Västmanlands Teater har just haft premiär på föreställningen Den stora branden, som bygger på berättelser den brand som härjade i Västmanland sommaren 2014. Regisserar gör Niklas Hjulström, teaterchef för Västmanlands Teater. Vi ställde några frågor!

Niklas Hjulström, foto Ulrika Nilsson

Varför sätter ni  upp Den stora branden?
– Västmanlandsbranden 2014 var en händelse som berörde alla i den här regionen. Den visade på vår skörhet, på vårt hjältemod, på vår solidaritet. Som teater vill vi arbeta med en bred förankring, och ett bra sätt tror jag är att gestalta händelser, frågeställningar och dilemman som publiken har ett starkt förhållande till. En teater som låter sig påverkas av den plats där den verkar tror jag är en bättre teater, och där kändes berättelserna om branden som en självklar ingång.

Västmanlands teater, Den stora branden, foto Markus Gårder

Den stora branden baseras på historier från de som drabbades av branden  i Västmanland 2014. Hur gick ni tillväga när ni samlade in berättelserna? Hur har gensvaret varit?
-Vi arbetade i flera kanaler. Vi öppnade en mailadress för inskickade berättelser, vi anordnade sk brandenträffar ute i länet, där vi satte ihop ett kort manus med de berättelser vi hade fått in för tillfället. Vi kontaktade flera av de många amatörteatrar som finns i Västmanland och tillsammans framförde vi en liten miniföreställning, som följdes av samtal, där än fler berättelser kom till oss. Dramatiker Jerker Beckman genomförde också ett stort antal intervjuer, och gick igenom de ganska stora mängder vittnesmål som fanns, bl.a. på Västmanlands Läns Museum och på Skogsmästarskolan. Vår huvudkänsla var att folk ville berätta, trots att de i vissa fall kände sig illa behandlade av media under den ganska intensiva rapporteringen under och efter branden.

Kommer ni även under den tiden som föreställningen spelas bjuda in publiken till samtal och kringaktiviteter som har med frågeställningar kring branden att göra?
Vi hade ett ambitiöst seminarium planerat veckan efter premiären tillsammans med Västerås Konstmuseum, inom det samarbete vi har kring deras branden-utställning Ur Aska. Tyvärr fick det ställas in av olika orsaker, och vi har ännu inte kommit fram till vad vi gör istället. Men både före och efter premiär är det stor aktivitet på sociala medier, där människor fyller i med egna erfarenheter, och kommenterar föreställningen.

Läs mer

Västmanlands teater, Den stora branden, foto Markus Gårder

Den stora branden hade premiär på Västmanlands Teater 20 oktober 2018.

Bilden överst: Västmanlands teater, Den stora branden, foto Markus Gårder

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.