Skellefteå kommun har beslutat att ge UngHästen 400 000 kronor i stöd per år under de kommande tre åren för att fortsätta arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. Föreställningarna kommer att riktas mot elever i årskurs 5 och 7.

Arbetet med att stärka och förebygga psykisk ohälsa bland unga känns extra viktigt just nu, säger Malin Lundqvist, avdelningschef på UngHästen.

Under två decennier har UngHästen, som är Västerbottenteaterns ungdomsavdelning, jobbat med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. De senaste sju åren har arbetet intensifierats. Genom teater som pedagogiskt verktyg öppnar de upp för samtal kring känsliga och svåra ämnen.

Malin Lundquist. Foto Västerbottensteatern.

– Det viktigaste just nu är att inbringa hopp och att uppmuntra till att prata, prata, prata. Det är viktigt att inte gå och hålla saker inom sig, om man pratar om saker så inser man att man inte är ensam i tankarna och känslorna, menar Malin Lundqvist, avdelningschef.

Nu har Skellefteå kommun beslutat att ge UngHästen 400 000 kronor per år i stöd för att fortsätta arbetet med att förebygga psykisk ohälsa under de kommande tre åren.

– Vi är otroligt tacksamma, glada och hedrade över att få fortsätta det här viktiga arbetet tillsammans med skolorna. Det känns skönt att vi fått stöd för tre år så vi får in en kontinuitet.

Ämnen som berör
Målet är att genomföra cirka 70 föreställningar per år i årskurs 5 och 7, samt föreställningar för skolpersonal och föräldrar. UngHästen arbetar med ämnen som berör och föreställningarna spelas för en klass i taget och följs av en diskussion kring ämnet.
Temat för föreställningen som ska visas för årskurs 5 är mobbning.

– Då kommer vi ha en interaktiv del där eleverna får gå in och stoppa en situation av mobbning.

Vid föreställningarna medverkar alltid pedagoger och representanter från elevhälsan. Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15 till 24-åringar. Därför är temat för eleverna i årskurs 7 psykisk ohälsa och suicidprevention.

– Där kommer vi fördjupa oss i ämnet och prata om en situation där en ung person funderar kring självmord.

Vi jobbar på UngHästen: fr v Malin, avdelningschef/pedagog. William, Skådespelare/teaterpedagog. Niklas Skådespelare. David, företagsansvarig/skådespelare. Linda, lärare/skådespelare. Firelle, Ungdomsledare. Nils, Skådespelare

Samverkar med skolpersonal
Innan föreställningarna visas för eleverna får skolpersonal och föräldrar se dem.

– Då eleverna sett föreställningarna kan det ofta komma tankar och funderingar. Då är det bra att föräldrarna också sett dem så man kan prata om dem tillsammans hemma, säger Malin Lundqvist.

UngHästen jobbar tätt ihop med mentorer och elevhälsan för att stärka den psykiska hälsan.

– Vi är ju bara på skolan en dag, sedan är det viktigt att elevhälsan och mentorerna tar vid i vårt arbete.

Lärarna deltar, på samma sätt som eleverna, vid föreställningarna för att sedan kunna arbeta vidare med klassen utifrån det samtal som påbörjats.

Sedan UngHästen startade år 2000 har de spelat föreställningar om bland annat psykisk ohälsa, mobbning, sex och samlevnad, rasism, våld i nära relationer och förbjuden kärlek.

Om UngHästen
• Spelar interaktiv teater och improvisationsteater med publiken i centrum.
• Är en del av Västerbottensteatern.
• Spelar teater kring aktuella, svåra och känsliga ämnen för ungdomar på deras arenor, ger föreställningar och kurser i improvisationsteater och arbetar personalutvecklande med företag.

Text av: UngHästen/Västerbottensteatern

Läs mer om UngHästen här.

Bilden överst: Från föreställningen Våra Liv med UngHästen. Foto Patrick Degerman.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.