Daniel Isakson är verksamhetsledare för projektet Ung Scen norr och utreder just nu om Norrbottensteatern i Luleå kan dra igång projektet 2015. Målet är en konstnärlig utveckling för den unga publiken i regionen. Vi blev nyfikna och frågade Daniel hur det går.

Ung scen norr, Daniel Isakson, foto Ulrika Åström

Ung scen norr, Daniel Isakson, foto Ulrika Åström

Vad är tanken bakom Ung scen norr?
– Norrbottensteatern har som uppdrag att spela för alla målgrupper, ung som gammal i hela i länet, men i dag klarar vi inte alltid det. Spelar vi t ex en föreställning för gymnasieelever ett år, får vi kanske vänta tre år tills vi kan göra det igen. Jag började på teatern för ett år sedan för att undersöka hur det ser ut med barn- och ungdomsteatern i länet. En inventering av vilka teatergrupper som finns, vilka möjligheter barn och unga får att se scenkonst och vilka möjligheter finns för dem att själva utöva teater. Utefter det har vi sedan arbetat fram förslag på hur vi skulle vilja utveckla vår egen verksamhet och arbeta i framtiden.

Sedan sex år tillbaka har Norrbottensteatern prioriterat målgruppen barn och unga. Detta har främst synts i repertoaren som varje år alltid har minst en barn och en ungdomsproduktion. 2011 satsade teatern extra och startade Luleå barn och ungdomsbiennal, LUBU. En festival som bjuder in ett 20-tal scenkonstgrupper från Sverige, Norge, Finland och Ryssland till Luleå för en veckas festival. Under festivalveckan erbjöds närmare 3000 barn från hela Norrbotten gratis föreställning och resa till och från Luleå. Nästa steg i teaterns utveckling för att säkerställa barn och ungas tillgång till professionell teater i länet är vår vision Ung Scen Norr, en egen barn och ungdomsavdelning inom Norrbottensteatern som professionellt arbetar med att producera teater för målgruppen.

Vad vill ni göra genom Ung scen norr?
– Dels handlar dels om en konstnärlig utveckling av scenkonsten för vår unga publik. Vi vill hitta nya vägar för att skapa dialog och öka inflytandet från publiken och bli bättre på att lyfta situationen för barn och unga i Norrbotten upp på scenen. Dels handlar det om att bygga upp teaterns infrastruktur för unga i länet genom samverkan mellan institutionen, civilsamhället och övriga teateraktörer. Norrbotten är unikt i och med att länet täcker en fjärdedel av Sveriges yta med stora avstånd mellan orterna. Teaterområdet har halkat efter på senaste tiden, t.ex har vi bara tre fria grupper, fyra amatörgrupper och sju kommuner som erbjuder drama i kulturskolan. Inköpen mellan kommunerna skiljer sig också väldigt åt. Detta skapar en väldig ojämställdhet och det är helt avgörande i vilken kommun du bor i om det finns möjligheter att möta teater. Bor du dessutom i en by tretton mil utanför någon av centralorterna så är det långt mellan tillfällena. Genom att starta Ung Scen Norr hoppas vi på att utradera detta och hitta nya sätt att arbeta för att ge unga både möjligheten att uppleva professionell scenkonst och att ge stöd åt de som vill organisera sig och skapa själva. Vi vill hitta sätt att stötta dem som vill komma igång med barn- och ungdomsgrupper och dela med oss av vår kompetens. Vi gör detta som ett projekt i tre år till en början men vi hoppas att det kan bli permanent.

Norrbottensteatern Ung scen norr, foto Norrbottensteatern

Norrbottensteatern Ung scen norr, foto Norrbottensteatern

 Hur är läget i norr?
– Det händer ofantligt mycket här just nu. Norrbotten är ju ett glesbefolkat län som kämpar med den negativa demografiska utvecklingen och står inför samma utmaningar som andra landsbygdslän. Samtidigt sker stora saker som gruvor som ska byggas och städer som ska flytta. Det finns framtidstro och Norrbotten skriker efter arbetskraft. Norrbotten är till ytan det största länet men är en minoritet ur befolkningsperspektiv i Sverige, samtidigt som vi själva har alla Sveriges minoriteter inom våra gränser. Jag brukar säga att om man vill hitta intressanta frågor att skapa konst utifrån så är Norrbotten som ett äppelträd fyllt av mogen frukt. Men när det kommer till teater för unga är området kraftigt eftersatt och utbudet långt ifrån tillfredsställande. Självklart kommer vi aldrig upp i samma nivå som i södra Sverige men barn och unga har samma rätt till ett varierat och rikt kulturliv här uppe som i södra Sverige, men vi måste åtminstone kunna tillgodose de grundläggande behoven även här.

Hur långt har ni kommit?
– Vi har tagit fram en plan på hur Ung scen norr ska se ut organisatoriskt och verka. Vi har precis fått stöd från Kulturrådet för att fortsätta med förplaneringen under nästa år. Vi håller på att bygga en digital plattform som ett kommunikationsverktyg för teatergrupper i samarbete med Unga Klara och Luleå Tekniska Universitet. Nästa år kommer vi att åka ut till pilotkommunerna och göra samverkansworkshops med alla teaterverksamheter, lärare, politiker och unga som vill vara med att påverka. Samtidigt som detta sker arbetar vi med studieförbunden för att få till en teaterledarutbildning. Så en hel del är på gång under 2014. Målet är att komma till det verkliga genomförandet 2015 och starta upp en autonom barn och unga verksamhet med en egen ensamble, tekniker och processledare som tillsammans skapar två scenkonstproduktioner per år. Vi kommer inte att ha en konstnärlig ledning för verksamheten men tänker oss ett ettårigt barnteaterresidens för att få in idéer och inspiration under de första åren. Så de som är genuint intresserade att arbeta med scenkonst för unga får hålla utkik under nästa år när vi hoppas börja kunna rekrytera inför uppstarten.

För mer info kontakta:

Daniel Isakson, Daniel.Isakson@nll.se
Verksamhetsledare Ung Scen, Norrbottensteatern
Tel: +46705 98 00 95


www.norrbottensteatern.se


Bilden överst: Norrbottensteatern Ung scen norr, foto Norrbottensteatern

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.