Länsteatern på Gotland arrangerar Kultur i Almedalen 2017. Vi haffade teaterchef Thomas Sundström i farten för att få veta mer om programmet och upplägget.
– Ambitionen har varit att få in mer kulturregionala frågor, säger Thomas. 

Bakom Kultur i Almedalen 2017 står arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room. Svensk Scenkonst som arrangerat Kultur i Almedalen tidigare, kommer i år vara med i form av vilande partner.

Vi kontaktade teaterchef och konstnärlig ledare för Länsteatern på Gotland Thomas Sundström för att få veta mer om innehållet i årets arrangemang.

Thomas Sundström, foto Stig Hammarstedt

Hej Thomas! Kultur i Almedalen brukar arrangeras av Scenkonst Sverige i samarbete med Länsteatern på Gotland, men i år tar ni över arrangemanget. Länsteatern på Gotland är en liten länsteater, och det är ett stort uppdrag att arrangera Kultur i Almedalen. Varför gör ni detta?
– Varför inte! Det är en demokratifråga att kulturen tar plats på flera politiska arenor. Länsteatern på Gotland må vara liten till numerären men är synnerligen aktiva i Kultur i Almedalen såväl som kommande nationella arrangemanget Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi har dessutom vanan att vara medarrangör genom vårt nära samarbete med Svensk Scenkonst de senaste åren.

Kan du beskriva lite hur arrangemanget runt Kultur i Almedalen ser ut i år?
– Ambitionen har varit att få in mer kulturregionala frågor, men som alltid måste verkligheten gälla framför den tidigare uppgjorda kartan. I de arrangemang vi är deltagare i färgas programpunkterna av två saker:
1.Konstens egenvärde, eller ska vi säga självständighet mot uppdragsgivarna. Att vara vaken i diskussionen över hur instrumentell scenkonsten kan bli utan att förlora sin egen kraft.
2.Det tragiska i fascismens frammarsch i de öppna forumen, Falun, Almedalen etc. Undertecknad trodde inte när jag tillträde som chef för fem år sedan att jag skulle arrangera en manifestation mot ett nazisistparti som stod med flaggorna några hundra meter bort. Men så är nu fallet. Torsdag 6 juli kl 16:00 i Almedalsveckan genomför vi manifestationen ”Facismen står i farstun – men nu kämpar vi emot”.

Vilka frågor är i fokus? Har ni någon särskild inriktning eller röd tråd?
– Jag tror att branschfrågorna blir mindre och att de ”större” mer allmängiltiga kulturpolitikfrågorna kommer att hamna i centrum. Troligtvis mer intressant för en kulturintresserad allmänhet.

Tillsammans med Folk och kultur kommer ni att bjuda in till ett mingel på kvällen den 5 juli. Varför är det viktigt med Folk och Kultur på Kultur i Almedalen?
– Folk och Kultur kan bli arenan för den regionala scenkonsten och kulturarvet i en tid då de flesta kulturbesök faktiskt äger rum där, om än i riksmedias döda vinkel.

Se hela programmet för Kultur i Almedalen här

Läs  mer om Folk och Kultur

Läs mer om Bohm Bohm Room här

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.