Det var den 10 februari 2018 – i samband med Folk och Kultur – som en landsomfattande uppsättning av nobelpristagaren Harold Pinters’ Presskonferensen framfördes i en rad svenska städer samtidigt. De länsteatrar som medverkade var Teater Halland, Scenkonst Sörmland, Dalateatern, Folkteatern Gävleborg, Smålands Musik & Teater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Norrbottensteatern, Östgötateatern, Västerbottensteatern, Oktoberteatern, Regionteater Väst, Länsteatern på Gotland, Västmanlandsteater, Byteatern och Örebro länsteater. Bakom satsningen stod Teater Halland.

– Den 10:e februari skrev vi svensk teaterhistoria, säger Anna Sjövall, teaterchef på Teater Halland och initiativtagare till projektet.

Anna Sjövall, vd och konstnärlig ledare Teater Halland, foto Malin Arnesson

Här skriver Anna om vad som hänt efter Presskonferensen och om framtida planer.

”Dagarna efter 10:e februari strömmade hälsningarna in från hela landet. Tillsammans hade vi skrivit teaterhistoria. Med Pinters Presskonferensen hade vi genomfört en landsomfattande performance där vi lyft scenkonsten och samtalet om konstens roll i samhället. Från Luleå i norr till Malmö i söder hade kulturministrar framträtt på gator och torg, inne på teatrar och gallerior, och talat om hur lite det skiljer sig mellan att vara kulturminister och chef över säkerhetspolisen – allt handlar ju om att kontrollera människors tankar och känslor. Pinters pjäs är en dystopi över ett samhälle som många av oss känner oro inför, ett samhälle som påminner om en rad länder runt om i Europa med en kulturpolitik som vissa politiker i Sverige står för. Texten är brännande aktuell och samlade stora delar av teatersverige klockan tolv den 10:e februari.

Teater Halland, Presskonferensen, Stora Torg i Halmstad, foto Malin Arnesson

På många av platserna fördes samtal efter föreställningen. Publik, konstnärer och politiker diskuterade kulturpolitik och lokalpress och riksmedia fångade upp. I Halmstad hade vi ett samtal med unga politiker från alla de olika partierna. Där blev det tydligt att Sverigedemokraterna är det parti som tydligast formulerat en kulturpolitik som är väl grundad bland partiets medlemmar. Sverigedemokraterna vet precis vad de vill ha kulturen till. Nu återstår att se om de andra partierna lika tydligt lyfter frågan om kulturens plats i samhället och hur de på gräsrotsnivå vill arbeta med dessa frågor.

Teater Halland, Presskonferensen, eftersnack i Halmstad 10 feb 2018, foto Malin Arnesson

Vår performance visade på scenkonstens bredd i hela landet. Projektet representerades av länsteatrar, stadsteatrar, Riksteatern, fria grupper, barn- och ungdomsteatern, teaterhögskolan, amatörteatern och som live-streaming. På varje plats såg ministrarna olika ut, journalisterna var en eller tio, entouragen bestod av säkerhetsvakter, chaufförer, blomsterflickor och assistenter. Varje uppsättning tolkade texten på sitt vis och fick olika kontexter beroende på spelplatsen man valt och på de som kommit dit. Överallt blev det tydligt hur konsten fungerar som dörröppnare för samtal och reflektioner över våra liv och samhället vi lever i.

Idén att sätta upp Pinters Presskonferensen samtidigt över hela landet, fick jag för flera år sedan. Jag tyckte då att texten kändes aktuell och sedan har den blivit alltmer aktuell för varje år som gått. Genom Teater Halland, Länsteatrarna och Folk och Kultur, fick projektet en fantastisk arena. Jag är så stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit. Nu håller vi på att utvärdera Presskonferensen och ser hur vi kan gå vidare med det framöver. Varför inte mötas allihop i Almedalen?”

Anna Sjövall
Initiativtagare och regissör för Presskonferensen, vd/konstnärlig ledare Teater Halland

Läs mer om Presskonferensen

Läs mer om Teater Halland

Bilden överst: Teater Halland, Presskonferensen, Stora Torg i Halmstad, foto Malin Arnesson

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.