Den 7–10 februari är det dags för den sjunde upplagan av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Här möts kulturskapare, beslutsfattare, arrangörer, politiska företrädare, nationella minoriteter, nationella institutioner, regionala instanser, lokala aktörer och andra intresserade. Vi kan se fram mot över 200 seminarier, workshops och kulturarrangemang där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus.

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. De tre medlemsorganisationerna har bildat den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet som är projektägare för Folk och Kultur.

Folk och Kultur är en årligen återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande. I fokus står konstens och kulturens betydelse för demokrati- och samhällsutveckling. Programmet skapas av deltagarna själva: kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. I år står flera länsteatrar för egna programpunkter. Medarbetare och politiker från länsteatrarna är också engagerade som föredragshållare eller paneldeltagare i andras programpunkter.

Länsteatrar med egna program:

Scenkonst Sörmland
Onsdag 16:45 – 17:30
Förutsättningar, friktioner och barnets rätt till kultur och konst
Hur prioriterad är kulturen och konsten för, med och av barn? Panelsamtal med bl.a. Åsa Ekman, författare och barnrättskonsult, Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare Unga Klara och Lilja Fredrikson, skådespelare, Ordförande i Clowner utan gränser. Läs mer.

Foto Lia Jacobi.

Scenkonst Västernorrland
Torsdag 09:00 – 10:00
Science & Scenes – kulturmöten ska skapa kreativa studenter
Sedan 2023 driver Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet Science & Scenes. Det är ett koncept där studenterna som utbildas vid lärosätet får möta dans, film, musik, teater och litteratur under utbildningen. Syftet är att stärka studenternas förmågor att förstå och hantera komplexa globala samhälls-och hållbarhetsutmaningar samt utmana studenternas kreativitet och ge dem en fördjupad kulturkompetens. Läs gärna vår text om projektet här på sajten. Och i programmet här.

Smålands Musik & Teater
Torsdag 10:30 – 11:15
Relevansmetoden – det nya sättet att skapa teater
Relevansmetoden kombinerar tre kunskapsområden; etnologi, reserachbaserad dramatik, och design thinking. Här samtalar teaterchef Hugo Aavaranta Hansén med några av de medverkande i projektet om metoden och varför detta är framtidens sätt att skapa teater på. Läs mer.

Författaren Mats Jonsson har skrivit När vi var samer. Foto Emma Sofia Olsson.

Västerbottensteatern
Torsdag 11:30 – 12:15
Att ta tillbaka sin historia – om att skapa teater på Umesamiska
Under åren 2022–2024 har Västerbot­tensteatern etablerat flera nordiska samarbeten för att arbeta med flerspråkighet. När vi var samer är den första teaterföreställning som görs på umesamiska. Här samtalas om det unika samarbetet i produktionen. Vilken roll kan konst och kultur spela för skapandet och omskapandet av identitet? Med författaren Mats Jonsson och Tora von Platen, dramatiker och tf konstnärlig ledare vid Västerbottensteatern. Läs mer.

Minns det som igår med Mia Rydell ingår i Livskraft Kultur för äldre. Foto Anna Thors.

Scenkonst Västernorrland
Torsdag 14:00 – 14:30
Livskraft – en smart modell för kultur på äldreboenden
Livskraft – Kultur för äldre är Västernorrlands modell för hur den professionella kulturen och konsten når ut till länets äldreboenden. Modellen förenklar för både utövare och mottagare vilket har visat sig vara en framgångsfaktor. För äldreboenden i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Ånge är kulturaktiviteterna kostnadsfria. Målet är hälsan – verktyget kulturen. Med Mikael Flodström, vd Scenkonst Västernorrland och Bobo Åkerros, kulturproducent Livskraft. Läs mer.

Foto Johan Lehman.

Scenkonst Sörmland
Fredag 09:45 – 10:30
Vart är svensk barnfilm på väg? -Vilken riktning har ny svensk film med barn som publik i fokus?
Daniel Lundqvist från BUFF (Malmö barn och ungdomsfilmfestival) samtalar med Aland Mohammed, Film i Sörmlands barnfilmsresident, Janne Vierth, filmkonsulent barn & unga vid filminstitutet och EliSophie Andrée, dramaturg och manusförfattare. Läs mer.

Foto Johannes Tegnér.

Folkteatern Gävleborg Scen:se och Kollaborativet, Fritt Spelrum
Fredag 12:45 – 13:45
Konstnärligt anpassad scenkonst – behövs det?
Folkteatern Gävleborg med projektet Scen:se, scenkonstkollektivet Kollaborativet och musikprojektet Fritt Spelrum har lång erfarenhet av att skapa tillgänglig scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Med det här seminariet vill dessa tre verksamheter bjuda in till ett samtal med varandra och med publiken om tillgänglighet och konstnärlig utveckling. Med Eva von Hofsten, projektledare Scen:se, Anna Thelin, producent, Lucy Rugman, projektledare Fritt Spelrum, Emma Nordenstam, musiker Fritt Spelrum, Ellen Spens, projektledare Kollaborativet. Läs mer.

Vi skriver mer om projektet och upplevelserummet NärMare här.

Scenkonst Sörmland
Fredag 13:00 – 13:45
Scenkonst i skolans värld – virtuella världar utanför skolan – Vem tar de svåra frågorna med barnen?
Seminariet handlar om vilka ämnen som barn möter i scenkonst- och spelvärlden, och hur dessa ämnen hanteras inom scenkonstens värld och inom spelkulturens värld. Med Oscar Wemmert, ordförande, Dataspelscentrum, Evelina Maro Ferbrache, förbundsordförande, Sverok, Siri Sandström, scenkonstproducent för barn och unga, Scenkonst Sörmland, Stefan Hansen, vd Unga klara, Andreas Hofer, moderator. Läs mer.

Foto Bruno Bambdé.

Eskilstuna kommun och Scenkonst Sörmland
Lördag 12:30 – 13:00
Antti Paalanen
En unik kombination av finsk folkmusik och elektronisk dansmusik, allt framfört på dragspel. Antti Paalanen kombinerar den joviala dragspelskulturen med den intensiva pulsen i elektronisk dansmusik. Läs mer.

Läs hela programmet på Folk och Kulturs hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.