Det trogna biet surrar för den vissnande blomman heter en nyskriven pjäs av författaren och journalisten Bengt Ohlsson som tar upp aktuella samhällsfrågor. I Halland framförs den för högstadie- och gymnasieelever som en läsning med efterföljande samtal.

Det trogna biet surrar för den vissnande blomman är en alldeles nyskriven och aldrig tidigare spelad pjäs av Bengt Ohlsson: absurt rolig, mycket tänkvärd och lite sorglig som berör både ungdomar och vuxna med viktiga frågor om arbetslöshet, meningen med livet och utanförskap. Pjäsen utspelas i en park där människor möts i förbifarten – eller ibland med en stunds samtal. Här finns den arbetslösa Lotta, som vill pyssla i ett hörn av parken för att känna sig lite nyttig. Där finns de två alkoholisterna Figge och Rickard. Där finns Jurek och Valdemar som har uppdrag att sköta parken. Och Liam som är deras arbetsledare. Där är den stressade Matti som emellanåt hämtar ned sin gamle far från hyreshuset intill för en nypa luft i parken, och några människor till.

Pjäsen erbjuds högstadie- och gymnasieelever i Halland och framförs av en skådespelare som läser inför klassen, hela eller delar av pjäsen. En inspirerande läsning/reading och med samtal efteråt om man så vill.

Teater Halland satsar under våren på barn och unga också med två andra projekt som tar avstamp i engagemang för barns berättelser, genus och identitet samt aktuella frågor i valtider. Under året arbetar teatern med grupper av asylsökande barn i mellan och högstadiet med ett animations- och berättarprojekt. Målet är att göra korta filmer som bygger på deras erfarenheter.
Vårens stora satsning är mot gymnasieskolan med föreställningen Hedda Gabler av Henrik Ibsen i regi av Christian Tomner. Teatern arbetar pedagogiskt runt pjäsen och fokuserar på genus utifrån samtida och historiska perspektiv men också på teman som kärlek, identitet och status.

Läs mer om Teater Halland

Bilden ovan: Teater Halland, Hedda Gabler, foto Cato Lein

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.