26 maj 2020
”Visst är det bistra tider för oss just nu. Det är tungt och svårt för dem som insjuknar i Covid-19 och deras anhöriga. Samtidigt börjar delar av världen försiktigt öppnar upp igen. Hur det skall ske här i vårt land och när det skall inträffa, vet vi inte riktigt. Jag kan bara konstatera att vi måste fortsätta vara försiktiga för att undvika att smittan sprids allt för snabbt, och för att skydda våra äldre och människor i riskgrupper.

Den andra svåra sidan av pandemin är ju samhället i övrigt, där många företag, enskilda individer och grupperingar utstår svåra ekonomiska umbäranden. Restauranger tappar gäster, företag förlorar kunder, besöksnäringen saknar nästan helt besökare. Även kultursektorn drabbas mycket hårt av pandemins effekter, i synnerhet frilansande kulturarbetare.

Som jag tidigare informerat om arbetar vi inom Länsteatrarna i Sverige vidare med ersättnings- och stödfrågan kring länsteatrarna, där vi bl.a. samarbetar med SKR:s kultur- och fritidsberedning. Vår utgångspunkt är att regeringen måste uttala att alla de förstärknings- och stödmedel som regeringen gett till regionerna också måste omfatta den regionala kulturen. Det handlar även om att regeringen via Kulturdepartementet (som vi också har kontakt med) skall avsätta nya pengar, utöver de 500 miljonerna man redan avsatt till delar av kulturen, nu i ny form in i den s.k. samverkansmodellen så att länsteatrarna och andra aktörer inom den regionala kulturen skall kunna ta del av stödet.

Risken är annars uppenbar att vi inte klarar hösten då vi samtidigt med stor sannolikhet kommer befinna oss i en situation där vi hotas av besparingar när regionerna tvingas till budgetförändringar p.g.a. de stora kostnadsökningar som ett resultat av pandemin, där vården drar enorma pengar just nu – men även all länstrafik… Det kan få konsekvenser för våra scener långt in i 2021.

Som jag sagt tidigare: Om sjukvård och omsorg ställs mot kulturen, blir kulturen den ständige förloraren. Vi behöver egna tydliga medel, avsedda för samverkansmodellen, för att förhindra detta.

Vi funderar vidare och släpper inte taget kring frågan. Har Ni funderingar vill jag gärna att Ni hör av Er med tips, frågor och idéer!

Vårt arbete som påverkare och ”lobbyister” måste fortsätta trots Corona, även om våra möjligheter att resa, deltaga på möten, konferenser och arrangemang just nu är mycket begränsade. Planerna på att synas och påverka regionala politiker på Almedalen har ju fått skrinläggas, då Almedalsveckan ställs in. Detsamma gäller inplanerade uppvaktningar av ministrar, riksdagsgrupperingar m.fl.  Min plan att ”spåna” vidare för att se hur detta påverkansarbete kan ske digitalt, via brev, via mail o.s.v.  fram till dess att man släpper loss oss igen.

Jag ser också fram emot att vi tydligt skall synas som organisation på nästa års Folk och Kultur i Eskilstuna.

Ett är säkert: Corona skall inte stoppa oss och gör det inte eller när jag ”reser runt” på nätet bland er alla. Oj, vad bra ni är på att synas, erbjuda föreställningar digitalt, göra reklam för er och deltaga i debatten! Man blir stolt över hur snabba ni har varit att ställa om och visa att den regionala kulturen gör skillnad även nu.

Det finns en del andra händelser som påverkar vår bransch. Det handlar bland annat om minskat utbud av kulturutbildningar, och teaterutbildningar på folkhögskolenivå som lagts ned. Det är synd, eftersom efterfrågan och intresset för olika estetiska utbildningar är stort och det är viktigt med många olika ingångar till vår värld. Jag tror dessutom att många skapande yrken kommer att få en statushöjning nu, där törsten efter scenkonst på ”riktigt”, alltså  inte enbart i digital form, kommer att vara stor. Ni står så klart beredda med all Er kompetens!

Vår hemsida www.lansteaterna.se uppdateras ständigt med senaste nytt och där kan Ni också läsa vad som händer på våra 21 medlemsinstitutioner i landet.

Ta nu hand om Er och varandra. Fortsätt Ert fantastiska arbete, så skall vi i styrelsen göra allt vi kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheten under och efter Corona!

Vi ses snart fysiskt!”

Robert Uitto
Ordförande i Länsteatrarna Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.