Magnus Holm lämnar sin tjänst som vd för Regionteatern Blekinge Kronoberg i oktober. Under tio år som teaterchef har han arbetat för att bredda repertoaren och gått i bräschen för ett omfattande utvecklingsarbete för att etablera dansen i regionen.

– Vi har velat skapa möjligheter för regionens invånare att möta den samtida dansen på hemmaplan, säger han.  – Det har krävt ett gediget och långsiktigt arbete dels på verksamhetsnivå dels på politisk nivå.

Alae med Andersson Dance och pianisten Per Tengstrand är en samarbetsproduktion på Regionteatern i höst, foto Chrisander Brun

Den 1 sept gör Magnus Holm sin sista säsongspresentation på teatern och på programmet finns lika många dans- som teaterproduktioner.

I det nya verket Alae, med premiär på Växjö Konserthus den 30 september möts för första gången Örjan Andersson, en av Sveriges mest uppskattade koreografer, och den New York-baserade pianisten Per Tengstrand som är en av Sveriges mest framgångsrika artister på de internationella konsertscenerna. Alae är ett helaftonsverk för en flygel, en pianist och tre dansare, inspirerat av Beethovens sonater.

1 nov är det premiär på freestyle-dansaren Viktor Fröjds föreställning Var dag och senare i november kommer koreografen Khamlane Halsackdas produktion Ursäkta oss, en skruvad berättelse från ett SFI-klassrum, till Växjö. Ursäkta os är en samproduktion inom Dansnät Sverige precis som Alae.

Ana Laguna & Mats Ek, foto Lesley Leslie Spinks

En hyllad gästspelsproduktion från Norrdans, Black Forest av koreografen Mari Carrasco, kommer att turnera i Regionteaterns regi i sydost för högstadiet. Och den 7 dec får Växjöbor och tillresta en tidig julklapp  när Black Forest delar kväll med dansikonerna Ana Laguna och Mats Ek som framför de två duetterna Potatis och Memory.  Läs gärna mer på Regionteatern Blekinge Kronobergs hemsida.

Här skriver Magnus Holm själv om utvecklingsarbetet inom dansen:

Magnus Holm, foto Alexander Hall

”Efter tio år som chef för Regionteatern Blekinge Kronoberg har jag valt att lämna mitt uppdrag. Det är med stor glädje jag blickar tillbaka på den utveckling vi tillsammans gjort på många områden under dessa år. Ett exempel på detta är vårt arbete med dans. För tio år sen var vi en institution med ett brett utbud av teater för barn, unga och vuxna. Idag har uppdraget förändrats till att innefatta både teater och dans.

Min övertygelse är att Länsteatrarna utgör en fantastisk infrastruktur som, tillsammans med Riksteatern, kan trygga att människor i hela vårt land har möjlighet att ta del av professionell scenkonst. Som all infrastruktur kräver den investeringar från statligt, regionalt och kommunalt håll för att utvecklas och att trygga att hela landet kan leva.

Det vi jobbat med på Regionteatern Blekinge Kronoberg är att utveckla vår institution så att vår infrastrukturella roll även gäller dansen. Vi har velat skapa möjligheter för regionens invånare att möta den samtida dansen på hemmaplan. Det har krävt ett gediget och långsiktigt arbete dels på verksamhetsnivå dels på politisk nivå. På verksamhetsnivå har vi huvudsakligen valt att samverka med den fria sektorn men även med institutioner. Vi har fokuserat på gästspel, samproduktion och förmedling och på så vis har vi lyckats bygga upp ett utbud som innefattar 8 till 10 olika produktioner årligen. Utöver detta har vi också fått ett främjande uppdrag för dansen som går hand i hand med föreställningsverksamheten och vi erbjuder idag också fortbildningsaktiviteter, workshops, föreläsningar mm. Inledningsvis valde vi att samarbeta med två externa konsulter, Åsa Edgren och Magnus Nordberg, som tillsammans med mig utvecklat en form som passar Regionteatern Blekinge Kronoberg. Deras expertis och nätverk har varit ovärderligt för oss som teaterinstitution i vårt utvecklingsarbete. Idag är dansen en integrerad del av verksamheten och samtidigt som den befintliga personalen fått utökade arbetsområden har vi också kunnat anställa såväl danspedagog som dansproducent och dansutvecklare.

På den strukturella och politiska nivån har vi genomfört utvecklingen med såväl regionala och statliga utvecklingsbidrag. Min bedömning är att utformandet av regionala kulturplaner, som skett parallellt med det interna arbetet, har bidragit till den politiska förankringen av dansen och utvecklingen av scenkonsten i regionen. Ett gediget förankringsarbete lokalt, regionalt och nationellt som har gett resultat. Idag har Regionteatern Blekinge Kronoberg ett nytt grunduppdrag i bolagsordningen som fastslår att vi numer är en scenkonstinstitution och i ägardirektivet står tydligt att vi ska ägna oss åt både teater och dans. Följden av detta är också att våra resurser ökat och ägartillskottet tillsammans med de statliga medel som kommer via samverkansmodellen har ökat med ca 10 %. Det är en god grund att stå på inför fortsattutvecklingsarbete av Regionteatern Blekinge Kronoberg – en scenkonstinstitution. Det är med stor glädje jag lämnar över stafettpinnen till min efterträdare Therese Willstedt som jag gratulerar till ett fantastiskt roligt uppdrag och önskar all lycka framöver.”

Magnus Holm,
avgående teaterchef Regionteater Blekinge Kronoberg

Läs gärna teaterns broschyr/rapport om dansutvecklingen 2013-2016 längre upp i högerspalten.

Läs gärna mer på Regionteater Blekinge Kronobergs hemsida.

Bilden överst: Magnus Holm, foto Alexander Hall

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.