Ung Scen Norr började 2016 arbeta med teatermetoden ”Spot On!” som använder teater och drama för att få arbetslösa unga att närma sig ett jobb. Projektet finansierades delvis av Europeiska Socialfonden och uppmärksammades därför även i övriga Europa. Det ledde till ett samarbete med teatrar i Italien och arbetsförmedlingen i Madrid i ett nytt projekt, “Fake It Till You Make It” där Ung Scens metod har utvecklas vidare.

“Fake It Till You Make It” syftar till att utrusta deltagare med generella kompetenser för att öka anställningsbarheten och stärka integrationen i såväl samhället som på arbetsmarknaden.

En av projektdeltagarna, arbetsförmedlingen i Madrid, hade över 300 000 visningar av projektet på sin hemsida inför sin testomgång av metoden i februari 2019. De har nu en lång väntelista med folk som vill delta i kommande workshops.

I maj hölls en slutkonferens i Luleå där man bland annat kunde visa upp en handbok som tagits fram under projektets gång och som nu kommer att fungera som vägledning för andra organisationer som vill pröva metoden.

Mervi Jaako, dramapedagog och samordnare vid Ung Scen Norr

Vi kontaktade Mervi Jaako, dramapedagog och samordnare på Ung Scen Norr för att få veta mer om ”Spot On!” och “Fake It Till You Make It” och hur teater och scenkonst kan fungera stärkande för arbetslösa. Mervi har lång erfarenhet av både pedagogiskt arbete och arbete på en teater; hon har arbetat som lärare, dramapedagog, regissör, scenograf och skådespelare och mycket mer!

Mervi, det är så inspirerande att läsa om hur Ung Scen Norrs metod ”Spot On!” får spridning i Europa! Ni kallar det för en teatermetod för arbetslösa. Kan du förklara hur metoden går till i praktiken?
– Metoden handlar om att använda drama och teater för att stärka arbetslösa personer att våga ta ett kliv närmare ett jobb och är en fyra dagars sammanhängande workshop. Målgruppen för ”Fake it till you make it” är personer som inte bara är arbetslösa, utan har fler saker som hindrar dem i att få ett jobb, olika slags utanförskap som för många leder till exkludering ur många sammanhang och i många ungas fall till att man blir sittande hemma. Metoden finns nerskriven som en handbok och ska översättas till svenska så småningom. Där finns tips på övningar, på hur man skapar ett tryggt rum, hur deltagarna anmäler sig m.m.

Vad får deltagarna göra?
– Det är inte alltid unga som deltar, vi har haft deltagare upp till 60 år. De får göra drama och teaterövningar som syftar till att stärka individen och gruppen. De får bekanta sig med teaterns olika avdelningar genom korta studiebesök i huset. Vi håller till på Norrbottensteatern i Luleå. Dessutom görs en liten föreställning som bygger på texter som deltagarna själv skrivit och utgår från deras liv och brukar bli fantastiska små scener. Avslutningsvis bjuder vi in andra organisationer som jobbar inom den kreativa branschen. Vi har haft besök av Filmpool Nord, ABF och Teater Mila som kort fått berätta om sin verksamhet. Deltagarna har vid workshopens början fått skriva sina egna mål för de fyra dagarna och innan vi skiljs åt kollar vi så klart att alla mål är uppfyllda. Om inte så ser vi hur vi kan hjälpa någon att få till exempel en önskan om att lära sig mixa ljud uppfylld genom att jobba med våra tekniker några dagar när det är möjligt.

På vilket sätt kan teater och scenkonst fungera stärkande för arbetslösa?
– Drama är i sig stärkande, du blir sedd och du agerar med andra under trygga former. Reglerna för hur vi är med och mot varandra har bestämts av gruppen och det brukar vara ett fantastiskt stöd i arbetet. Alla räknas, alla syns, alla hörs. Vi skapar nya relationer och något som var otänkbart för fyra dagar sedan – att stå på scen, är något som alla sedan gör av bara farten! Känslan av att lyckas genomföra en fyra dagars intensiv workshop gör att en känner sig stolt, stärkt, modig och gör att en vågar utmana sig fler gånger.

