Det trogna biet surrar för den vissnande blomman heter en nyskriven pjäs av författaren och journalisten Bengt Ohlsson som tar upp aktuella samhällsfrågor. I Halland framförs den för högstadie- och gymnasieelever som en läsning med efterföljande samtal.

Det trogna biet surrar för den vissnande blomman är en alldeles nyskriven och aldrig tidigare spelad pjäs av Bengt Ohlsson: absurt rolig, mycket tänkvärd och lite sorglig som berör både ungdomar och vuxna med viktiga frågor om arbetslöshet, meningen med livet och utanförskap. Pjäsen utspelas i en park där människor möts i förbifarten – eller ibland med en stunds samtal. Här finns den arbetslösa Lotta, som vill pyssla i ett hörn av parken för att känna sig lite nyttig. Där finns de två alkoholisterna Figge och Rickard. Där finns Jurek och Valdemar som har uppdrag att sköta parken. Och Liam som är deras arbetsledare. Där är den stressade Matti som emellanåt hämtar ned sin gamle far från hyreshuset intill för en nypa luft i parken, och några människor till.

Pjäsen erbjuds högstadie- och gymnasieelever i Halland och framförs av en skådespelare som läser inför klassen, hela eller delar av pjäsen. En inspirerande läsning/reading och med samtal efteråt om man så vill.

Teater Halland satsar under våren på barn och unga också med två andra projekt som tar avstamp i engagemang för barns berättelser, genus och identitet samt aktuella frågor i valtider. Under året arbetar teatern med grupper av asylsökande barn i mellan och högstadiet med ett animations- och berättarprojekt. Målet är att göra korta filmer som bygger på deras erfarenheter.
Vårens stora satsning är mot gymnasieskolan med föreställningen Hedda Gabler av Henrik Ibsen i regi av Christian Tomner. Teatern arbetar pedagogiskt runt pjäsen och fokuserar på genus utifrån samtida och historiska perspektiv men också på teman som kärlek, identitet och status.

Läs mer om Teater Halland

Bilden ovan: Teater Halland, Hedda Gabler, foto Cato Lein

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.