Åsa Simma är ny teaterchef på Giron Sámi Teáhter. Man kan också säga att Åsa har kommit hem igen, för  hon var faktiskt medlem av teatergruppen Dálvadisv som lade grund till det som idag är Giron Sámi Teáhter. Åsa har en bakgrund som skådespelare, jojkare, regissör och manusförfattare. Hon brinner för att stärka samisk identitet genom språk och kulturkompetens. En ambition är att förtydliga Giron Sámi Teáhters position i kulturlivet. Läs hennes egna ord i krönikan som vi bad henne skriva!

 Åsa Simma, ny teaterchef på Giron Sámi Teáhter, foto Håkan Gidlöv

Åsa Simma, ny teaterchef på Giron Sámi Teáhter, foto Håkan Gidlöv

”En oktober dag 1963 klockan fem i tolv föddes jag, i Karesuando. Växte upp i den näst nordligaste samebyn i Sverige, som heter Lainiovuoma. Mina föräldrar var renskötare, sedan generationer tillbaka. Vi flyttade till den norska sidan på sommar halvåret, vinter halv året bodde vi på svensk sida. Jag uppfostrades till att bli renskötare.

Min mor var väldigt ivrig att lära mig joik och dess tradition. Hon kom från en familj med stark berättar tradition, så min barndom är fylldes av berättelser från den samiska mytologin. Min mor var även drömtyderska, så det var många människor som kom till vårt hem och berättade vad de drömt. Drömmar kan ju vara väldigt absurda med egen logik. Så detta och samiska myter var min vardag. Något som påverkat mig djupt, speciellt i det kreativa. Under min uppväxt var joiken förbjuden, något vi inte skulle berätta till någon. Men av någon anledning så läckte det ut, att jag joikade. En dag när jag var 9 år gammal kom Nils Aslak Valekeapää hem till oss, ville få mig med på en resa med andra joikare. Det var mitt första steg att möta en publik. Det nätverk och personer jag mötte under den sommaren har varit väldigt viktigt för mig i mitt arbete som en samisk scenkonst utövare. Samarbetet med Nils Aslak fortsatte till hans död 2001. En bättre mentor finns inte, vår gemenskap har påverkat mig djupt.

Jag har jobbat väldigt mycket internationellt med teater, har varit konstnärlig ledare på Native Theatre School i Canada, en teaterutbildning för indianer. Jag har lett projekt i Europa och verkat som skådespelare i Belgien, i en produktion som turnerade runt hela Europa.Jag jobbade som konstnärlige leda i den fria teatergruppen Dalvadis, vårt arbete är grunden till det som i dag heter Giron Sámi Teáhter. Vi var en banbrytade grupp, en frisk konstnärlig vind i den nordiska teater miljön.

Som chef för Giron Sámi Teáhter önskar jag att knyta konstnärer från hela Sápmi till teatern. Landgränser mellan Sverige, Norge och Finland existerar inte för mig, jag har jobbat i alla dessa länder. Det finns så mycket kunnigt teater folk i hela Sápmi, kreativitet som ännu inte fått en röst i Giron Sámi Teáhter. Denna explosiva kompetens vill jag knyta till teatern.

På min fars sida har det alltid funnits starka ledare, helbrägdare och tänkare. De samtal som fördes i den familjen har gett mig en stark känsla av rättvisa och kultur kompetens. En erfarenhet värt att vårda i dessa tider där rotlöshet och hemlöshet breder ut sig.

Det kommer stunder när jag funderar på vad vi egentligen gör inom teatern.

Min syn på vårt jobb är att göra det osynliga synligt. En tanke en idé skall förkroppsligas manifesteras med kött och blod. Ett heligt uppdrag som jag bär med största respekt. Med ödmjukhet och evig tacksamhet till det som kallas inspiration. För utan den skulle aldrig det osynliga bli synligt.”

Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Teáhter

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.