Det trogna biet surrar för den vissnande blomman heter en nyskriven pjäs av författaren och journalisten Bengt Ohlsson som tar upp aktuella samhällsfrågor. I Halland framförs den för högstadie- och gymnasieelever som en läsning med efterföljande samtal.

Det trogna biet surrar för den vissnande blomman är en alldeles nyskriven och aldrig tidigare spelad pjäs av Bengt Ohlsson: absurt rolig, mycket tänkvärd och lite sorglig som berör både ungdomar och vuxna med viktiga frågor om arbetslöshet, meningen med livet och utanförskap. Pjäsen utspelas i en park där människor möts i förbifarten – eller ibland med en stunds samtal. Här finns den arbetslösa Lotta, som vill pyssla i ett hörn av parken för att känna sig lite nyttig. Där finns de två alkoholisterna Figge och Rickard. Där finns Jurek och Valdemar som har uppdrag att sköta parken. Och Liam som är deras arbetsledare. Där är den stressade Matti som emellanåt hämtar ned sin gamle far från hyreshuset intill för en nypa luft i parken, och några människor till.

Pjäsen erbjuds högstadie- och gymnasieelever i Halland och framförs av en skådespelare som läser inför klassen, hela eller delar av pjäsen. En inspirerande läsning/reading och med samtal efteråt om man så vill.

Teater Halland satsar under våren på barn och unga också med två andra projekt som tar avstamp i engagemang för barns berättelser, genus och identitet samt aktuella frågor i valtider. Under året arbetar teatern med grupper av asylsökande barn i mellan och högstadiet med ett animations- och berättarprojekt. Målet är att göra korta filmer som bygger på deras erfarenheter.
Vårens stora satsning är mot gymnasieskolan med föreställningen Hedda Gabler av Henrik Ibsen i regi av Christian Tomner. Teatern arbetar pedagogiskt runt pjäsen och fokuserar på genus utifrån samtida och historiska perspektiv men också på teman som kärlek, identitet och status.

Läs mer om Teater Halland

Bilden ovan: Teater Halland, Hedda Gabler, foto Cato Lein

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.