Helt nytt för i år är Konstnärsnämndens och Estrad Norrs dansresidens, som vänder sig till Sverigebaserade danskonstnärer som vill bjuda in en internationell kollega för två veckors gemensamt arbete i Östersund. Initiativtagare är Anna Eriksson, danskonsulent på Estrad Norr. Vi kontaktade Anna för att höra mer!

Anna Eriksson, danskonsulent, foto teatern

Hej Anna! Kan du berätta lite om varför ni ville starta ett internationellt dansresidens och hur ni gick tillväga?
– Att sprida dansen som eget konstnärligt område är en viktig del av vårt uppdrag, speciellt eftersom dansen inte funnits så länge hos oss . Det är ett arbete som tar tid och måste byggas upp från grunden, angripas från olika håll. Att starta dansresidens var självklart som en del i det arbetet. När jag började som dansproducent och konsulent 2018 så började arbetat med att hitta en form för residenset. Jag kände sedan tidigare till konstnärsnämndens Internationella dansresidens och tog kontakt med Anneli Strömqvist som är handläggare inom konstnärsnämndens internationella dansprogram. Vi hittade snabbt en bra form för residenset och ett samarbete inleddes.

– Med start 2020 bedriver konstnärsnämnden Internationellt dansresidens i Östersund i samverkan med Estrad Norr. Residenset erbjuder en Sverige-baserad danskonstnär att bjuda in en internationell kollega för två veckors arbete i Svarta lådan här på Estrad Norr. I residensstipendierna ingår personligt stipendium samt resa och boende. Estrad Norr bidrar med nätverk och personella resurser för att danskonstnären ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

Tsz-Hin Tang, Maria Löfskog och Nayla Espinosa Garcia från danskompaniet La Random, foto kompaniet.

I år blev Sara Ribbenstedt och Nayla Espinosa Garcia erbjudna 2 veckors residens i Östersund, den förstnämnda i juli och den sistnämnda i augusti. Hur valdes dessa danskonstnärer ut?
Utgångspunkter för bedömning har varit följande: Bidraget kan sökas av yrkesverksamma danskonstnärer, bosatta i Sverige eller med sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här. Bidraget ges inte till den som är under utbildning. Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet och verksamhet, den planerade vistelsens/resans innehåll och geografisk spridning såväl vad gäller de sökandes verksamhetsorter och länder som vistelsen/resan avser. Vikt fästs vid att sprida bidragen till olika konstnärliga uttryck. Vid en vistelse bedöms det också som viktigt om platsen och sammanhanget kan vara utvecklande för konstnärskapet, och om villkoren som erbjuds från  institutionen eller organisationen är rimliga.

Nelson Martinez, inbjudna koreografen och dansaren Nelson Martinez från Colombia/Frankrike, foto gruppen.

Vad har residenset resulterat i?
Under två veckor i juli arbetade scenkonstgruppen Bravo Toga här på Estrad Norr med verket Don’t Fear Change. Bravo Toga är en nordisk scenkonstgrupp djupt intresserade av konceptualitet och det tvärdisciplinära utrymmet mellan dans och teater. Gruppen består av Anna Kuusamo (FIN), Lena Bondeson (DK) och Sara Ribbenstedt (SE). Don’t Fear Change är en undersökning av mänsklig längtan efter att fly ifrån en domesticerad livsstil och återvända till ens inre otämjda “wild-life”. Gruppen spelade in två korta filmer om konstnärernas tankar om verket och om att arbeta här i Östersund. Foto och redigering: Bravo Toga.

– Efter utbildning i hemlandet Colombia samt Argentina, och med hela världen som arbetsfält, bor och verkar koreografen och dansaren Nayla Espinosa Garcia numera i Jämtland Härjedalen. Tillsammans med kompaniet La Random och inbjudna koreografen och dansaren Nelson Martinez från Colombia/Frankrike arbetade hon under två veckor i augusti i våra lokaler med att skapa föreställningen El diablo es extranjero – Djävulen är utlänning. Resultatet av residenset visades som en work in progress-föreställning för publik under två dagar i augusti. Se mer av gruppen och lyssna på deras tankar kring arbetet i filmen nedan!

Med tanke på den rådande pandemi: Hur fungerade det att ta hit danskonstnärer från andra länder?
– Vi fick styra om datumen för residens för att in och utresor skulle fungera med rådande restriktioner i respektive länder. Eftersom residensen bedrevs under sommaren var det få som vistades på arbetsplatsen och vi styrde upp det så att det gick att hålla avstånd under pågående arbete. Under de publika visningarna hade vi noggrant planerat in var varje sällskap skulle sitta och försett alla med handsprit. Vi vidtog alla nödvändiga åtgärder för att coronasäkra visningen.

Läs mer om dansresidenset här.

Läs mer om Esrad Norr Dans här.

Bilden överst: Poster scenkonstgruppen Bravo Togas verk Don’t Fear Change.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.