Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 2019:

I en tid av hot och begränsningar av den kulturella friheten känner Länsteatrarna i Sverige ett starkt behov av att samla de goda krafterna i landet kring kampen för ett fritt kulturliv och regionalt producerad scenkonst i hela landet.

De stora genomgripande förändringar som skett mot yttrandefriheten och det fria kulturutövandet i länder som Ungern och Polen är skrämmande och än mer skrämmande när vi ser tendenser av detta beteende sprida sig här på hemmaplan. Att litteratur, teater, musik, dans eller konst skulle kunna ifrågasättas, förbjudas eller rent av jagas när dess uttryck inte överensstämmer med den styrande politiska agendan – är något som måste uppmärksammas än mer. Här behöver samtliga politiska partier deklarera var de står.

Hot behöver inte alltid vara brutala eller ens öppet uttalade för att vara verksamma. Ibland kan de vara subtila i sina påståenden och till en början verka rationella. Hoten kan dock få för förödande konsekvenser för konstnärliga och demokratiska strukturer som mödosamt byggts upp under lång tid. Hela syftet med att konsten skall stå fri är att ge de insatta, de som besitter kunskapen och utbildningen, ansvaret att förvalta de konstnärliga uttrycken. Idag ser vi tendenser till att man i olika delar av vårt land via styrande dokument, budgetskrivningar och strategier styr inte bara det konstnärliga utbudet, utan även det konstnärliga innehållet. Detta är en farlig väg att vandra på.

Vi måste samla alla goda krafter för att den regionala scenkonsten skall få fortsätta att verka fritt, få en större plats i det demokratiska samtalet och se till att konsten i hela landet även fortsättningsvis ska vara fri från direkt politisk styrning. Länsteatrarna i Sverige, med sina 21 regionala teatermedlemmar, vill därför uppmana alla i scenkonstbranschen att arbeta tillsammans utifrån hela kulturbranschens gemensamma mål och behov.

Utan ett fritt kulturliv blir samhället fattigare och tystare. Utan ett fritt kulturliv blir samhället mer exkluderande och begränsande. Utan ett fritt kulturliv blir vi en nation sämre rustad att möta framtidens alla utmaningar och möjligheter. Kultur ger oss människor luft, kraft, hopp och glädje – vi värnar ett fritt kulturliv för kommande generationers skull!

Länsteatrarna i Sveriges styrelse:
Robert Uitto, ordförande.
Lena Carlbom, vice ordförande.
Yvonne Rock, ledamot.
Paul Lindvall, ledamot.
Martin Hedqvist, ledamot.

Byteatern: Svante Oledal, ordförande, Mia Carlsson och Daniel Rylander, teaterchefer.
Dalateatern: Hålan Frank, ordförande, Lisa Hugoson, teaterchef.
Folkteatern Gävleborg: Carina Holm, ordförande, Marcus Hellsten, teaterchef.
Folkteatern Göteborg: Alex Bergström, ordförande, Lotta Lekvall, vd.
Giron Sámi Teáhter: Michael Lindblad, ordförande, Åsa Simma, teaterchef.
Estrad Norr: Elise Ryder Wiken, ordförande, Malin Hülphers Scenkonstchef.
Länsteatern på Gotland: Håkan Onsjö , ordförande, Thomas Sundström teaterchef.
Länsteatern Örebro: Lena Källström, ordförande, Petra Weckström, vd.
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr: Staffan Eriksson, ordförande, Mats Ponten, teaterchef.
Regionteatern Blekinge-Kronoberg: Lars Rejdnell, ordförande, Therese Willstedt, vd.
Regionteater Väst: Lena Bjurström, ordförande, Susanna Dahlberg, vd.
Smålands Musik och Teater: Rune Backlund, ordförande, Staffan Aspegren och Mia Ringblom Hjernter, konstnärliga chefer.
Scenkonst Sörmland: Åsa Kratz, ordförande, Maria Weisby, konstnärlig chef.
Scenkonst Västernorrland: Ewa Back ordförande, Mikael Flodström, vd.
Teater Västernorrland: Ewa Back ordförande, Mikael Flodström, vd, Lena Engqvist Forslund, teaterchef.
Norrdans: Ewa Back ordförande, Mikael Flodström, vd, Martin Forsbergdanschef.
Teater Halland: GunMarie Stenström, ordförande, Anna Sjövall, vd.
Oktoberteatern: Johanna Lindell, ordförande, Anna Rautio, verksamhetsledare.
Västmanlands Teater: Olof Walldén, ordförande, Niklas Hjulström, teaterchef.
Västanå Teater: Peter Franke, ordförande, Leif Stinnerbom, teaterchef.
Västerbottensteatern: Martin Hedqvist, ordförande, Fransesca Quartey, vd.
Östgötateatern: Lars Hagman, ordförande, Pia Kronqvist, vd.
ung scen/öst: Lars Hagman, ordförande, Pia Kronqvist, vd, AnnaLina Herzberg, konstnärlig ledare.

 

Bilden: Den 6-8 november gick Länsteatrarnas höstmöte av stapeln hos Estrad Norr i Östersund. Deltagarna såg bl.a. VERSIONER av Manda Stenström, i regi av Karl Seldahl. På bilden syns Jonas Jonsson, Anders Öhrström och Miriam Forsberg. VERSIONER spelas för unga 16-19 år och undersöker gränserna mellan sanning, upplevelse, uppfattning och lögn. Foto Sandra Lee Pettersson.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.