Under Folk och Kultur bjuder Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet in till ett seminarium om Science & Scenes – en arena som ger utrymme för att ställa de modiga och svåra frågorna kopplat till samhällsutvecklingen. 

Sedan 2023 driver Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet Science & Scenes. Det är ett koncept där studenterna som utbildas vid lärosätet får möta dans, film, musik, teater och litteratur under utbildningen. Kulturinslagen ingår i relevanta kurser med en ambition att så småningom kunna examinera delar genom Science & Scenes. Syftet är att stärka studenternas förmågor att förstå och hantera komplexa globala samhälls-och hållbarhetsutmaningar samt utmana studenternas kreativitet och ge dem en fördjupad kulturkompetens.

Studenterna sponsras med fria biljetter till fyra olika föreställningar och vid varje tillfälle följs föreställningen av ett möte mellan studenter och producenten för föreställningen samt eventuella konstutövare. I konceptet ingår också en femte konstform, litteratur.

Genom Science & Scenes skapas en arena som ger utrymme för att ställa de modiga och svåra frågorna kopplat till samhällsutvecklingen. Är det kanske också Sience & Scenes som en gång för alla ska ta itu med myten om svenskarna som en tråkig bordskavaljer som bara pratar sport och pengar?

På seminariet på Folk och Kultur bjuder Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet på en pratsam panel och ser gärna åhörare som vill vara med i samtalet. Välkommen till Ångvälten/Tändkulan på Hotel Bolinder Munktell torsdag 8 februari kl 9-10! Läs mer här.

Scenkonst Västernorrland deltar även i Folk och Kultur med seminariet
Livskraft – en smart modell för kultur på äldreboenden
Torsdag 14:00 – 14:30

Foto: Lia Jacobi.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.