Länsteatrarna i Sverige har ett strategiskt samarbete med Länsmusikens och Länsmuseernas samarbetsråd för att stärka våra länsinstitutioner. Tillsammans når vi en publik på närmare fem miljoner besökare varav ca en miljon är barn och unga, vi omsätter över 2 miljarder kronor.

Den 7 oktober mötte vi kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Det var en uppföljning på Länsteatrarnas gemensamma upprop som vi tog på årsmötet i våras. Vi varnade då för att den fleråriga utarmningen av den regionalt producerade scenkonsten omöjliggör uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen. Detsamma gäller för länsmusikens och länsmuseernas institutioner. Vi anser att staten ska ta sin del av ansvaret för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks.

Vi vill få till stånd en dialog med kulturministern och departementet om detta faktum. Förutom vikten av den kulturella infrastrukturen tog vi också upp, alla barn och ungas rätt till våra verksamheter, kulturens roll i strukturfonderna i Sverige, behovet av internationell samverkan, behovet av en nationell statistik för scenkonsten med mera. Samtalet varade under 45 minuter och i denna typ av samtal får man inga konkreta svar. Dock kunde vi ana en positiv utveckling under detta år när det gäller statistiken för scenkonsten och kulturministern var tydlig med att ”alla i landet ska ha tillgång till hög kvalité”. Samverkan var svaret på mycket – både över regioner men också mellan konstarter. För att vara första mötet i denna konstellation blev det en öppen och engagerad dialog som kan bära vidare.

Nästa uppvaktning som vi gör tillsammans är torsdag den 17 oktober då Thomas Ohlsson (c), ordförande Länsteatrarna, Lars Kallsäby (c), ordförande Länsmusiken, Inga Göransson (c), ordförande Länsmuseerna, Philip Johnsson (s) vice ordförande Länsmusiken och Yvonne Hagberg (s) vice ordförande Länsmuseerna möter Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) kulturberedning. Huvudfrågan här är: Hur ska vi utveckla samarbetet kring den regionala kulturen och nyttja varandras kompetenser?

För mer information kontakta
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.