Michael Johansson, verksamhetsledare på Länsteatrarna i Sverige, har varit i kontakt med organisationens medlemmar och rapporterar om situationen på länsteatrarna i landet:

”Länsteatrarna är bland många andra ett nav som står för kontinuitet, är arbetsgivare för kulturskapare och konstnärer, är en del i civilsamhället, samt samarbetar med andra inom kulturområdet. Vi är alla beroende av varandra för att fungera och för att kunna utvecklas. Det är således avgörande att beslutsfattarna tar sitt ansvar för att se till att hela kultursverige tar sig igenom denna svåra tid.”

Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg

”Under den rådande coronakrisen tvingas de flesta länsteatrar hålla sina scener stängda för publiken. Men det stoppar inte arbetet på teatrarna. Efter samtal med våra medlemmar kan jag konstatera att varje teater har sina utmaningar, men att alla gör sitt yttersta för att hålla verksamheten igång.

Många teatrar arbetar redan med att tillgängliggöra sin scenkonst digitalt, antingen i inspelad form eller som live-sändningar. Några fortsätter se över möjligheterna till detta. Några ytterligare uppger att de skapar helt nytt material speciellt utformat för digitala kanaler. De teatrar som väljer att inte använda den digitala tekniken, uppger att skälet är att det antingen inte tillhör verksamhetens expertis, eller för att det inte finns tekniska resurser.

Det görs lovvärda insatser för att nå den speciellt sårbara publikgruppen, till exempel genom uppträdanden utomhus, utanför äldreboende eller genom att uppmana riskgrupper att beställa hem scenkonst som framförs utanför vardagsrumsfönstret. Olika avdelningar på teatrarna ställer om delar av sin verksamhet för att hjälpa till att stödja andra samhällsfunktioner, bland annat genom att tillverka material för sjukvården.

Vissa använder denna särskilda tid för att göra sådant som annars inte hunnits med och lagts åt sidan, som exempelvis inventering av lager, städning och underhåll av teknik och lokal, reparationer.

De teatrar som enligt sin planering har repetitionsperiod fortsätter med detta med skådespelarna, några på plats med anpassad arbetsmiljö och några via digitala lösningar.

De allra flesta planerar sin sommar- och höstsäsong som vanligt, men det finns beredskap att ändra planerna om omständigheterna kräver det.

Ett ansträngt ekonomiskt läge
Länsteatrarna befann sig redan före coronakrisen i ett ansträngt ekonomiskt läge där uppräkningarna till teatrarna inte stämmer överens med kostnadsutvecklingen. Detta är givetvis oförändrat, men nu har även andra faktorer tillkommit:

 • De stödåtgärder som har utlovats kommer inte att kunna tillämpas på alla länsteatrar. De teatrar som omfattas av stöd för korttidspermittering använder det, dock långt ifrån alla.
 • Allra svårast blir det för de teatrar som inte har rätt till detta stöd, och som samtidigt inte får extra resurser från ägare och huvudman. Det leder till en situation där teatrarna stängs ute från ekonomisk kompensation.
 • De länsteatrar som har hög egenfinansiering riskerar att inte få kompensation för sina intäktsbortfall nu när biljettintäkterna uteblir. Det är orimligt att teatrarna ska straffas för att de har en hög egenfinansiering. Här måste både regering och berörda regioner och kommuner ta ansvar!

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att hela kultursektorn påverkas av denna kris, därför måste vi hålla ihop och se hur kulturens ekosystem hänger ihop. Länsteatrarna är bland många andra ett nav som står för kontinuitet, är arbetsgivare för kulturskapare och konstnärer, är en del i civilsamhället, samt samarbetar med andra inom kulturområdet. Vi är alla beroende av varandra för att fungera och för att kunna utvecklas. Det är således avgörande att beslutsfattarna tar sitt ansvar för att se till att hela kultursverige tar sig igenom denna svåra tid.”

 Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Bilden: Personer i riskgrupper eller i karantän kan beställa hem en dansupplevelse från Norrdans Take Away, ett initiativ som rönt stor uppmärksamhet. Norrdans Take Away levereras utanför vardagsrumsfönstret eller nedanför balkongen. Foto Lia Jacobi/Norrdans.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.