Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges årsmöte 2014

Vikten av ett levande kulturliv utanför storstäderna

Länsteatrarna uppmanar staten att garantera alla, speciellt barn och unga, möjligheter till kulturupplevelser av hög konstnärlig kvalité även utanför storstadsregionerna. Vi anser att staten måste värna och stärka länsteatrarna – de institutioner som skapar merparten av den regionala scenkonsten.

En länsteater ska vara angelägen och våga utmana. Vi finns inte för att tjäna pengar på publiken utan för att tjäna publiken och bidra till scenkonstens utveckling. Vi vill nå en bredare publik, vi vill nå dem vi inte når idag.

Sveriges länsteatrar spelar varje år mer än 6000 föreställningar för nästan 600 000 personer på våra teatrar eller ute på turné. Detta gör att länsteatrarna har stor kunskap om livsvillkoren för medborgarna utanför storstadsregionerna. Utifrån dessa erfarenheter växer vår repertoar fram. Våra idéer, berättelser, repetitioner och föreställningar skapas i dialog med vår publik.

Senare tids forskning har visat på betydelsen av aktivt deltagande i kulturverksamheter för hållbar utveckling. Kulturupplevelser utvecklar medborgarnas förändringsbenägenhet. Forskare har konstaterat sambanden mellan kultur-kreativitet-innovation-tillväxt och speciellt konstaterat relationen mellan kulturkluster och regional innovationskraft.

Genom att stärka länsteatrarna kan vi stärka de nya regionala och lokala arrangörsnätverken och se till att alla invånare i landet får ta del av scenkonst av högsta kvalitet – även i framtiden. För våra turnéer och för vår skolteaterverksamhet är vi idag ofta beroende av ideella krafter och eldsjälars engagemang för att få scenkonsten till publiken. Det leder till en orättvis, ojämn och odemokratisk fördelning av scenkonsten i landet.

Vi behöver starka institutioner med en god basverksamhet för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen. Länsinstitutionerna genererar stora mervärden genom att de är kulturella nav i regionerna och en drivkraft för ett hållbart och inkluderande samhälle.

Vikten av ett blomstrande kulturliv även utanför storstäderna kan inte underskattas för att stimulera nytänkande, attraktionskraft och skapa rum för möten och nya perspektiv för såväl individer som samhällen. Gemensamt har vi byggt upp en kulturell infrastruktur i hela vårt land med tanke på hela vår befolkning – det vill vi stärka och utveckla.

Bilden är från Västerbottensteaterns föreställning Vi besvarar ditt samtal så snart vi kan, inom ramen för satsningen Rum för teater som innebär att turnerande teaterföreställningar framförs i nästan vilka lokaler som helst för att alla invånare i länet skall få fullödiga scenkonstupplevelser, oavsett var i regionen de bor. Med Agneta Ahlin och Annika Isaksson, foto Patrick Degerman.

Bilden är från Västerbottensteaterns föreställning Vi besvarar ditt samtal så snart vi kan, inom ramen för satsningen Rum för teater som innebär att turnerande teaterföreställningar framförs i nästan vilka lokaler som helst för att alla invånare i länet skall få fullödiga scenkonstupplevelser, oavsett var i regionen de bor. Med Agneta Ahlin och Annika Isaksson, foto Patrick Degerman.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.