Ung Scen Norr har ju arbetat i flera år med den här metoden – men när bestämde ni er för att dela med er av era erfarenheter till aktörer i övriga Europa och hur gick det till?
Vi fick kontakt med två teaterorganisationer i Italien under vårt ESF-projekt där vi utvecklade ”Spot-On!” (som ”Fake it…” är en vidareutveckling av) och fick frågan om vi ville vara med på detta och det ville vi. Under året som gått har Ung Scen Norr blivit en del av Norrbottensteatern och dessvärre har vi av olika anledningar inte kunnat behålla den personalstyrkan som vi hade då, vilket har medfört att det har varit mycket att stå i på bara två anställda med stöd från vår ekonomiavdelning. Vi har gjort det bästa av det helt enkelt.

–  Vi har under detta projekt utgått från ”Spot on! och på olika sätt förändrat metoden till att kunna användas ute i Europa, bland annat under en utbildningsvecka i Melfi (Italien) där alla länder deltog och vi lärde ut Spot-on!metoden. Under vintern har alla på olika sätt bidragit till att göra materialet ännu bättre, vi har bytt ut olika delar och lagt till.

Nu genomförs testomgångar av ”Fake it till you make it” på Inova Consultancy i  Sheffield i Storbritannien, på arbetsförmedlingen i Madrid, teaterhuben Materahub i Matera i Italien samt teater och operakompaniet L’Albero i Italien. Hur går det, vet ni det?
– Metoden har prövats i alla länder och det återstår att se i vilken utsträckning alla har möjlighet att nå ut med den. En rolig sak är att Arbetsförmedlingen i Madrid implementerat metoden i sin jobb-coachning för arbetslösa! Dom har lagt till en vecka så hos dem är ”Fake it” två veckor och det finns en stor efterfrågan där. Det trodde vi väl inte för några år sedan, haha!

Ni hade en slutkonferens den 28 maj i Luleå där bland andra representanter från de europeiska samarbetsparterna medverkade. Kan du berätta lite vad som framkom på konferensen?
– Slutkonferensen redovisade projektet och gick igenom handboken som är den produkt som tagits fram under projekttiden. Flera av konferensdeltagarna berättade om att det finns ett stort behov av den här typen av workshops där man jobbar med soft-skills, mjuka värden, med människan. Vi skriver inte cv:n eller nöter på ”elevator-pitches”.

Det planeras även en handbok när den här testomgången är färdig, så att fler organisationer kan använda sig av metoden. Är ni inblandade i det projektet också?
– Handboken borde vara klar snart och som en var parterna i projektet har vi också jobbat med den. Vi hoppas att nästa projekt blir att ta fram en fortbildning för ledare som vill hålla i den här slags workshops för vi vet att det behövs. Norrbottens län behöver fler mötesplatser för alla människor.

–  Nu måste jag sluta för nu ska jag åka till Kalix där Ung Scen Norr har ”Pizza på scen” för unga. Det är ett koncept med pizza och improteater vi kör i våra avtalskommuner där vi även turnerar med ”Sannas sanna jag”. Ung Scen Norr skapar mötesplatser i Norrbotten. Ja, jag ska köra försiktigt! Kram!

Läs mer här.
Läs mer om ”Spot On!” i en tidigare artikel på vår hemsida här.
Ung Scen Norrs hemsida.

SPOT-ON! var en aktivitet inom USN 2.0 med finansiering från Europeiska Socialfonden, Allmänna Arvsfonden, Norrbottens läns landsting, Sparbanken Nord och Norrbottensteatern.

Bilden överst: Ung Scen Norr, foto Ung Scen Norr.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.