25 februari 2021
”Fortfarande ingen ljusning vad det gäller coronaviruset, även om vaccinationerna inger hopp. Jag konstaterar att det nu är ett år sedan som jag senast kunde krama min dementa mamma och min pappa. Som om det inte räckte med att pandemin drabbar oss med svår sjukdom, den slår också hårt mot människors privatliv och tär på människors psykiska hälsa. I ljuset av detta blir kulturen så oerhört viktig och våra förhoppningar om att få möta publiken snart igen kvarstår, det gäller inte minst den unga publiken!

I vårt senaste nyhetsbrev berörde jag detta och skrev om den tystnad som brett ut sig i landet, när kulturen inte längre når ut på samma sätt. Den tystnaden delar vi givetvis med många, även i andra länder. Det är en tystnad som ökar på människors ohälsa, som gör att mörka krafter i olika former får ta plats – inte minst på sociala media.

Pandemin används också som ursäkt för att medvetet tysta det som vissa upplever som besvärlig och utmanande kultur, när regeringar runt om i världen förbjuder utställningar, föreställningar och t.o.m. media.

De samtal och möten som kulturen skapar kan fungera som en ventil och ett skydd för demokratin. Men det skyddet har i mångt och mycket försvunnit. Mörka krafter får många gånger stå oemotsagda och skrämmande kommentarer kring kulturen formas också från politikens håll. Här är några exempel som jag har noterat:

” Fri och levande kultur är viktig för kulturen överlag, men utifrån kommande influenser på kulturen är skadliga…”

 ”Arvet viktigt – influenser hotar vår traditionella kultur…”

Det finns dock ljus i mörkret! Många av våra länsteatrar repeterar igen. Ett flertal av dem utvecklar och skapar även föreställningar digitalt, som många gånger kräver en avancerad teknik för att skådespelarna skall kunna samspela med publiken. Känslan blir givetvis inte densamma som att träffas live, men teatrarna finner bra lösningar.

Ett annat ljus i mörkret var givetvis det stora kulturpolitiska konventet Folk och Kultur den 10-12 februari i Eskilstuna. Denna gång skedde konventet digitalt, med lösningar som imponerade stort.

Som ni säkert vet är det föreningen Kulturlyftet som ”äger” Folk och Kultur och genom vårt medlemskap tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd är vi därmed en av ägarna.

Årets Folk och Kultur blev en succé. I tre dagar fick vi äntligen uppleva kulturens kraft i virtuella konstutställningar, direktsända intervjuer, föreställningar, konserter, samtal, debatter, politiska avsiktsförklaringar från riksdagspartier och partiledare. Tusentals deltagare bekräftade behovet av arrangemanget och allas längtan efter kultur, när hela 9000 följare deltog redan första dagen! Och succén fortsätter, eftersom många tittar på inslagen i efterhand.

Fler av våra länsteatrar bidrog med olika program och Länsteatrarna i Sverige hade ett eget, välbehövligt mingel, där vi fick ”träffas”, samtala och diskutera.

Samtidigt som vi äntligen fick uppleva så mycket fantastiskt, kunde vi också konstatera att vår oro är befogad när det kommer till hoten mot både kulturen och mot kulturarbetare och kulturpolitiker.

Inte minst en del partipolitiska inspel kändes oroande, utmanande och hotfulla.

I flera seminarier och programpunkter fördes diskussionen kring detta ämne. Behoven av motkrafter togs upp. Vi som organisation måste fortsätta att vara tydliga i vår kamp för den fria kulturen, det fria ordet och demokratin!

Styrelsen för Länsteatrarna i Sverige har nu tagit initiativ till att bjuda in till samtal med riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och vi har redan fått datum från flera av dem.

Våra länsteatrar och den regionala scenkonsten behövs mer än någonsin för konstnärliga upplevelser, underhållning, njutning, provokation, debatt, samtal, upplevelser och skapandet av öppna diskussioner som främjar öppna samtal för demokratins skull.

Vi hoppas mycket på 2021 och mötet med publiken. Vi gör det så klart tillsammans!”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Foto: Jonas Jörneberg

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.