Vid Länsteatrarna i Sveriges vårmöte som hölls på Folkteatern i Göteborg 10-12 april 2024 enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:

Våga satsa pengar på kulturen! Det är en satsning på människor, välmående, trygghet och demokrati!

När Folkteatern i Göteborg riskerade att tvingas lämna sina lokaler engagerade sig människor självmant genom artiklar, manifestationer och en namninsamling som skrevs under av 15 000 personer. Folkteatern Göteborg är ett facit på hur kulturens inneboende kraft ger människor hopp och att det är många som är beredda att försvara de samhällsvärden kulturen står för.

Folkteatern Göteborg är ett facit på hur kulturens inneboende kraft ger människor hopp och att det är många som är beredda att försvara de samhällsvärden kulturen står för.

Den regionala kulturen och scenkonsten är en stark resurs för samhället. I tider av oro, krig och påfrestningar på samhället vill vi fortsätta att vara det och fortsatt göra skillnad. Kraften i scenkonsten visar på möjligheter att stärka samhället och minska människors oro och känsla av ensamhet och utsatthet. I undersökningar visar det sig att det just är barn och de unga som mest oroar sig för krig. Där har scenkonsten förmåga att trösta, förklara och öppna för viktiga samtal. Genom att spela för de många och genom mötet med en bred publik kan vi öppna människors tankar och låta dem finna vägar i sin oro.

En kulturupplevelse kan i sig vara lindrande eller läkande och därför är vi övertygade om att satsningar på kulturen i tuffa tider också utgör en del av att förbättra folkhälsan och kan visa vägen för människor till bättre hälsa och livskvalité. Därför behöver regioner eller stat inte oroa sig för att ta positiva beslut kring kulturens finansiering – det skall snarast ses som en investering i ett fortsatt öppet, demokratiskt och tryggt samhälle med friskare människor.

Scenkonsten och kulturen är helt enkelt viktig i människors vardag och bidrar till att göra en ort attraktiv.
Våra länsteatrar får ekonomiskt stöd utifrån bland annat den så kallade Kultursamverkansmodellen, som just nu ligger under utredning, där fler kulturyttringar och områden föreslås bakas in. I grunden intressant, men utan ekonomiskt tillskott ska fler dela på kakan och därmed är risken stor att resurserna blir mindre för alla.

Om scenkonsten ute i landet skall klara det som vi tror kan vara den viktiga förändringen i tuffa tider, måste också stödet ses som en investering och kan inte delas av fler utan en utökad budget.

Länsteatrarna är beredda att tillföra sitt för vårt samhälle, för människors mående och för att bidraga till att intresset för de orter och regioner i vilka vi vill verka ökar.

Vi föreslår därför följande:
• Våga satsa ekonomiskt på den regionala scenkonsten i vårt land i en tid då kulturen behövs.
• Nyttja kulturen som en motor för tillväxt och ökade skatteintäkter som bl.a. kommer vården till gagn.
• Se satsningar på den regionala scenkonsten som satsningar på vårt fortsatt öppna och demokratiska samhälle.
• Se scenkonsten som en resurs för att skapa förbättrad folkhälsa och trygghet för människor, inte minst för de unga.

Länsteatrarna i Sverige, 12 april 2024:
Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Scenkonst Öst
Ung Scen Öst
Östgötateatern
Teater Halland
Västmanlands Teater
Västanå Musik & Teater
Västerbottensteatern/UngHästen
Örebro Teater

För mer info kontakta gärna:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070-962 73 64, robert.uitto@lansteatrarna.se

Bilden: Vid länsteatrarnas vårmöte 2024 på Folkteatern i Göteborg visades teaterns föreställning Bröderna Mozart. Här ser vi Magnus Krepper i rollen som regissören Walter. Foto: Mats Bäcker.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.