Nummer

Just nu arbetar Länsteatrarna med stöd från Kulturstiftelsen för att skapa förutsättningar för att nättidningen Nummer ska kunna ges ut igen.

Läs mer här

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare för Länsteatrarna i Sverige, har på uppdrag från Länsteatrarnas styrelse undersökt möjligheterna för en fortsatt utgivning av Nummer:

– Nättidningen Nummer har nu legat nere i nästan nio månader nu. Länsteatrarna erhöll ett bidrag i december 2014 för en förstudie från Postkodlotteriets Kulturstiftelse för att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling av sajten. Den långsiktiga finansiering är ännu inte löst – men arbetet fortsätter att hitta en lösning. Förstudien är avklarad och utifrån den har en rapport skrivits som nu publiceras på Länsteatrarnas hemsida.

Läs gärna rapporten i sin helhet genom att klicka på dokumentet till vänster.

Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.