Projektet Scen:se arbetar med ett konstnärligt upplevelserum för alla sinnen, skapat för barn med funktionsvariationer och deras familjer. NärMare sattes upp på Folkteatern i Gävle i december 2022 och 2023, och i Bollnäs Kulturhus i slutet av januari 2024.  Vi blev nyfikna och kontaktade Eva von Hofsten, projektledare för Scen:se.

– Reaktionerna har varit överväldigande. Vi har fått kvitto på att gemensamma konstnärliga upplevelser som detta är en bristvara och behovet är stort hos familjer och skolor, säger Eva von Hofsten. 

NärMare är ett konstnärligt upplevelserum för alla sinnen skapat för barn med funktionsvariationer och deras familjer. Temat är havets skatter och genom det sensoriska tilltalet kan interaktiva installationer, material och objekt upplevas tillsammans på lika villkor.

Utvecklingsprojektet Scen:se skapar scenkonst och pedagogik för och med barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Syftet är att alla barn och unga ska få möjlighet att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov, samt få använda sin kreativa förmåga oavsett vilken skolform de går i. Målet är att sprida kunskap om att skapa högkvalitativ scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genom samverkan med fler scenkonstinstitutioner och regioner. Läs gärna den text som vi skrev för Länsteatrarnas nyhetsbrev i december 2018 här.

Folkteatern Gävleborg, NärMare. Foto: Andreas Dahl.

Scen:se till Folk och Kultur 2024

Folkteatern Gävleborg Scen:se kommer till Folk och Kultur tillsammans med Kollaborativet och musikprojektet Fritt Spelrum med seminariet ”Konstnärligt anpassad scenkonst – behövs det?” Varför behöver konsten anpassas? Hur går konstnärlig utveckling och tillgänglighet hand i hand? Blir vi konstnärligt rikare av att omdefiniera vad scenkonst är? Hur kan vi nå än fler? Hur tänker scenkonstnärer, arrangörer och den anpassade skolan kring dessa frågor? Gå till Folk och Kulturs program här.

Eva von Hofsten, projektledare Scen:se. Foto: Folkteatern Gävleborg.

Hej Eva von Hofsten, projektledare på Scen:se! Vad är egentligen ett upplevelserum?
NärMare är ett scenograferat rum som bär på en visuell berättelse som kan upplevas utan mer förförståelse än att bara vara människa. Med andra ord, ett rum som inkluderar alla, oavsett ålder eller funktionsvariation. Rummet innehåller sensoriska installationer i olika återvunna material i trä, metall och textil. Förutom dessa installationer undersöker vi också deltagarnas relation till att vara medskapande av ljudbilden. Ljuset är också ett viktigt medium för att skapa stämning och rikta fokus.

Hur kommer det sig att ni bestämde er för att göra ett upplevelserum?
– Vi såg ett behov av rumsliga konstnärliga upplevelser för hela familjer att uppleva tillsammans på lika villkor, oavsett funktionsvariation. Att som familj tillsammans få en konstnärlig upplevelse som talar till alla sinnen, och en möjlighet att skapa gemensamma minnen. Vi ville undersöka ett rum som kan upplevas utan en bärande linjär berättelse där deltagarna själva är medskapare och får utforska rummet i sin egen takt. En plats att bara vara i en konstnärlig upplevelse utan krav på att prestera, förstå eller leverera. Vi har förstått att en sånt här rum borde alla människor få chansen att ta del av!

Vilken är målgruppen?
– Scen:se målgrupp är barn och unga som på grund av sin funktionsvariation upplever hinder att ta del av konst och kultur. Så NärMare riktar sig till dessa unga människor och deras familjer samt till mindre grupper från anpassade skolans ämnesområdesklasser. Det är en utmaning att skapa konst som behöver anpassas till en sådan bred målgrupp, men vi har upptäckt genom de besök vi hittills haft, att den funkar fantastiskt bra för alla som med sina sinnen kommunicerar och upplever omvärlden.

Folkteatern Gävleborg, NärMare. Foto: Andreas Dahl.

Vilka är det som har arbetat med att skapa upplevelserummet?
– Scenograf Annika Nieminen Bromberg har tillsammans med Scen:se projektledare Eva von Hofsten skapat konceptet, sedan har Annika skapat själva designen på rummet. I utformningen av de sensoriska installationerna har teaterns personal från flera enheter – verkstaden, kostymateljén, tekniken – deltagit. Det har varit ett utforskande arbete som ett sätt att förankra kunskap om sensorisk konst hos medarbetarna.

Vad har ni fått för reaktioner? 
– Reaktionerna har varit överväldigande. Vi har fått kvitto på att gemensamma konstnärliga upplevelser som detta är en bristvara och behovet är stort hos familjer och skolor. 

– Några besökare som kom tillbaka i år, hade fortfarande förra årets besök som ett starkt minne. Många vittnar om att det inte finns något – överhuvudtaget – för dem att gå på där de känner sig inbjudna och välkomnade. Besökarna är våra största experter och de leder oss framåt i utvecklingen av rummet, för vi har mycket kvar att lära. 

Nu ska ni till Bollnäs, var kommer rummet att uppföras och vilka är era samarbetspartners?
– I Bollnäs samarbetar vi med Bollnäs kommun och vi håller till på Kulturhuset Bollnäs. Vi får besök av Granbergsskolan anpassad skola samt familjer under lördagen. Det ska bli så roligt att sprida konceptet till fler städer!

Läs mer på Folkteatern Gävleborgs hemsida.

Foto översta bilden: Andreas Dahl.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.