Länsteatrarna i Sverige har ett strategiskt samarbete med Länsmusikens och Länsmuseernas samarbetsråd för att stärka våra länsinstitutioner. Tillsammans når vi en publik på närmare fem miljoner besökare varav ca en miljon är barn och unga, vi omsätter över 2 miljarder kronor.

Den 7 oktober mötte vi kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Det var en uppföljning på Länsteatrarnas gemensamma upprop som vi tog på årsmötet i våras. Vi varnade då för att den fleråriga utarmningen av den regionalt producerade scenkonsten omöjliggör uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen. Detsamma gäller för länsmusikens och länsmuseernas institutioner. Vi anser att staten ska ta sin del av ansvaret för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks.

Vi vill få till stånd en dialog med kulturministern och departementet om detta faktum. Förutom vikten av den kulturella infrastrukturen tog vi också upp, alla barn och ungas rätt till våra verksamheter, kulturens roll i strukturfonderna i Sverige, behovet av internationell samverkan, behovet av en nationell statistik för scenkonsten med mera. Samtalet varade under 45 minuter och i denna typ av samtal får man inga konkreta svar. Dock kunde vi ana en positiv utveckling under detta år när det gäller statistiken för scenkonsten och kulturministern var tydlig med att ”alla i landet ska ha tillgång till hög kvalité”. Samverkan var svaret på mycket – både över regioner men också mellan konstarter. För att vara första mötet i denna konstellation blev det en öppen och engagerad dialog som kan bära vidare.

Nästa uppvaktning som vi gör tillsammans är torsdag den 17 oktober då Thomas Ohlsson (c), ordförande Länsteatrarna, Lars Kallsäby (c), ordförande Länsmusiken, Inga Göransson (c), ordförande Länsmuseerna, Philip Johnsson (s) vice ordförande Länsmusiken och Yvonne Hagberg (s) vice ordförande Länsmuseerna möter Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) kulturberedning. Huvudfrågan här är: Hur ska vi utveckla samarbetet kring den regionala kulturen och nyttja varandras kompetenser?

För mer information kontakta
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.