Våra medlemsteatrar i Länsteatrarna i Sverige skapar scenkonst av hög kvalitet runt hela landet och bidrager till kompetens och arbetstillfällen inom ett brett område i kultursektorn.

För att leverera detta måste teatrarna få ägna sig åt sitt huvuduppdrag, att skapa just scenkonst och inte som i fallet Folkteatern i Göteborg, jagas av lokalfrågor med risk för uppsägningar och dessutom av nedläggningshot från delar av politiken i Västra Götaland.

Det förvånar oss i Länsteatrarnas styrelse att några partier samstämt hotar med att dra bort regionens ekonomiska stöd till Folkteatern och att vissa politiker dessutom vill medverka till att detta sker skyndsamt. Särskilt oroande blir det när politiker uttrycker olika vilja beroende på i vilket uppdrag man befinner sig.

Det är högst ovanligt att en enskild institution utpekas så tydligt och det blir ett allvarligt hot mot teaterns möjlighet att fortsätta att producera de både banbrytande föreställningarna man skapat, men också scenkonst av ovanligt hög kvalité. För detta krävs lugn, långsiktighet i ekonomin och arbetsro.

En förhållandevis liten teater kan dessutom knappast avkrävas stor egenfinansiering.

Våra länsteatrar i Sverige tar tydlig ställning för demokrati, öppenhet, allas lika värde, och vikten av en fri konst. På så sätt är Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Göteborg en garant för ett fortsatt utvecklande demokratiskt samtal.

Har nu delar av politiken i Västra Götaland med sina budgetförslag satt igång något som de inte kan stoppa?

Vilka konsekvenser får detta för vårt kulturella utbud, eller är man beredd att ändra sina politiska uttalanden för att istället visa den fria regionala kulturen sitt stöd?

Folkteatern i Göteborg måste fortsatt ha en stark ställning i ett fritt och demokratiskt kulturliv.

Länsteatrarna i Sveriges styrelse ställer sig till fullo bakom Folkteatern i Göteborg och dess verksamhet.

Länsteatrarna i Sveriges styrelse.
Robert Uitto, Ordförande och VD
Yvonne Rock, vice Ordförande
Lena Bjurström, ledamot
Martin Hedqvist, ledamot
Paul Lindvall, ledamot
Karl Seldahl, adjungerad ledamot
Linda Stenberg, adjungerad ledamot
Niklas Hjulström, adjungerad ledamot
Mia Ringblom Hjertner, adjungerad ledamot

KONTAKT: Robert Uitto, Ordförande och VD. Mobil: 070-962 73 64

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.