Efter drygt tio år utanför Sveriges gränser, som regissör på bl. a. Frankfurt Schauspiel och Det Koneglige Teater i Köpenhamn, har Therese Willstedt kommit tillbaka till Sverige och sin födelsestad och dess Regionteater. Nu har Therese arbetat som vd i ett år och vi bad om en lägesrapport.

Nu är det snart ett år sedan som jag tillträdde som scenkonstchef på Regionteatern. Mitt uppdrag var klart och tydligt – vitalisera verksamheten och dess konstnärliga riktning. Det har varit och är fortfarande en spännande, utmanande och framförallt utvecklande resa, både för mig och för mina medarbetare. Tillsammans har vi ställt oss frågan vad en Regionteater skall stå för och vad vi önskar att den skall stå för. I våra ägardirektiv står vårt uppdrag klart och tydligt, men det gäller alltid om att tolka och omsätta det till reell verksamhet – och viktigast av allt hur vi gör det.

Under detta snart första året har vi arbetat fram en ny värdegrund, ny vision och mission med tillförande ny profil. Nu i höst börjar vi göra verklighet av våra tankar och drömmar, i mötet med vår publik.

Therese Willstedt, foto Lina Alriksson

Scenkonstens rum är för mig alldeles speciellt. Det är ett av få ställen där vi stänger ute omvärlden för en stund och istället ger vår fulla uppmärksamhet till något som händer här och nu. Att under några timmar lämna mobilen i väskan och vara fullständigt närvarande, jag menar att Scenkonsten styrka är just det – ett mycket speciellt och levande möte. Och jag vågar påstå att det mötet är viktigare än någonsin.

Vi lever och verkar i en tid där klyftorna ökar i vårt samhället – ekonomiskt men kanske framförallt kulturellt. Behovet av kulturella mötesplatser – ansikte mot ansikte – där alla medborgare oavsett social tillhörighet kan få tillgång till de verktyg som kulturen ger växer. Regionala utmaningar och mål som beskrivs i de regionala kulturplanerna för Blekinge och Kronoberg, framhåller behovet av att kulturorganisationer utvecklar metoder för att möta nya samhällsutmaningar och vara angelägna för olika målgrupper. För att bidra till ökad mångfald i Region Blekinge och Kronobergs kulturliv, krävs resurser för publikens delaktighet, rekrytering av människor med nya erfarenheter, liksom nya sätt att arbeta. Ökad mångfald ger inte bara nya besökargrupper, utan också ökad kunskap och bredare förståelse av den samtid vi skall spegla. Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter scenkonst. Vi som regionteater ser det som vår finaste och viktigaste uppgift att den är kvalitativ, relevant och engagerande.”

Therese Willstedt, VD / Scenkonstchef Regionteatern Blekinge Kronoberg

Mer om Therese:
Therese är utbildad regissör från Danmarks Nationella teaterskole i Köpenhamn. Therese har som regissör arbetat på Stockholms stadsteater, Brageteatret i Norge, National theater i Palestina och Köln Schauspiel bland flera. Hon har även arbetat som husregissör på Frankfurt Schauspiel och Det Koneglige Teater i Köpenhamn, där hon även satt i DKT dramaturgiat – den konstnärliga ledningen. Utöver regiuppdrag har Therese undervisat i regi och skådespeleri på bland annat den samma skola som hon själv blev utbildad men även varit gästlärare för Zurich University of the Arts och Zurich University ETH, bland flera. Therese har även suttit i styrelsen i förbundet för danska regissörer. Therese har också regisserat dokumentärfilm och regisserat konstfilm som har visats på bland annat Copenhagen Contemporary.

Bilden överst: Therese Willstedt, Regionteatern Blekinge Kronoberg, foto Lina Alriksson

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.