Den 1 maj blev Länsteatrarna i Sverige ägare av nättidningen Nummer. Just nu pågår ett intensivt arbete för att  lösa den långsiktiga finansieringen. Det är de nitton länsteatrarna som fattar det slutgiltiga beslutet om Nummer ska drivas vidare i Länsteatrarnas regi. Om allt går enligt planerna är det meningen att Nummer ska återuppstå så snart det är möjligt.

-Lyckas vi inte hitta en finansiering återgår Nummer till den tidigare ägaren Riksteatern, berättar Linde Sjöstedt, verksamhetsledare på Länsteatrarna i Sverige.

NummerSe

Länsteatrarna fick bidrag för en förstudie från Postkodslotteriets Kulturstiftelse för att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling av Nummer. För att arbeta med förstudien anlitades – förutom Länsteatrarnas verksamhetsledare Linde Sjöstedt – Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalist, teaterkritiker och tidigare chefredaktör för Nummer, som konsult. Samarbetet med Scenit Production (Titti Grahl och Lena Uhlander) utökades också.

Ett krav från Kulturstiftelsen var att länsteatrarna arrangerade två publika möten, s.k.  ”kritikerbattles”, ett slags liverecension mellan två teaterkritiker som äger rum direkt i foajén efter en föreställning. Publiken bjuds in att ta del av sammandrabbningen och får också lufta sin åsikt. Länsteatrarna arrangerade ett kritikerbattle i samarbete Västmanlands Teater efter föreställningen Släpp fångarne loss, det är vår! den 17 april under ledning av Ylva Lagercrantz Spindler, med kritikerna Ann Lystedt (VLT) och Ingegärd Waaranperä (DN). Och det blir också ett kritikerbattle på Scenkonstbiennalen efter ung scen/östs föreställning Rose Rose Rose torsdag 28 maj kl 10 med kritikerna Kristina Lindquist (UNT) och Lars Ring (SvD).

Nummer startades av kulturjournalisten Ylva Lagercrantz Spindler som också var chefredaktör 1999 till 2011. Uppdraget kom från Riksteatern som också finansierade sajten. Efter en utredning 2011 beslutade Riksteatern att låta Tidskriften VI producera Nummer på uppdrag och där tog Anna Hedelius över rollen som chefredaktör fram till i december 2014. Våren 2015 upphörde Tidskriften VIs uppdrag att producera Nummer och Riksteaterns styrelse beslutade att avveckla sajten. Riksteatern har överlåtit Nummer till Länsteatrarna i Sverige för det symboliska priset av 1 krona. Ett överlåtelseavtal har nu skrivits mellan Riksteatern och Länsteatrarna av Nummer, gällande från och med den 1 maj 2015.

Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsförening för Sveriges 19 länsteatrar. Genom att ta över Nummer vill Länsteatrarna bidra till att hela Sverige fortsatt får en professionell och journalistiskt obunden scenkonstbevakning, oavsett producent. Ambitionen är att redaktionellt fokus – liksom tidigare – kommer att vara recensioner och nyheter. Men också att skapa en teatersajt i tiden, anpassad till dagens mobila mediekonsumtion. Mer fokus kommer också att ligga på bland annat det regionala, scenkonst för barn och unga och kulturpolitik.

Vi vet att många tycker att det är viktigt att Nummer finns kvar. Stöd gärna Nummer genom att skriva på en namninsamling på Länsteatrarnas hemsida.

Läs mer om bakgrunden till Länsteatrarnas beslut att ta över driften av Nummer här

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.