Länsteatrarna i Sverige fyller 20 år 2014. Vi bjuder in till en kulturpolitisk debatt, mingel och jubileumsfest i anslutning till Länsteatrarnas medlemsmöte 31 mars till 2 april.

Vår värd Dalateatern slår upp portarna för en spännande kulturpolitisk debatt utifrån vårmötets tema ”Tillgänglighet”. Två av våra viktigaste kulturpolitiker Lena Adelsohn Liljeroth, (m) kulturminister och Gunilla Carlsson (s) ordförande i riksdagens kulturutskott kommer till Dalateatern för att debattera.

Vårt fokus är på den regionala scenkonstens tillgänglighet. Länsteatrarna anser att den professionella scenkonsten ska vara tillgänglig för alla människor – oavsett var man bor eller vem man är – helt i linje med de nationella kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention. Gemensamt har vi byggt upp en kulturell infrastruktur med länsinstitutioner. Har vi råd att ha dem kvar? Hur ser kartan ut om 5 – 10 år? Hur ser finansieringen och den politiska prioriteringen ut? Moderator är Pratik Vithlani.

Helena Faxgård, kommunikationschef på Svensk Scenkonst, kommer inledningsvis att ge oss en första rapport från Svensk Scenkonsts undersökning om scenkonstens värden och effekter. Förhoppningen är att den kommer att ge den kulturpolitiska debatten extra energi och ett faktaunderlag. Vart tar pengarna vägen? Staten ökar medlen till scenkonst, de allra flesta verksamheterna vittnar om att medlen minskar? Hur går det till? Vad händer på vägen?

Efter debatten bjuder Maria Norrfalk, Landshövding i Dalarna på mingel och samkväm. På kvällen slås portarna upp för en stor buffé och fest för alla i Magasinet natten lång.

Länsteatrarnas vårmöte innehåller som vanligt årsmöte och tid för en utvecklande dialog mellan förtroendevalda och teaterchefer. Dalateatern kommer också att ge oss prov på sina digitala överföringar som de så framgångsrikt har arbetat fram genom att vi kommer att få uppleva föreställningen ”Piaf och jag” i ”Särnas skolmatsal”.

Dalateatern, Piaf & Jag, Anita Agnas och Susanne Hellström, foto Per Eriksson

Dalateatern, Piaf & Jag, Anita Agnas och Susanne Hellström, foto Per Eriksson

I vårt nyhetsbrev i februari 2014 ger vi en historisk återblick skriven av Länsteatrarnas första anställda samordnare, Barbro Frambäck. Hon var också teaterchef på just Dalateatern. I Borlänge har vi också Hans Björke (s) tidigare ordförande under många år i Länsteatrarna eller LTS som det kallades på den tiden. Hans största utmaning som ordförande var att samla alla teatrarna i att satsa på ett kansli med en heltidsanställd samordnare. En annan utmaning var att få till ett samarbete mellan Riksteatern och alla länsteatrarna. Den första avsiktsförklaringen skrevs 2005. På frågan vad han var mest stolt över under sina år som ordförande var att samla alla regionala teatrar i denna förening och fått till en organisation som är en viktig aktör, lokalt, regionalt och nationellt. Den utveckling som skett och de rekryteringar som han tillsammans med andra i styrelsen har gjort lyfte han också gärna fram.

Läs gärna också vår nuvarande ordförande Thomas Ohlssons (c) krönika under Ordförande har ordet.

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.