser på de kommuner och regioner som förstår att konst och kultur är själva fundamentet i vår civilisation. Ju fler som vågar välja den vägen – desto tryggare kan vi vara tillsammans.

Länsteatrarna i Sverige vill med sin verksamhet vara med i skapandet av en ljusare framtidstro och ett tryggare samhälle.

Länsteatrarna i Sverige, 17 november 2023:
Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
Ung Scen Öst
Västmanlands Teater
Västanå Musik & Teater
Västerbottensteatern/UngHästen
Örebro Teater
Östgötateatern 

För mer info kontakta gärna:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070-962 73 64, robert.uitto@lansteatrarna.se

Länsteatrarna i Sverige är den nationella organisationen för professionell regional scenkonst. Vi driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi driver medlemsfrågor och samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Basen i vårt arbete är en välfungerande samverkan mellan politikerna och förtroendevalda i våra institutioners styrelser och dess ledning. Alla Sveriges länsteatrar är medlemmar i Länsteatrarna i Sverige.

Länsteatrarna i Sverige tar tydlig ställning för demokrati, öppenhet, allas lika värde, och vikten av en fri konst. På så sätt är Länsteatrarna i Sverige är en garant för ett fortsatt utvecklande demokratiskt samtal. Besök gärna vår hemsida www.lansteatrarna.se.

För mer information om Länsteatrarna i Sverige kontakta:
Ylva Nordin, verksamhetsledare
ylva.nordin@lansteatrarna.se, +46 70 234 04 89

Bilden: Länsteatrarna i Sveriges höstmöte på Regionteater Väst 2023. På bilderna ser vi bland andra Robert Uitto, ordförande, Ylva Nordin verksamhetsledare, och Maria Hägglund vd Regionteater Väst. Foto: Daniel Andersson / Regionteater Väst.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.