Michael Johansson, assistent på Länsteatrarna i Sverige, berättar om Länsteatrarnas höstmöte i Västerås, möten och planer inför 2019 och mycket mer. 

”Löven börjar så sakteliga byta färg från grön till gult, rött och orange. Efter en fantastisk sommar så är det dags att sätta sig bakom arbetsbänken igen med ny energi, redo att ta sig an denna höst. När detta nyhetsbrev går ut så har valet precis varit och vad som komma utav det vet ingen riktigt säkert. Vad vi vet är att oavsett vad så kommer vi arbeta för att påverka och lyfta den regionala scenkonstens frågor högt upp på agendan.

Som tidigare nämnts så kommer arbetet med Folk och Kultur att fortgå inför eventet i februari 2019, helt i regi av den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Även om Länsteatrarna i Sverige är en av de tre ägarna till denna förening så står den på egna ben och är på så sätt fristående från Länsteatrarna. Till följd av detta har Linde Sjöstedt beviljats tjänstledighet från sin roll som verksamhetsledare för att arbeta som projektledare för Folk och Kultur på 100% från och med den 1 juni.  Vår ordförande Åsa Kratz har i sin tur tagit över rollen som VD för Länsteatrarna Sverige Service AB. På kansliet kommer jag, Michael Johansson, att ansvara för den fortlöpande verksamheten och arbetar tillsammans med styrelsen med att planera för hur vi ska forma Länsteatrarnas fortsatta arbete framöver.

Ordförande Åsa Kratz och Michael Johanssn, assistent Länsteatrarna i Sverige i Almedaen.

Innan sommarledigheten närvarade Länsteatrarna på Almedalsveckan på Gotland, vi tog del av flera programpunkter rörande kulturpolitik, inte minst rörande kultursamverkansmodellen och dess framtid. Andra ämnen som var aktuella rörde sexuella trakasserier inom scenkonsten och andra arbetssociala frågor, digitalisering, och konstens frihet. Dessutom anordnade Länsteatrarna i Sverige, precis som förra året, en kultursalong tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Det blev många livliga diskussioner om kulturens roll i samhället och hur en aktiv kulturpolitik kan bidra till att stärka konsten och kulturen.

Den 22 augusti publicerades en debattartikel i Aftonbladet signerad Länsteatrarnas styrelse. Artikeln handlade om begreppet ”armlängds avstånd” och kulturpolitikers inflytande över det konstnärliga innehållet i, inte minst, teatrars repertoarer. Konsten ska helt enkelt få vara fri från politikers agendor och ska istället få vara en egen kraft i samhället. Artikeln publicerades i Aftonbladet den 22 augusti 2018 och sedan dess publicerats i Norrrbottens-KurirenNSDBarometernEskilstuna-KurirenETC.

Under våren och sommaren har den konstnärspolitiska utredningen ”Konstnär oavsett villkor?” (SOU 2018:23) varit ute på remiss. Bland remissinstanserna har Länsteatrarna varit en organisation som fått säga sitt om utredningen. Man kan konstatera att utredningen är välkomnad och vi ställer oss övergripande positiv till de förslag som presenteras. Det är roligt att läsa att man tar upp vikten av en fungerade kulturell infrastruktur i hela landet och att man föreslår att skjuta till ytterligare 25 miljoner kronor till modellen, vilket vi givetvis påpekar är för lite även om det är ett steg i rätt riktning. Hela remissvaret kommer kunna läsas på vår hemsida.

Seminarium, Folkteatern Göteborg, foto Michael Johansson

Jag besökte Folkteatern i Göteborg den 25 augusti då de anordnade en dag med kulturpolitiska debatter. Bland deltagare och moderatorer kunde vi se representanter från Länsteatrarnas medlemmar: Lotta Lekvall, vd för Folkteatern Göteborg, Frida Röhl, konstnärlig ledare för Folkteatern, och Anna Sibinska (mp) ordförande för Regionteater Väst.

Dagen börjar med en specialskriven monolog om ”Doktor Faustus”, en satir över hur det är att driva teater idag och politiken bakom den. Monologen var skriven av Erik Holmström och framförd av Andrea Edwards. Därefter följde första debattämnet om ”Vem kontrollerar scenkonsten?”. Hur byråkratin sätter stopp för den konstnärliga friheten. Där kulturpolitiska mål kan bli stoppklossarna för konstnärligt uttryck, och även stoppar konstnärliga idéer att frodas. Samtalet tog avstamp i huruvida de konstnärliga ledarens erfarenhet av att upprätta repertoarer i förhållande till de mål som politiker men också ledningen satt upp. Man upplever att de resultatmål som sätts är sådana som ska vara mätbara i siffror men det faktiska värde som kommer ur scenkonsten går inte att mäta med siffror, och därför blir det en förskjutning mellan vad som spelas på teatrarna.

Andra ämnen som avhandlades var ”Vems röst får höras?”: Om vad innebär det att driva kulturverksamhet och vilken kulturpolitik behövs för ett fritt kulturliv? Vems röster får höras i kulturlivet? ”Har armen blivit kortare?”: Hur ska kulturpolitiken fungera? Är det någon som tror på armslängds avstånd? Vad förväntar de sig av våra kulturpolitiker? Till sist avslutades dagen med en debatt och utfrågning av politiker som representerar riksdagspartierna. Tack Folkteatern Göteborg för en givande dag!

Den 6 september anordnade Kulturrådet tillsammans med Konstnärsnämnden en heldagskonferens med föreläsningar och samtal om konstnärlig frihet, kulturpolitikens roll och #metoo. Det talades om att en grund i kulturpolitiken är att värna om den konstnärliga friheten. Konstnärlig frihet för alla innebär också ett aktivt arbete att verka för jämställdhet och en god arbetsmiljö där hat och hot inte begränsar den faktiska friheten. I kölvattnet av #metoo har kulturpolitikens roll diskuterats. Debatten har även handlat om konstnärlig frihet och armlängds avstånd från politiken. Hur kan vi arbeta tillsammans kring dessa frågor?

Västmanlands Teater och Länsteatrarna i Sverige står värdar för Länsteatrarnas höstmötet  7-9 november 2018.

Arbetet fortsätter nu närmst med det fortsatta planerandet av Länsteatrarnas höstmöte i Västerås tillsammans med Västmanlands Teater. Vi arbetar även fram budget och verksamhetsplan för Länsteatrarna 2019. Dessutom planerar vi på vilket sätt Länsteatrarna ska synas och verka på Folk och Kultur samt Almedalsveckan 2019, har ni tankar och idéer vilka frågor vi ska lyfta och i vilken form så tar jag gladeligen emot dem!

Framöver planerar jag att åka och besöka er medlemmar för att träffa styrelser och medarbetare för att få en bättre insyn i era olika verksamheter och prata om våra gemensamma intressen för Länsteatrarna, detta är något jag ser mycket fram emot! Jag kommer därför att skicka ut förfrågningar om att få komma och besöka er i framtiden.

Tillsammans med vår kommunikatör Titti Grahl så håller vi på att ta fram en ytterligare hemsida som ska vara till för Länsteatrarnas medlemmar och ha mer fokus på aktualiteter vad det gäller föreställningar och recensioner. Mer information om detta kommer framöver.

Har ni några funderingar, frågor, tanker eller synpunkterså lyssnar jag gladeligen. Hör av er!”

Michael Johansson, assistent Länsteatrarna i Sverige
+46(0)70–2340489

P.S. Glöm inte att anmäla er till Länsteatrarnas höstmöte i Västerås den 7–9 november! D.S.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.