Den 1 maj blev Länsteatrarna i Sverige ägare av nättidningen Nummer. Just nu pågår ett intensivt arbete för att  lösa den långsiktiga finansieringen. Det är de nitton länsteatrarna som fattar det slutgiltiga beslutet om Nummer ska drivas vidare i Länsteatrarnas regi. Om allt går enligt planerna är det meningen att Nummer ska återuppstå så snart det är möjligt.

-Lyckas vi inte hitta en finansiering återgår Nummer till den tidigare ägaren Riksteatern, berättar Linde Sjöstedt, verksamhetsledare på Länsteatrarna i Sverige.

NummerSe

Länsteatrarna fick bidrag för en förstudie från Postkodslotteriets Kulturstiftelse för att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling av Nummer. För att arbeta med förstudien anlitades – förutom Länsteatrarnas verksamhetsledare Linde Sjöstedt – Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalist, teaterkritiker och tidigare chefredaktör för Nummer, som konsult. Samarbetet med Scenit Production (Titti Grahl och Lena Uhlander) utökades också.

Ett krav från Kulturstiftelsen var att länsteatrarna arrangerade två publika möten, s.k.  ”kritikerbattles”, ett slags liverecension mellan två teaterkritiker som äger rum direkt i foajén efter en föreställning. Publiken bjuds in att ta del av sammandrabbningen och får också lufta sin åsikt. Länsteatrarna arrangerade ett kritikerbattle i samarbete Västmanlands Teater efter föreställningen Släpp fångarne loss, det är vår! den 17 april under ledning av Ylva Lagercrantz Spindler, med kritikerna Ann Lystedt (VLT) och Ingegärd Waaranperä (DN). Och det blir också ett kritikerbattle på Scenkonstbiennalen efter ung scen/östs föreställning Rose Rose Rose torsdag 28 maj kl 10 med kritikerna Kristina Lindquist (UNT) och Lars Ring (SvD).

Nummer startades av kulturjournalisten Ylva Lagercrantz Spindler som också var chefredaktör 1999 till 2011. Uppdraget kom från Riksteatern som också finansierade sajten. Efter en utredning 2011 beslutade Riksteatern att låta Tidskriften VI producera Nummer på uppdrag och där tog Anna Hedelius över rollen som chefredaktör fram till i december 2014. Våren 2015 upphörde Tidskriften VIs uppdrag att producera Nummer och Riksteaterns styrelse beslutade att avveckla sajten. Riksteatern har överlåtit Nummer till Länsteatrarna i Sverige för det symboliska priset av 1 krona. Ett överlåtelseavtal har nu skrivits mellan Riksteatern och Länsteatrarna av Nummer, gällande från och med den 1 maj 2015.

Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsförening för Sveriges 19 länsteatrar. Genom att ta över Nummer vill Länsteatrarna bidra till att hela Sverige fortsatt får en professionell och journalistiskt obunden scenkonstbevakning, oavsett producent. Ambitionen är att redaktionellt fokus – liksom tidigare – kommer att vara recensioner och nyheter. Men också att skapa en teatersajt i tiden, anpassad till dagens mobila mediekonsumtion. Mer fokus kommer också att ligga på bland annat det regionala, scenkonst för barn och unga och kulturpolitik.

Vi vet att många tycker att det är viktigt att Nummer finns kvar. Stöd gärna Nummer genom att skriva på en namninsamling på Länsteatrarnas hemsida.

Läs mer om bakgrunden till Länsteatrarnas beslut att ta över driften av Nummer här

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.