Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att 120 miljoner kronor under fyra års tid satsas på Kultursamverkansmodellen. Syftet är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.
–  Vi ser naturligtvis att behoven är större än den här ekonomiska satsningen, men det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger Åsa Kratz, ordförande för Länsteatrarna i Sverige.

pm sept 16_2
Regeringen anser att en förstärkning av kulturen lokalt och regionalt, både inom ramen för de regionala institutionernas verksamhet och inom det fria kulturlivet, även är viktigt mot bakgrund av den växande klyftan mellan storstad och land, skriver regeringen på sin hemsida. Resurserna ska ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer i kulturutbudet. Läs mer

Länsteatrarna i Sverige, som företräder 21  scenkonstinstitutioner med ett regionalt uppdrag, har tidigare riktat skarp kritik mot regering och menat att kultursamverkansmodellen i sin nuvarande form håller på att krackelera. I ett gemensamt uttalande från sitt höstmöte på Norrbottensteatern i Luleå i november 2015 skrevs ett gemensamt upprop där regeringen manades att ta ansvar för kultursamverkansmodellen och visa att man menar allvar med de nationella kulturpolitiska målen. Läs mer

Tillsammans med Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) och Regional Musik i Sverige (RMS) vill Länsteatrarna i Sverige verka för att gemensamt stärka kulturen i hela landet genom ett kulturlyft. I samband med Länsteatrarna i Sveriges vårmöte 2016 lanserades kampanjen KULTURLYFTET – kultur i hela landet, där man framförde kravet på 1 miljard kronor mer till kultur i Sverige, varav 250 miljoner skall öronmärkas för kultursamverkansmodellen. Läs mer

– Det känns roligt att den regionala kulturverksamheten nu får ett ekonomiskt lyft i regeringens budgetförslag! Vi ser naturligtvis att behoven är större än den här ekonomiska satsningen, men det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger Åsa Kratz, ordförande för Länsteatrarna i Sverige.

– Jag är nöjd att vi nu kan förstärka resurser in i kultursamverkansmodellen. Detta är viktigt för att kunna möjliggöra för kultur i hela landet. Här ser jag länsteatrarna som en av flera viktiga aktörer. Det här är nya fräscha miljoner som är utöver den generella pris och löneomräkningen, säger Gunilla Carlsson (s) vice ordförande i kulturutskottet.

Bilderna: Giron sámi teáhter, Bullá – min bästa ren, foto Fredric Alm, Örebro länsteater, Medeas barn,  foto Kicki Nilsson/Icon Photography, Norrdans, Black Forest, foto  Carl Thorborg

För mer information kontakta:
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare
073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.